2,7500 zł
2,61% 0,0700 zł
BYTOM S.A. (BTM)

Akcjonariat - BYTOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 203 426 960 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 73 973 440 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 782 787
Liczba głosów na WZA: 73 973 440 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,13%
Kapitał akcyjny: 73 973 440,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 996 575
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 532 000 (11,53%) 8 532 000 (11,53%) 2011-07-26 -
NN OFE portfel 7 015 000 (9,48%) 7 015 000 (9,48%) 2017-12-31 NFT, CDC, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-12-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 1 910 000
1,00 73 973 440
73 973 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

0201-10-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 537 927
1,00 72 063 440
72 063 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 275 513
1,00 71 525 513
71 525 513,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-16
podwyższenie kapitału seria L 640 000
1,00 71 250 000
71 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-03
2012-07-06
podwyższenie kapitału seria N 20 000 000
1,00 70 610 000
70 610 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-22
podwyższenie kapitału seria L 110 000
1,00 50 610 000
50 610 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-12
2011-02-03
2010-12-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-11-28 500 000
10,00 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-09-29
1990-12-12
1995-01-05
seria B - subskrypcja publiczna 1996-05-31 250 000
6 750 000,00
10,00 27,00 750 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-08-14
1996-11-21
1997-01-20
seria C - za obligacje zamienne obligacje wykupono 1997-09-25 1 500 000
30 000 000,00
10,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16

seria C - wierzyciele 2004-12-30 201 372
3 020 580,00
10,00 15,00 951 372
9 513 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-18
seria E - prawo poboru 3:1 2004-12-30 250 000
2 500 000,00
10,00 10,00 1 201 372
12 013 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-18
seria D - subskrypcja publiczna 2005-06-06 280 712
3 368 544,00
10,00 12,00 1 482 084
14 820 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-30
2005-11-22
seria F - prawo poboru 3:1 2005-12-03 494 028
4 940 280,00
10,00 10,00 1 976 112
19 761 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-14
2006-05-18
2006-06-08
seria G - prawo poboru 2:1 2006-06-19 988 056
9 880 560,00
10,00 10,00 3 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
2007-03-02
seria H - zarząd 2006-06-19 35 832
358 320,00
10,00 10,00 2 011 944
20 119 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
2007-03-07
split 1:10 2007-04-19
1,00 30 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-27
2007-05-25
seria I - prawo poboru 2:1 2007-04-19 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-30
2007-12-20
seria J - subskrypcja publiczna 2007-04-19 330 492
1 156 722,00
1,00 3,50 45 330 492
45 330 492,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-07
2008-04-23
seria K - prawo poboru 2:1 2008-05-29 669 508
669 508,00
1,00 1,00 46 000 000
46 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-07
seria L za obligacje zamienne 2009-03-24 4 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2009-12-03 4 500 000
4 500 000,00
1,00 1,00 50 500 000
50 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-21
2010-02-23
2010-06-23
seria N - subskrypcja prywatna 2010-11-22 20 000 000
20 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2010-11-22 3 500 000
3 500 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-01-22 2 723 440
2 723 440,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-04-21 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Vistula Group SA 2018-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali Investments TFI SA portfele 404 128 0,56 404 128 0,56 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 606 958 0,84 606 958 0,84 2018-06-30
NN OFE portfel 7 015 000 (47 000) 9,73 (-0,01) 7 015 000 (47 000) 9,73 (-0,01) 2017-12-31
NN OFE portfel 6 968 000 9,74 (0,08) 6 968 000 9,74 (0,08) 2016-12-31
NN OFE portfel 6 968 000 (-132 000) 9,66 (-0,30) 6 968 000 (-132 000) 9,66 (-0,30) 2016-12-31
NN OFE 7 100 000 9,96 (0,04) 7 100 000 9,96 (0,04) 2014-12-15
NN OFE 7 100 000 9,92 7 100 000 9,92 2014-12-15
Investors TFI SA 1 508 046 (-7 854 861) 2,11 (-11,03) 1 508 046 (-7 854 861) 2,11 (-11,03) 2014-12-08
Investors TFI SA 9 362 907 (-9 400 000) 13,14 (-13,19) 9 362 907 (-9 400 000) 13,14 (-13,19) 2014-04-24
Investors TFI SA 18 762 907 (1 103 300) 26,33 (1,32) 18 762 907 (1 103 300) 26,33 (1,32) 2014-04-23
Woźniak-Małkus Karolina 20 000 0,02 20 000 0,02 2014-01-03
Nova PBB sp. z o.o. SKA 1 500 000 (-2 615 799) 2,10 (-3,67) 1 500 000 (-2 615 799) 2,10 (-3,67) 2013-12-30
Nova PBB sp. z o.o. SKA 4 115 799 (-7 592 201) 5,77 (-10,81) 4 115 799 (-7 592 201) 5,77 (-10,81) 2013-12-23
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 032 000 11,27 (-0,10) 8 032 000 11,27 (-0,10) 2012-07-26
Morawiec Artur 40 000 0,05 40 000 0,05 2012-05-15
Morawiec Artur 40 000 0,05 40 000 0,05 2012-05-15
Koterwa Grzegorz 920 000 1,30 920 000 1,30 2011-10-16
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 532 000 11,97 (0,05) 8 532 000 11,97 (0,05) 2011-07-26
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 532 000 11,92 (0,09) 8 532 000 11,92 (0,09) 2011-07-26
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 532 000 (8 032 000) 11,83 (11,13) 8 532 000 (8 032 000) 11,83 (11,13) 2011-07-26
Investors TFI SA 17 659 607 25,01 (0,23) 17 659 607 25,01 (0,23) 2011-07-21
Investors TFI SA 17 659 607 (11 000) 24,78 (-0,21) 17 659 607 (11 000) 24,78 (-0,21) 2011-07-21
Investors TFI SA 17 648 607 (1 042 204) 24,99 (1,48) 17 648 607 (1 042 204) 24,99 (1,48) 2011-07-20
Koterwa Grzegorz 920 000 (120 000) 1,30 (0,17) 920 000 (120 000) 1,30 (0,17) 2011-07-15
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 032 000 11,37 (0,10) 8 032 000 11,37 (0,10) 2011-07-15
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 032 000 (-120 000) 11,27 (-0,27) 8 032 000 (-120 000) 11,27 (-0,27) 2011-07-15
Wójcik Michał 1 840 000 2,58 (-0,02) 1 840 000 2,58 (-0,02) 2011-07-12
Wójcik Michał 1 840 000 (240 000) 2,60 (0,34) 1 840 000 (240 000) 2,60 (0,34) 2011-07-12
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 152 000 (-240 000) 11,54 (-0,34) 8 152 000 (-240 000) 11,54 (-0,34) 2011-07-12
Nova PBB sp. z o.o. SKA 11 708 000 16,58 (0,15) 11 708 000 16,58 (0,15) 2011-04-05
Nova PBB sp. z o.o. SKA 11 708 000 (1 500 000) 16,43 (1,98) 11 708 000 (1 500 000) 16,43 (1,98) 2011-04-05
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 392 000 (1 500 000) 11,88 (2,12) 8 392 000 (1 500 000) 11,88 (2,12) 2011-04-05
Wójcik Michał 1 600 000 2,26 1 600 000 2,26 2011-03-10
Pilch, Jan Bogdan 500 000 0,70 500 000 0,70 2011-03-10
Pilch, Jan Bogdan 500 000 0,70 500 000 0,70 2011-03-10
Nova PBB sp. z o.o. SKA 10 208 000 14,45 10 208 000 14,45 2011-03-10
Koterwa Grzegorz 800 000 1,13 800 000 1,13 2011-03-10
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 892 000 9,76 6 892 000 9,76 2011-03-10
Kaczorowski Andrzej 4 000 0,00 4 000 0,00 2011-01-26
Kaczorowski Andrzej 4 000 0,00 4 000 0,00 2011-01-26
Wiler Dorota 350 000 0,69 350 000 0,69 2010-09-30
Jamorski Paweł 2 051 295 4,06 (-0,39) 2 051 295 4,06 (-0,39) 2010-09-30
Ziemski Sławomir 625 000 1,23 625 000 1,23 2010-08-31
Kuczyński Grzegorz 1 750 000 3,46 (-0,34) 1 750 000 3,46 (-0,34) 2010-08-31
Wiler Dorota 350 000 (10 000) 0,69 (-0,04) 350 000 (10 000) 0,69 (-0,04) 2010-05-31
Ziemski Sławomir 625 000 (-11 000) 1,23 (-0,15) 625 000 (-11 000) 1,23 (-0,15) 2010-05-06
Investors TFI SA 16 606 403 23,51 (-9,37) 16 606 403 23,51 (-9,37) 2010-03-03
Investors TFI SA 16 606 403 32,88 (0,07) 16 606 403 32,88 (0,07) 2010-03-03
Investors TFI SA 16 606 403 (4 878 447) 32,81 (7,32) 16 606 403 (4 878 447) 32,81 (7,32) 2010-03-03
Ziemski Sławomir 636 000 1,38 (0,13) 636 000 1,38 (0,13) 2009-12-02
Ziemski Sławomir 636 000 (6 000) 1,25 (-0,11) 636 000 (6 000) 1,25 (-0,11) 2009-12-02
Ziemski Sławomir 630 000 (5 000) 1,36 (0,01) 630 000 (5 000) 1,36 (0,01) 2009-11-19
Investors TFI SA 11 727 956 25,49 (2,27) 11 727 956 25,49 (2,27) 2009-05-05
Investors TFI SA 11 727 956 (1 028 270) 23,22 (-0,04) 11 727 956 (1 028 270) 23,22 (-0,04) 2009-05-05
Ziemski Sławomir 625 000 1,35 625 000 1,35 2009-03-02
Załubski Jan 2 810 010 3,97 (-2,13) 2 810 010 3,97 (-2,13) 2009-03-02
Załubski Jan 2 810 010 6,10 (0,54) 2 810 010 6,10 (0,54) 2009-03-02
Załubski Jan 2 810 010 5,56 (0,01) 2 810 010 5,56 (0,01) 2009-03-02
Załubski Jan 2 810 010 5,55 (-0,69) 2 810 010 5,55 (-0,69) 2009-03-02
Wiler Dorota 340 000 0,73 (0,06) 340 000 0,73 (0,06) 2009-03-02
Wiler Dorota 340 000 0,67 (-0,06) 340 000 0,67 (-0,06) 2009-03-02
Sarapata Tomasz 2 905 000 4,11 (-2,20) 2 905 000 4,11 (-2,20) 2009-03-02
Sarapata Tomasz 2 905 000 6,31 (0,56) 2 905 000 6,31 (0,56) 2009-03-02
Sarapata Tomasz 2 905 000 5,75 (0,02) 2 905 000 5,75 (0,02) 2009-03-02
Sarapata Tomasz 2 905 000 5,73 (-0,58) 2 905 000 5,73 (-0,58) 2009-03-02
Jamorski Paweł 2 051 295 4,45 (0,39) 2 051 295 4,45 (0,39) 2009-03-02
Jamorski Paweł 2 051 295 4,06 (-0,49) 2 051 295 4,06 (-0,49) 2009-03-02
Ziemski Sławomir 625 000 1,35 (-0,02) 625 000 1,35 (-0,02) 2009-01-23
Wiler Dorota 340 000 0,73 (-0,02) 340 000 0,73 (-0,02) 2009-01-23
Sarapata Tomasz 2 905 000 6,31 (-0,09) 2 905 000 6,31 (-0,09) 2009-01-23
Kuczyński Grzegorz 1 750 000 3,80 (0,34) 1 750 000 3,80 (0,34) 2009-01-23
Kuczyński Grzegorz 1 750 000 (50 814) 3,46 (-0,28) 1 750 000 (50 814) 3,46 (-0,28) 2009-01-23
Investors TFI SA 10 699 686 (917 524) 23,26 (1,69) 10 699 686 (917 524) 23,26 (1,69) 2008-12-30
Kuczyński Grzegorz 1 699 186 (9 186) 3,74 (0,02) 1 699 186 (9 186) 3,74 (0,02) 2008-11-25
Ziemski Sławomir w tym 65000 PDA 625 000 (65 000) 1,37 (0,14) 625 000 (65 000) 1,37 (0,14) 2008-11-19
Wiler Dorota w tym 100000 PDA 340 000 (100 000) 0,75 (0,23) 340 000 (100 000) 0,75 (0,23) 2008-11-19
Sarapata Tomasz w tym 15000 PDA 2 905 000 (15 000) 6,40 (0,03) 2 905 000 (15 000) 6,40 (0,03) 2008-11-19
Kuczyński Grzegorz 1 690 000 (15 000) 3,72 (-1,86) 1 690 000 (15 000) 3,72 (-1,86) 2008-07-15
Ziemski Sławomir 560 000 (-86 490) 1,23 (-0,20) 560 000 (-86 490) 1,23 (-0,20) 2008-07-08
Investors TFI SA 9 782 162 (998 542) 21,57 (2,20) 9 782 162 (998 542) 21,57 (2,20) 2008-07-04
Sarapata Tomasz 2 890 000 (-563 500) 6,37 (-1,24) 2 890 000 (-563 500) 6,37 (-1,24) 2008-07-01
Investors TFI SA 8 783 620 (1 149 661) 19,37 (2,53) 8 783 620 (1 149 661) 19,37 (2,53) 2008-06-04
Wiler Dorota 240 000 (10 000) 0,52 (-0,24) 240 000 (10 000) 0,52 (-0,24) 2008-04-23
Investors TFI SA 7 633 959 (1 442 070) 16,84 (3,09) 7 633 959 (1 442 070) 16,84 (3,09) 2008-04-23
Sarapata Tomasz 3 453 500 (1 000) 7,61 (-0,06) 3 453 500 (1 000) 7,61 (-0,06) 2008-03-19
Ziemski Sławomir 646 490 (1 490) 1,43 (-0,71) 646 490 (1 490) 1,43 (-0,71) 2008-03-06
Investors TFI SA 6 191 889 (1 120 847) 13,75 (2,49) 6 191 889 (1 120 847) 13,75 (2,49) 2008-02-21
Sarapata Tomasz w tym 1025000 PDA 3 452 500 (2 500) 7,67 (0,01) 3 452 500 (2 500) 7,67 (0,01) 2008-02-12
Załubski Jan 2 810 010 (-29 112) 6,24 (-3,22) 2 810 010 (-29 112) 6,24 (-3,22) 2007-12-20
Investors TFI SA 5 071 042 (2 050 242) 11,26 (1,20) 5 071 042 (2 050 242) 11,26 (1,20) 2007-12-20
Jamorski Paweł 2 051 295 (-151 700) 4,55 (-2,79) 2 051 295 (-151 700) 4,55 (-2,79) 2007-11-30
Sarapata Tomasz w tym 1025000 PDA 3 450 000 (50 000) 7,66 (-3,67) 3 450 000 (50 000) 7,66 (-3,67) 2007-11-16
Ziemski Sławomir 645 000 2,14 (0,71) 645 000 2,14 (0,71) 2007-10-26
Ziemski Sławomir 645 000 (219 030) 1,43 (0,02) 645 000 (219 030) 1,43 (0,02) 2007-10-26
Załubski Jan bez serii F 2 839 122 9,46 (3,16) 2 839 122 9,46 (3,16) 2007-10-26
Załubski Jan bez serii F 2 839 122 (970 000) 6,30 (0,07) 2 839 122 (970 000) 6,30 (0,07) 2007-10-26
Kuczyński Grzegorz 1 675 000 5,58 (1,86) 1 675 000 5,58 (1,86) 2007-10-26
Kuczyński Grzegorz 1 675 000 (500 000) 3,72 (-0,19) 1 675 000 (500 000) 3,72 (-0,19) 2007-10-26
Jamorski Paweł 2 202 995 7,34 (2,45) 2 202 995 7,34 (2,45) 2007-10-26
Jamorski Paweł 2 202 995 (717 395) 4,89 (-0,06) 2 202 995 (717 395) 4,89 (-0,06) 2007-10-26
Wiler Dorota w tym 70000 PDA 230 000 0,76 (0,25) 230 000 0,76 (0,25) 2007-10-24
Wiler Dorota w tym 70000 PDA 230 000 (70 000) 0,51 (-0,02) 230 000 (70 000) 0,51 (-0,02) 2007-10-24
Sarapata Tomasz w tym 1000000 PDA 3 400 000 11,33 (3,78) 3 400 000 11,33 (3,78) 2007-10-24
Sarapata Tomasz w tym 1000000 PDA 3 400 000 (1 000 000) 7,55 (-0,45) 3 400 000 (1 000 000) 7,55 (-0,45) 2007-10-24
Jamorski Paweł 1 485 600 (125 600) 4,95 (0,42) 1 485 600 (125 600) 4,95 (0,42) 2007-09-14
Załubski Jan bez serii F 1 869 122 (17 500) 6,23 (0,06) 1 869 122 (17 500) 6,23 (0,06) 2007-09-13
Załubski Jan bez serii F 1 851 622 (1 671 622) 6,17 (0,17) 1 851 622 (1 671 622) 6,17 (0,17) 2007-08-17
Sarapata Tomasz 2 400 000 (25 000) 8,00 (0,09) 2 400 000 (25 000) 8,00 (0,09) 2007-08-16
Sarapata Tomasz 2 375 000 (25 000) 7,91 (0,08) 2 375 000 (25 000) 7,91 (0,08) 2007-08-13
Wiler Dorota 160 000 (145 000) 0,53 (0,03) 160 000 (145 000) 0,53 (0,03) 2007-08-09
Sarapata Tomasz 2 350 000 (25 000) 7,83 (0,09) 2 350 000 (25 000) 7,83 (0,09) 2007-08-06
Investors TFI SA 3 020 800 10,06 (3,35) 3 020 800 10,06 (3,35) 2007-08-06
Investors TFI SA 3 020 800 (2 720 492) 6,71 (-3,30) 3 020 800 (2 720 492) 6,71 (-3,30) 2007-08-06
Sarapata Tomasz 2 325 000 (50 000) 7,74 (0,16) 2 325 000 (50 000) 7,74 (0,16) 2007-08-02
Jamorski Paweł 1 360 000 (8 000) 4,53 (0,03) 1 360 000 (8 000) 4,53 (0,03) 2007-07-17
Jamorski Paweł 1 352 000 (10 000) 4,50 (0,03) 1 352 000 (10 000) 4,50 (0,03) 2007-07-13
Ziemski Sławomir 425 970 (5 000) 1,41 (0,01) 425 970 (5 000) 1,41 (0,01) 2007-07-12
Sarapata Tomasz 2 275 000 (25 000) 7,58 (0,09) 2 275 000 (25 000) 7,58 (0,09) 2007-07-12
Kuczyński Grzegorz 1 175 000 (15 000) 3,91 (0,05) 1 175 000 (25 000) 3,91 (0,08) 2007-07-12
Sarapata Tomasz 2 250 000 (50 000) 7,49 (0,16) 2 250 000 (50 000) 7,49 (0,16) 2007-07-09
Sarapata Tomasz 2 200 000 (75 000) 7,33 (0,25) 2 200 000 (75 000) 7,33 (0,25) 2007-07-02
Sarapata Tomasz 2 125 000 (1 915 000) 7,08 (0,08) 2 125 000 (1 915 000) 7,08 (0,08) 2007-06-25
Kuczyński Grzegorz 1 160 000 (1 045 000) 3,86 (0,03) 1 150 000 (1 035 000) 3,83 2007-06-06
Ziemski Sławomir 420 970 (369 211) 1,40 (-0,32) 420 970 (369 211) 1,40 (-0,32) 2007-06-04
Jamorski Paweł 1 342 000 (1 192 602) 4,47 (-0,50) 1 342 000 (1 192 602) 4,47 (-0,50) 2007-06-04
Investors TFI SA 300 308 (-2 702 772) 10,01 300 308 (-2 702 772) 10,01 2007-04-06
Investors TFI SA 3 003 080 (2 788 514) 10,01 (2,86) 3 003 080 (2 788 514) 10,01 (2,86) 2007-04-06
Investors TFI SA 214 566 7,15 214 566 7,15 2007-03-19
Ziemski Sławomir 51 759 (-465 831) 1,72 51 759 (-465 831) 1,72 2007-03-02
Ziemski Sławomir 517 590 (459 331) 1,72 (-0,22) 517 590 (459 331) 1,72 (-0,22) 2007-03-02
Załubski Jan bez serii F 180 000 (-1 620 000) 6,00 (0,01) 180 000 (-1 620 000) 6,00 (0,01) 2007-03-02
Załubski Jan bez serii F 1 800 000 (1 680 000) 5,99 (-0,08) 1 800 000 (1 680 000) 5,99 (-0,08) 2007-03-02
Wiler Dorota 15 000 (-135 000) 0,50 15 000 (-135 000) 0,50 2007-03-02
Wiler Dorota 150 000 (135 390) 0,50 (0,02) 150 000 (135 390) 0,50 (0,02) 2007-03-02
Sarapata Tomasz 210 000 (-1 890 000) 7,00 210 000 (-1 890 000) 7,00 2007-03-02
Sarapata Tomasz 2 100 000 (1 951 112) 7,00 (2,04) 2 100 000 (1 951 112) 7,00 (2,04) 2007-03-02
Kuczyński Grzegorz 115 000 (-1 035 000) 3,83 115 000 (-1 035 000) 3,83 2007-03-02
Kuczyński Grzegorz 1 150 000 (1 072 500) 3,83 (-0,09) 1 150 000 (1 072 500) 3,83 (-0,09) 2007-03-02
Jamorski Paweł 149 398 (-1 344 582) 4,97 149 398 (-1 344 582) 4,97 2007-03-02
Jamorski Paweł 1 493 980 (1 394 381) 4,97 (-0,07) 1 493 980 (1 394 381) 4,97 (-0,07) 2007-03-02
Ziemski Sławomir w tym 17523 PDA 58 259 (6 500) 1,94 (0,22) 58 259 (6 500) 1,94 (0,22) 2007-01-30
Rockbridge TFI SA przez fundusze 119 174 (-34 826) 3,97 (-3,82) 119 174 (-34 826) 3,97 (-3,82) 2007-01-22
Ziemski Sławomir w tym 17523 PDA 51 759 (17 253) 1,72 (-0,02) 51 759 (17 253) 1,72 (-0,02) 2007-01-03
Jamorski Paweł 99 599 5,04 (1,73) 99 599 5,04 (1,73) 2006-12-29
Jamorski Paweł 99 599 (-751) 3,31 (-1,76) 99 599 (-751) 3,31 (-1,76) 2006-12-29
Wiler Dorota 14 610 (11 944) 0,48 (0,40) 14 610 (11 944) 0,48 (0,40) 2006-12-18
Sarapata Tomasz 148 888 (23 888) 4,96 (-1,36) 148 888 (23 888) 4,96 (-1,36) 2006-12-18
Kuczyński Grzegorz 77 500 3,92 (1,34) 77 500 3,92 (1,34) 2006-12-11
Kuczyński Grzegorz 77 500 (2 500) 2,58 (-1,21) 77 500 (2 500) 2,58 (-1,21) 2006-12-11
Ziemski Sławomir 34 506 1,74 (0,59) 34 506 1,74 (0,59) 2006-11-03
Ziemski Sławomir 34 506 (11 113) 1,15 (-0,79) 34 506 (11 113) 1,15 (-0,79) 2006-11-03
Załubski Jan bez serii F 120 000 6,07 (2,07) 120 000 6,07 (2,07) 2006-11-03
Załubski Jan bez serii F 120 000 (30 000) 4,00 (-2,07) 120 000 (30 000) 4,00 (-2,07) 2006-11-03
Wiler Dorota 2 666 0,08 (-0,05) 2 666 0,08 (-0,05) 2006-11-03
Wiler Dorota 2 666 (666) 0,13 2 666 (666) 0,13 2006-11-03
Sarapata Tomasz 125 000 6,32 (2,16) 125 000 6,32 (2,16) 2006-11-03
Sarapata Tomasz 125 000 4,16 (-1,83) 125 000 4,16 (-1,83) 2006-11-03
Rockbridge TFI SA przez fundusze 154 000 7,79 (2,66) 154 000 7,79 (2,66) 2006-11-03
Rockbridge TFI SA przez fundusze 154 000 (75 112) 5,13 (-0,19) 154 000 (75 112) 5,13 (-0,19) 2006-11-03
Kuczyński Grzegorz 75 000 (330) 3,79 (0,02) 75 000 (330) 3,79 (0,02) 2006-11-03
Kuczyński Grzegorz 74 670 (18 932) 3,77 (-0,86) 74 670 (18 932) 3,77 (-0,86) 2006-08-06
Jamorski Paweł 100 350 (-9 633) 5,07 (0,07) 100 350 (-9 633) 5,07 (0,07) 2006-06-20
Sarapata Tomasz 125 000 (30 000) 5,99 (-0,41) 125 000 (30 000) 5,99 (-0,41) 2006-06-08
Jamorski Paweł 109 983 (25 583) 5,00 (-0,69) 109 983 (25 583) 5,00 (-0,69) 2006-06-08
Rockbridge TFI SA przez fundusze 78 888 (4 273) 5,32 (0,29) 78 888 (4 273) 5,32 (0,29) 2006-04-18
Rockbridge TFI SA przez fundusze 74 615 5,03 74 615 5,03 2006-04-14
Jamorski Paweł 84 400 5,69 (1,42) 84 400 5,69 (1,42) 2006-01-03
Jamorski Paweł bez serii F 84 400 (5 900) 4,27 (-1,02) 84 400 (5 900) 4,27 (-1,02) 2006-01-03
Jamorski Paweł 78 500 (3 500) 5,29 (-0,95) 78 500 (3 500) 5,29 (-0,95) 2005-12-09
Załubski Jan 90 000 6,07 (1,52) 90 000 6,07 (1,52) 2005-12-03
Załubski Jan bez serii F 90 000 (1 251) 4,55 (-2,83) 90 000 (1 251) 4,55 (-2,83) 2005-12-03
Wiler Dorota 2 000 0,13 2 000 0,13 2005-11-22
Sarapata Tomasz 95 000 6,40 (1,60) 95 000 6,40 (1,60) 2005-11-22
Sarapata Tomasz bez serii F 95 000 (3 000) 4,80 (-2,85) 95 000 (3 000) 4,80 (-2,85) 2005-11-22
Ziemski Sławomir na WZA 23 393 1,94 23 393 1,94 2005-06-06
Zazgornik Jan na WZA 34 594 2,87 34 594 2,87 2005-06-06
Kuczyński Grzegorz 55 738 (32 969) 4,63 (1,60) 55 738 (32 969) 4,63 (1,60) 2005-06-06
Załubski Jan 88 749 7,38 (1,40) 88 749 7,38 (1,40) 2005-05-18
Załubski Jan 88 749 (22 149) 5,98 (-2,90) 88 749 (22 149) 5,98 (-2,90) 2005-05-18
Sarapata Tomasz 92 000 7,65 (1,45) 92 000 7,65 (1,45) 2005-05-18
Sarapata Tomasz 92 000 (19 250) 6,20 (-3,50) 92 000 (19 250) 6,20 (-3,50) 2005-05-18
Jamorski Paweł 75 000 6,24 (1,18) 75 000 6,24 (1,18) 2005-05-18
Jamorski Paweł 75 000 (1 852) 5,06 (-4,69) 75 000 (1 852) 5,06 (-4,69) 2005-05-18
Kuczyński Grzegorz 22 769 (4 440) 3,03 (0,59) 22 769 (4 440) 3,03 (0,59) 2004-12-30
Kuczyński Grzegorz 18 329 2,44 18 329 2,44 2004-09-05
Sarapata Tomasz 72 750 (1 500) 9,70 (0,20) 72 750 (1 500) 9,70 (0,20) 2003-06-28
Octavia SA 0 (-40 111) 0,00 (-5,34) 0 (-40 111) 0,00 (-5,34) 2003-02-24
Załubski Jan 66 600 8,88 66 600 8,88 2003-02-03
Jamorski Paweł 73 148 9,75 73 148 9,75 2003-01-31
Bank Handlowy w Warszawie SA 0 (-141 713) 0,00 (-18,89) 0 (-141 713) 0,00 (-18,89) 2003-01-31
Bank Handlowy w Warszawie SA z Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. 141 713 (-65 623) 18,89 (-8,75) 141 713 (-65 623) 18,89 (-8,75) 2003-01-21
Sarapata Tomasz 71 250 9,50 71 250 9,50 2003-01-20
Octavia SA 40 111 (-18 292) 5,34 (-2,45) 40 111 (-18 292) 5,34 (-2,45) 2002-06-03
Octavia SA 58 403 (-15 287) 7,79 (-2,04) 58 403 (-15 287) 7,79 (-2,04) 2002-04-05
Octavia SA 73 690 (-20 862) 9,83 (-2,78) 73 690 (-20 862) 9,83 (-2,78) 2002-02-19
Octavia SA 94 552 (-20 617) 12,61 (-2,75) 94 552 (-20 617) 12,61 (-2,75) 2002-01-28
Octavia SA 115 169 (4 000) 15,36 (0,54) 115 169 (4 000) 15,36 (0,54) 2002-01-03
Octavia SA 111 169 (-10 110) 14,82 (-1,35) 111 169 (-10 110) 14,82 (-1,35) 2002-01-03
Octavia SA 121 279 (9 279) 16,17 (1,24) 121 279 (9 279) 16,17 (1,24) 2001-07-23
Octavia SA 112 000 (6 248) 14,93 (0,83) 112 000 (6 248) 14,93 (0,83) 2001-05-29
Octavia SA 105 752 (14 603) 14,10 (1,95) 105 752 (14 603) 14,10 (1,95) 2001-04-09
Octavia SA 91 149 (14 533) 12,15 (1,93) 91 149 (14 533) 12,15 (1,93) 2001-02-27
Octavia SA 76 616 (37 016) 10,22 (4,94) 76 616 (37 016) 10,22 (4,94) 2001-02-20
Octavia SA 39 600 5,28 39 600 5,28 2000-12-29
Bank Handlowy w Warszawie SA z Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. 207 336 27,64 207 336 27,64 2000-12-29
Bank Handlowy w Warszawie SA 207 336 (-11 500) 27,64 (-1,54) 207 336 (-11 500) 27,64 (-1,54) 1999-06-30
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 36 855 (-645) 4,91 (-0,26) 36 855 (-645) 4,91 (-0,26) 1998-08-31
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 37 500 (-1 271) 5,17 37 500 (-1 271) 5,17 1998-03-19
Bank Handlowy w Warszawie SA 218 836 29,18 218 836 29,18 1997-04-29
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 38 771 5,17 38 771 5,17 1997-04-18
Skarb Państwa 25 000 3,33 25 000 3,33 1996-12-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-15 Prawo poboru 2:1
2007-05-31 Prawo poboru 2:1
2007-05-25 Split 1:10
2006-07-31 Prawo poboru 2:1
2006-01-20 Prawo poboru 3:1
2005-01-31 Prawo poboru 3:1
1997-01-20 Asymilacja akcji seria B
1996-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1995-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
1995-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.