14,7000 zł
-0,34% -0,0500 zł
Delko SA (DEL)

Akcjonariat - DELKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 87 906 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 980 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 352 794
Liczba głosów na WZA: 5 980 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,07%
Kapitał akcyjny: 5 980 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 352 794
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kawecki Dariusz NWZ 1 796 046 (30,03%) 1 796 046 (30,03%) 2021-09-22 -
Dąbrowski Mirosław z PH Otto sp.j., NWZ 1 017 098 (17,00%) 1 017 098 (17,00%) 2017-10-12 -
Newel Mirosław 539 650 (9,02%) 539 650 (9,02%) 2012-05-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie 1 100
110 000,00
100,00 100,00 1 100
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-16
seria A 1996-02-23 550
100,00 1 650
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1996-02-23 450
100,00 2 100
210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 1999-06-29 100
100,00 2 200
220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2001-06-21 4 200
100,00 6 400
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E 2005-02-10 38 400
100,00 44 800
4 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana numeracji akcji seria A-E zasymilowane w serię A i B 2007-03-27

KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-03-27
1,00 4 480 000
4 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-10

2009-12-15
seria C - subskrypcja publiczna 2008-03-18 1 500 000
14 250 000,00
1,00 9,50 5 980 000
5 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kawecki Dariusz ZWZ 1 792 802 (32 172) 29,98 (0,54) 1 792 802 (32 172) 29,98 (0,54) 2020-06-30
Kawecki Dariusz ZWZ 1 760 630 (175 650) 29,44 (2,94) 1 760 630 (175 650) 29,44 (2,94) 2019-06-26
TFI PZU SA portfele 269 467 4,51 269 467 4,51 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 4 583 0,08 4 583 0,08 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 7 245 0,12 7 245 0,12 2018-06-30
Kawecki Dariusz ZWZ 1 584 980 (38 878) 26,50 (0,65) 1 584 980 (38 878) 26,50 (0,65) 2018-06-13
Kawecki Dariusz NWZ 1 546 102 (29 000) 25,85 (0,48) 1 546 102 (29 000) 25,85 (0,48) 2017-10-12
Kawecki Dariusz 1 517 102 (79 102) 25,37 (1,32) 1 517 102 (79 102) 25,37 (1,32) 2017-05-30
Kawecki Dariusz ZWZ 1 438 000 (1 024) 24,05 (0,03) 1 438 000 (1 024) 24,05 (0,03) 2016-06-23
Trio Plus sp. z o.o. sp.k. 0 (-870 200) 0,00 (-14,55) 0 (-870 200) 0,00 (-14,55) 2015-06-30
Kawecki Dariusz 1 436 976 24,02 1 436 976 24,02 2015-06-01
Kawecki Dariusz wraz z Solidna Dwa sp. z o.o. SK 1 436 976 24,02 1 436 976 24,02 2015-02-06
Wójcik Leszek z Delkor sp. z o.o. 0 (-751 360) 0,00 (-12,56) 0 (-751 360) 0,00 (-12,56) 2015-01-07
Trio Plus sp. z o.o. sp.k. 870 200 14,55 870 200 14,55 2015-01-07
Luberda Kazimierz wraz z Luberda Teresa 0 (-651 540) 0,00 (-10,89) 0 (-651 540) 0,00 (-10,89) 2014-07-25
Kawecki Dariusz wraz z Doktor Leks SA 1 436 976 (189 991) 24,02 (3,17) 1 436 976 (189 991) 24,02 (3,17) 2014-07-25
Dąbrowski Mirosław z PH Otto sp.j. 1 013 510 (185 350) 16,94 (3,10) 1 013 510 (185 350) 16,94 (3,10) 2014-07-25
Aviva Investors Poland SA 157 498 (-363 705) 2,63 (-6,08) 157 498 (-363 705) 2,63 (-6,08) 2013-10-29
Kliniewski Kamil 203 085 (-97 509) 3,39 (-1,63) 203 085 (-97 509) 3,39 (-1,63) 2013-10-10
T.C. Capital sp. z o.o. 0 (-299 394) 0,00 (-5,00) 0 (-299 394) 0,00 (-5,00) 2013-10-04
Kliniewski Kamil 300 594 5,02 300 594 5,02 2013-10-04
T.C. Capital sp. z o.o. 299 394 5,00 299 394 5,00 2013-05-08
Kawecki Dariusz wraz z Doktor Leks SA 1 246 985 (3 126) 20,85 (0,05) 1 246 985 (3 126) 20,85 (0,05) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 521 203 (-75 797) 8,71 (-1,27) 521 203 (-75 797) 8,71 (-1,27) 2012-05-15
Worsztynowicz Andrzej 7 000 0,11 7 000 0,11 2012-04-24
Ipopema TFI SA 281 089 (-63 539) 4,70 (-1,06) 281 089 (-63 539) 4,70 (-1,06) 2011-07-11
Sobecka Luiza 5 400 0,09 (-0,03) 5 400 0,09 (-0,03) 2011-06-21
Worsztynowicz Andrzej 7 000 0,11 7 000 0,11 2010-11-15
Luberda Kazimierz wraz z Luberda Teresa 651 540 10,89 651 540 10,89 2010-11-15
Ipopema TFI SA 344 628 (54 100) 5,76 (0,91) 344 628 (54 100) 5,76 (0,91) 2010-06-02
Ipopema TFI SA 290 528 (-8 650) 4,85 (-0,15) 290 528 (-8 650) 4,85 (-0,15) 2010-05-24
Wójcik Leszek z Delkor sp. z o.o. 751 360 (34 260) 12,56 (-3,44) 751 360 (34 260) 12,56 (-3,44) 2010-02-26
PH Wega-Bis Weronika Jakiełajtis 135 100 2,25 (-0,76) 135 100 2,25 (-0,76) 2010-02-26
PH Ambra Roman Zieba 256 500 4,28 (-1,44) 256 500 4,28 (-1,44) 2010-02-26
Newel Mirosław 536 950 8,97 536 950 8,97 2010-02-26
Luberda Kazimierz 651 540 (21 640) 10,89 (-3,17) 651 540 (21 640) 10,89 (-3,17) 2010-02-26
Kawecki Dariusz wraz z Doktor Leks SA 1 243 859 (123 359) 20,80 (-4,21) 1 243 859 (123 359) 20,80 (-4,21) 2010-02-26
Dąbrowski Mirosław z PH Otto sp.j. 828 160 (25 760) 13,84 (-4,07) 828 160 (25 760) 13,84 (-4,07) 2010-02-26
Aviva Investors Poland SA 597 000 9,98 597 000 9,98 2010-02-26
Wójcik Leszek wraz z Delkor Sp. z o.o. 717 100 16,00 (4,01) 717 100 16,00 (4,01) 2009-09-11
Wójcik Leszek wraz z Delkor Sp. z o.o. 717 100 11,99 717 100 11,99 2009-09-11
Sobecka Luiza 5 400 0,12 (0,03) 5 400 0,12 (0,03) 2009-09-11
Sobecka Luiza 5 400 0,09 5 400 0,09 2009-09-11
PH Wega-Bis Weronika Jakiełajtis 135 100 3,01 (0,76) 135 100 3,01 (0,76) 2009-09-11
PH Wega-Bis Weronika Jakiełajtis 135 100 2,25 135 100 2,25 2009-09-11
PH Ambra Roman Zieba 256 500 5,72 (1,44) 256 500 5,72 (1,44) 2009-09-11
PH Ambra Roman Zieba 256 500 4,28 256 500 4,28 2009-09-11
Luberda Kazimierz 629 900 14,06 (3,53) 629 900 14,06 (3,53) 2009-09-11
Luberda Kazimierz 629 900 10,53 629 900 10,53 2009-09-11
Kawecki Dariusz wraz z Doktor Leks SA 1 120 500 25,01 (6,28) 1 120 500 25,01 (6,28) 2009-09-11
Kawecki Dariusz wraz z Doktor Leks SA 1 120 500 18,73 1 120 500 18,73 2009-09-11
Dąbrowski Mirosław wraz z PH Otto Sp.j. 802 400 17,91 (4,50) 802 400 17,91 (4,50) 2009-09-11
Dąbrowski Mirosław wraz z PH Otto Sp.j. 802 400 13,41 802 400 13,41 2009-09-11
Ipopema TFI SA 299 178 5,00 299 178 5,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2022-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2021-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2020-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2019-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.