5,0000 zł
-1,96% -0,1000 zł
Atlanta Poland SA (ATP)

Komunikaty spółki - ATLANTAPL

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja 2019 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2018/2019.
Wyniki finansowe
Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 grudnia 2018 roku.
Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 28 GRUDNIA 2018 ROKU.
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.
Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Spółki.
Żądanie uzupełnienia porządku obrad.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.