53,0000 zł
1,92% 1,0000 zł
Drago Entertainment (DGE)

Komunikaty spółki - DRAGOENT

Wyniki finansowe
Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku opublikowanego w dniu 29 listopada 2023 roku
Wyniki finansowe
Drago Entertainment Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 25 października 2023 r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Informacja o przyjęciu strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025.
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Informacja o wyznaczeniu terminu premiery Winter Survival w ramach wczesnego dostępu
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.