0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
CASH FLOW SA (CFL)

Akcjonariat - CASHFLOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 011 450 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 165 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 255 376
Liczba głosów na WZA: 23 165 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,90%
Kapitał akcyjny: 23 165 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 255 376
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tradefina SA 7 500 000 (32,38%) 7 500 000 (32,38%) 2016-07-11 -
Tarisso Investments Ltd. 2 850 376 (12,30%) 2 850 376 (12,30%) 2013-10-24 -
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 1 905 000 (8,22%) 1 905 000 (8,22%) 2014-02-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-10-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 15 000 000
1,00 23 165 000
23 165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-05
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 665 000
1,00 8 165 000
8 165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-11
seria A - akcje założycielskie 2000-12-29 100 000
1 000 000,00
10,00 10,00 100 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - prawo poboru 2001-12-18 400 000
4 000 000,00
10,00 10,00 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2005-04-13
1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2006-02-16 2 500 000
20 000 000,00
1,00 8,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-29
2006-06-22
2006-07-21
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-12-04 2 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2013-04-05 15 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tradefina SA 15 000 000 64,75 15 000 000 64,75 2016-04-05
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 1 905 000 (-360 835) 23,33 (-4,42) 1 905 000 (-360 835) 23,33 (-4,42) 2014-02-01
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 265 835 (-36 058) 27,75 (-0,44) 2 265 835 (-36 058) 27,75 (-0,44) 2013-12-19
Zaleńska Marta 319 640 (-174 818) 3,91 (-2,14) 319 640 (-174 818) 3,91 (-2,14) 2013-12-17
Zaleńska Marta 494 458 (-155 542) 6,05 (-1,91) 494 458 (-155 542) 6,05 (-1,91) 2013-12-16
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 301 893 (56 929) 28,19 (-1,74) 2 301 893 (56 929) 28,19 (-1,74) 2013-11-20
Tarisso Investments Ltd. 2 850 376 (100) 34,90 (-3,10) 2 850 376 (100) 34,90 (-3,10) 2013-10-24
Zaleńska Marta 650 000 7,96 (-0,70) 650 000 7,96 (-0,70) 2013-07-29
Zaleńska Marta 650 000 8,66 650 000 8,66 2013-07-29
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 4 261 0,05 4 261 0,05 2013-07-29
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 4 261 (-413 835) 0,05 (-5,52) 4 261 (-413 835) 0,05 (-5,52) 2013-07-29
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 244 964 29,93 (2,44) 2 244 964 29,93 (2,44) 2013-07-29
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 244 964 (-230 000) 27,49 (-5,50) 2 244 964 (-230 000) 27,49 (-5,50) 2013-07-29
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 418 096 (-6 165) 5,57 (-0,08) 418 096 (-6 165) 5,57 (-0,08) 2013-07-18
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 424 261 (32 779) 5,65 (0,44) 424 261 (32 779) 5,65 (0,44) 2013-07-18
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 391 482 (-17 739) 5,21 (-0,24) 391 482 (-17 739) 5,21 (-0,24) 2013-06-17
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 409 221 (29 010) 5,45 (0,39) 409 221 (29 010) 5,45 (0,39) 2013-06-14
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 380 211 (16 424) 5,06 (0,21) 380 211 (16 424) 5,06 (0,21) 2013-04-18
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 474 964 (10 999) 32,99 (0,14) 2 474 964 (10 999) 32,99 (0,14) 2012-10-18
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 363 787 (8 847) 4,85 (0,12) 363 787 (8 847) 4,85 (0,12) 2012-10-12
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 463 965 (88 935) 32,85 (1,19) 2 463 965 (88 935) 32,85 (1,19) 2012-07-27
Tarisso Investments Ltd. 2 850 276 38,00 (3,10) 2 850 276 38,00 (3,10) 2012-07-20
Tarisso Investments Ltd. 2 850 276 34,90 2 850 276 34,90 2012-07-20
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 375 030 (227 163) 31,66 (3,03) 2 375 030 (227 163) 31,66 (3,03) 2012-07-18
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 147 867 (-82 163) 28,63 (-1,10) 2 147 867 (-82 163) 28,63 (-1,10) 2012-07-16
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 230 030 (-162 837) 29,73 (-2,17) 2 230 030 (-162 837) 29,73 (-2,17) 2012-07-16
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 392 867 (230 267) 31,90 (3,07) 2 392 867 (230 267) 31,90 (3,07) 2012-07-13
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 354 940 (-13 275) 4,73 (-0,17) 354 940 (-13 275) 4,73 (-0,17) 2012-07-06
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 368 215 (3 529) 4,90 (0,04) 368 215 (3 529) 4,90 (0,04) 2012-05-14
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 364 686 (-7 058) 4,86 (-0,09) 364 686 (-7 058) 4,86 (-0,09) 2011-11-28
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 162 600 (600) 28,83 (0,01) 2 162 600 (600) 28,83 (0,01) 2011-11-28
Iglińska-Gniady Anna wraz z Blik sp. z o.o. 371 744 (46 701) 4,95 (0,62) 371 744 (46 701) 4,95 (0,62) 2011-10-10
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 162 000 (12 000) 28,82 (0,16) 2 162 000 (12 000) 28,82 (0,16) 2011-09-27
Iglińska-Gniady Anna wraz z podmiotami kontrolowanymi 325 043 (6 797) 4,33 (0,09) 325 043 (6 797) 4,33 (0,09) 2011-07-13
Iglińska-Gniady Anna wraz z podmiotami kontrolowanymi 318 246 (149 075) 4,24 (1,99) 318 246 (149 075) 4,24 (1,99) 2011-06-30
Iglińska-Gniady Anna wraz z podmiotami kontrolowanymi 169 171 (8 000) 2,25 (0,11) 169 171 (8 000) 2,25 (0,11) 2011-06-07
Iglińska-Gniady Anna wraz z podmiotami kontrolowanymi 161 171 (-8 328) 2,14 (-0,11) 161 171 (-8 328) 2,14 (-0,11) 2011-05-14
Iglińska-Gniady Anna 169 499 (7 500) 2,25 (0,09) 169 499 (7 500) 2,25 (0,09) 2011-04-15
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 150 000 (-7 500) 28,66 (-0,10) 2 150 000 (-7 500) 28,66 (-0,10) 2011-04-15
Iglińska-Gniady Anna 161 999 (26 919) 2,16 (0,36) 161 999 (26 919) 2,16 (0,36) 2011-01-17
Iglińska-Gniady Anna 135 080 (6 017) 1,80 (0,08) 135 080 (6 017) 1,80 (0,08) 2010-11-12
Iglińska-Gniady Anna 129 063 (16 500) 1,72 (0,22) 129 063 (16 500) 1,72 (0,22) 2010-10-28
Iglińska-Gniady Anna 112 563 (41 776) 1,50 (0,56) 112 563 (41 776) 1,50 (0,56) 2010-09-15
Iglińska-Gniady Anna 70 787 (-40 043) 0,94 (-0,53) 70 787 (-40 043) 0,94 (-0,53) 2010-09-15
Iglińska-Gniady Anna 110 830 (41 776) 1,47 (0,55) 110 830 (41 776) 1,47 (0,55) 2010-09-01
Iglińska-Gniady Anna 69 054 (-30 946) 0,92 (-0,41) 69 054 (-30 946) 0,92 (-0,41) 2010-09-01
Iglińska-Gniady Anna 100 000 (41 759) 1,33 (0,56) 100 000 (41 759) 1,33 (0,56) 2010-08-31
Gniady Ryszard 11 740 0,15 (0,01) 11 740 0,15 (0,01) 2010-07-29
Gniady Ryszard 11 740 (5 000) 0,14 (0,06) 11 740 (5 000) 0,14 (0,06) 2010-07-29
Iglińska-Gniady Anna 58 241 (47 741) 0,77 (0,63) 58 241 (47 741) 0,77 (0,63) 2010-07-28
Iglińska-Gniady Anna 10 500 (4 000) 0,14 (0,06) 10 500 (4 000) 0,14 (0,06) 2010-05-14
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 157 500 (7 500) 28,76 (0,10) 2 157 500 (-3 432 500) 28,76 (-7,30) 2010-05-14
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 0 (-2 850 000) 0,00 (-38,00) 0 (-7 410 000) 0,00 (-47,80) 2009-12-31
Iglińska-Gniady Anna 6 500 (-4 000) 0,08 (-0,06) 6 500 (-4 000) 0,08 (-0,06) 2009-12-31
Gniady Ryszard 6 740 0,08 6 740 0,08 2009-12-03
Kazimierski Adam 725 0,00 725 0,00 2009-11-13
Iglińska-Gniady Anna 10 500 (6 500) 0,14 (0,09) 10 500 (6 500) 0,14 (0,12) 2009-09-18
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 850 000 38,00 7 410 000 (4 560 000) 47,80 (9,80) 2009-08-31
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 850 000 (-8 603) 38,00 (-0,11) 2 850 000 (-4 568 603) 38,00 (-9,86) 2009-08-31
Iglińska-Gniady Anna 4 000 0,05 4 000 0,02 (-0,03) 2009-08-31
Iglińska-Gniady Anna 4 000 0,05 4 000 0,05 2009-08-31
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 150 000 28,66 5 590 000 (3 440 000) 36,06 (7,40) 2009-01-05
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 150 000 (-2 865) 28,66 (-0,04) 2 150 000 (-3 442 865) 28,66 (-7,42) 2009-01-05
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 152 865 (-3 000) 28,70 (-0,04) 5 592 865 (-3 000) 36,08 (-0,02) 2008-12-17
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 155 865 (-3 900) 28,74 (-0,05) 5 595 865 (-3 900) 36,10 (-0,02) 2008-12-15
Pałęga Bartłomiej 1 300 0,01 (0,01) 1 300 0,00 2008-01-11
Pałęga Bartłomiej 1 300 (300) 0,00 (-0,01) 1 300 (300) 0,00 2008-01-11
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 159 765 (1 000) 28,79 (0,01) 5 599 765 (1 000) 36,12 2007-08-03
Kazimierski Adam 725 (-2 475) 0,00 (-0,04) 725 (-2 475) 0,00 (-0,02) 2007-04-04
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 858 603 (1 406) 38,11 (0,02) 7 418 603 (1 406) 47,86 (0,01) 2007-03-14
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 857 197 (2 772) 38,09 (0,04) 7 417 197 (2 772) 47,85 (0,02) 2007-03-06
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 158 765 (650) 28,78 (0,01) 5 598 765 (650) 36,12 (0,01) 2007-03-05
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 158 115 (190) 28,77 5 598 115 (190) 36,11 2007-02-28
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 157 925 (2 000) 28,77 (0,03) 5 597 925 (2 000) 36,11 (0,01) 2007-02-23
Kazimierski Adam 3 200 (3 120) 0,04 (0,04) 3 200 (3 120) 0,02 (0,02) 2007-01-25
Kazimierski Adam 80 (-3 920) 0,00 (-0,05) 80 (-3 920) 0,00 (-0,02) 2007-01-25
Pałęga Bartłomiej 1 000 0,01 1 000 0,00 2006-11-22
Kazimierski Adam 4 000 0,05 4 000 0,02 2006-10-31
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 155 925 (1 000) 28,74 (0,01) 5 595 925 (1 000) 36,10 (0,01) 2006-06-27
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 154 925 (1 000) 28,73 (0,02) 5 594 925 (1 000) 36,09 (0,01) 2006-06-13
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 854 425 (4 425) 38,05 (-18,94) 7 414 425 (4 425) 47,83 (-9,16) 2006-06-12
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 153 925 (1 000) 28,71 (0,01) 5 593 925 (1 000) 36,08 2006-06-12
AIG Asset Management (Polska) SA 439 790 (-400 000) 5,86 (-5,33) 439 790 (-400 000) 2,83 (-2,58) 2006-05-19
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 152 925 (2 925) 28,70 (-14,29) 5 592 925 (2 925) 36,08 (-6,91) 2006-05-16
AIG Asset Management (Polska) SA 839 790 11,19 839 790 5,41 2006-05-02
Kazimierski Igor przez Garmint Ltd, Nikozja 2 850 000 56,99 7 410 000 56,99 2005-04-13
Gniady Grzegorz przez Lune Capital Ltd, Nikozja 2 150 000 42,99 5 590 000 42,99 2005-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.