0,6298 zł
-11,92% -0,0852 zł
Atlantis SA (ATS)

Komunikaty spółki - ATLANTIS

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020.
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej / Conclusion of the loan agreement
Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej z FON SE. Conclusion a Cash Loan Agreement with FON.
Otrzymanie spłaty pożyczki pieniężnej. / Receipt of cash loan repayment.
Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu umowy powiernictwa.Information on the conclusion of a trust deed
Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.
Wyniki finansowe
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 02.09.2019 r.Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 02/09/2019.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2019 roku The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 23 July 2019
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.