0,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Coal Energy SA (CLE)

Akcjonariat - COALENERG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 004 448 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 45 011 120 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 120 035
Liczba głosów na WZA: 45 011 120 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,47%
Kapitał akcyjny: 450 111,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 120 035
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lycaste Holdings Ltd. 33 758 340 (75,00%) 33 758 340 (75,00%) 2011-07-15 -
NN OFE portfel 3 361 695 (7,46%) 3 361 695 (7,46%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, SGN, TEN, MIL, MON, KTY, IND, TPE, RON, RVU, KGL, BBD, MBK, SKA, ABE, BKM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 33 758 340
337 583,40
0,01 0,01 33 758 340
337 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD, cena emisyjna w PLN 11 252 780
225 055 600,00
0,01 20,00 45 011 120
450 111,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 3 717 000 (-109 416) 8,26 (-0,24) 3 717 000 (-109 416) 8,26 (-0,24) 2016-12-31
Generali OFE 2 239 835 (-110 310) 4,97 (-0,25) 2 239 835 (-110 313) 4,97 (-0,25) 2013-09-12
Generali OFE 2 350 145 (-3) 5,22 2 350 148 5,22 2011-09-30
Generali OFE 2 350 148 5,22 2 350 148 5,22 2011-09-30
NN OFE 3 826 416 8,50 3 826 416 8,50 2011-08-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.