4,4500 zł
6,46% 0,2700 zł
Coal Energy SA (CLE)

Akcjonariat - COALENERG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 200 299 484 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 45 011 120 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 758 340
Liczba głosów na WZA: 45 011 120 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 450 111,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 758 340
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lycaste Holdings Ltd. 33 758 340 (75,00%) 33 758 340 (75,00%) 2011-07-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 33 758 340
337 583,40
0,01 0,01 33 758 340
337 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD, cena emisyjna w PLN 11 252 780
225 055 600,00
0,01 20,00 45 011 120
450 111,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 2 225 387 (-1 136 308) 4,94 (-2,52) 2 225 387 (-1 136 308) 4,94 (-2,52) 2019-11-20
NN OFE portfel 3 361 695 (-355 305) 7,46 (-0,80) 3 361 695 (-355 305) 7,46 (-0,80) 2018-12-31
NN OFE portfel 3 717 000 (-109 416) 8,26 (-0,24) 3 717 000 (-109 416) 8,26 (-0,24) 2016-12-31
Generali OFE 2 239 835 (-110 310) 4,97 (-0,25) 2 239 835 (-110 313) 4,97 (-0,25) 2013-09-12
Generali OFE 2 350 145 (-3) 5,22 2 350 148 5,22 2011-09-30
Generali OFE 2 350 148 5,22 2 350 148 5,22 2011-09-30
NN OFE 3 826 416 8,50 3 826 416 8,50 2011-08-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.