0,4400 zł
-2,27% -0,0102 zł
Atlantis SA (ATS)

Komunikaty spółki - ATLANTIS

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement.
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 17/06/2019.)
Informacja o zmianie siedziby Emitenta.Information regarding change of the Issuer’s seat.
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
Informacja dla Akcjonariuszy.Information for Shareholders.
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku.Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019
Wyniki finansowe
Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki.Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 19.04.2019 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 19/04/2019.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
Informacja dla Akcjonariuszy. Information for Shareholders .
Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019
Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.