8,8600 zł
-0,23% -0,0200 zł
Arteria SA (ARR)

Akcjonariat - ARTERIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 37 827 947,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 269 520 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 792 223
Liczba głosów na WZA: 4 269 520 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,82%
Kapitał akcyjny: 853 904,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 792 223
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 3 792 223 (88,82%) 3 792 223 (88,82%) 2022-10-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2004-11-30 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2005-01-17
2007-01-12
split 1:500 2006-08-18
0,20 2 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-20
seria B - IDM SA 2006-08-18 59 056
590 560,00
0,20 10,00 2 559 056
511 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-09-20
2007-01-12
seria C - subskrypcja publiczna 2006-08-18 860 000
15 480 000,00
0,20 18,00 3 419 056
683 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-12-21
2007-01-12
seria D - subskrypcja prywatna akcjonariusze Trimtab SA 2009-03-17 854 764
0,20 4 273 820
854 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-05
2009-04-22
2010-02-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-25 -4 300
0,20 4 269 520
853 904,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 3 787 061 (19 565) 88,69 (0,45) 3 787 061 (19 565) 88,69 (0,45) 2022-10-14
Investors TFI SA portfele 0 (-426 162) 0,00 (-9,98) 0 (-426 162) 0,00 (-9,98) 2022-08-30
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 3 767 496 (1 222 143) 88,24 (28,63) 3 767 496 (1 222 143) 88,24 (28,63) 2022-08-30
Generali OFE portfel 0 (-724 101) 0,00 (-16,96) 0 (-724 101) 0,00 (-16,96) 2022-08-30
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 545 353 (47 000) 59,61 (1,10) 2 545 353 (47 000) 59,61 (1,10) 2022-06-29
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 498 353 (8 881) 58,51 (0,20) 2 498 353 (8 881) 58,51 (0,20) 2022-03-25
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 489 472 (144 279) 58,31 (3,38) 2 489 472 (144 279) 58,31 (3,38) 2022-03-18
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 345 193 (155 653) 54,93 (3,65) 2 345 193 (155 653) 54,93 (3,65) 2021-10-27
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 189 540 (52 741) 51,28 (1,24) 2 189 540 (52 741) 51,28 (1,24) 2021-08-30
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 136 799 50,04 (-0,01) 2 136 799 50,04 (-0,01) 2021-03-25
Mayas Basic Concept Ltd. 0 (-606 883) 0,00 (-14,21) 0 (-606 883) 0,00 (-14,21) 2021-01-25
Investcamp sp. z o.o. w porozumieniu z Mayas Basic Concept Ltd., Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 2 136 799 (1 284 988) 50,05 (30,10) 2 136 799 (1 284 988) 50,05 (30,10) 2021-01-25
Investcamp sp. z o.o. 851 811 (7 279) 19,95 (0,17) 851 811 (7 279) 19,95 (0,17) 2019-10-10
Investcamp sp. z o.o. 844 532 (136 000) 19,78 (3,18) 844 532 (136 000) 19,78 (3,18) 2019-10-07
Investcamp sp. z o.o. 708 532 (2 042) 16,60 (0,05) 708 532 (2 042) 16,60 (0,05) 2019-02-22
Pielach Sebastian 210 764 4,94 210 764 4,94 2019-02-21
Marzec Marcin 108 040 (60 040) 2,53 (1,41) 108 040 (60 040) 2,53 (1,41) 2018-08-24
TFI PZU SA portfele 78 335 (-64 355) 1,83 (-1,51) 78 335 (-64 355) 1,83 (-1,51) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 426 162 9,98 426 162 9,98 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 91 902 (-47 107) 2,15 (-1,11) 91 902 (-47 107) 2,15 (-1,11) 2018-06-30
Investcamp sp. z o.o. 706 490 (210 914) 16,55 (4,94) 706 490 (210 917) 16,55 (4,94) 2018-05-21
Investcamp sp. z o.o. 495 576 (4 999) 11,61 (0,12) 495 573 (4 996) 11,61 (0,12) 2018-02-23
Investcamp sp. z o.o. 490 577 (5 320) 11,49 (0,12) 490 577 (5 320) 11,49 (0,12) 2018-01-04
TFI PZU SA portfele 142 690 3,34 142 690 3,34 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 5 957 0,14 5 957 0,14 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 139 009 (-74 003) 3,26 (-1,73) 139 009 (-74 003) 3,26 (-1,73) 2017-12-31
Investcamp sp. z o.o. 485 257 (12 531) 11,37 (0,30) 485 257 (12 531) 11,37 (0,30) 2017-12-29
Investcamp sp. z o.o. 472 726 (5 549) 11,07 (0,13) 472 726 (5 549) 11,07 (0,13) 2017-12-28
Investcamp sp. z o.o. 467 177 (226 181) 10,94 (5,30) 467 177 (226 181) 10,94 (5,30) 2017-12-20
Generali Investments TFI SA 213 012 (-122 214) 4,99 (-2,86) 213 012 (-122 214) 4,99 (-2,86) 2017-11-08
Investcamp sp. z o.o. 240 996 5,64 240 996 5,64 2017-09-12
Investors TFI SA ZWZ 426 162 (50 697) 9,98 (1,20) 426 162 (50 697) 9,98 (1,20) 2017-06-22
Generali OFE ZWZ 724 101 (101) 16,96 724 101 (101) 16,96 2017-06-22
Generali Investments TFI SA 335 226 (-115 019) 7,85 (-2,70) 335 226 (-115 019) 7,85 (-2,70) 2017-01-25
Allianz FIO WZA 205 989 (-83 464) 4,82 (-1,95) 205 989 (-83 464) 4,82 (-1,95) 2017-01-05
Nova Group Ltd. 210 267 (-4 819) 4,92 (-0,11) 210 267 (-4 819) 4,92 (-0,11) 2016-12-22
Generali Investments TFI SA 450 245 (-93 111) 10,55 (-2,16) 450 245 (-93 111) 10,55 (-2,17) 2016-11-30
Generali OFE 724 000 (4 000) 16,96 (0,12) 724 000 (4 000) 16,96 (0,10) 2015-12-31
Arteria SA zakup akcji własnych 0 (-4 300) 0,00 (-0,10) 0 (-4 300) 0,00 2015-08-07
Nova Group Ltd. WZA 215 086 (-161 362) 5,03 (-3,77) 215 086 (-161 362) 5,03 (-3,77) 2015-06-25
Generali OFE WZA 720 000 16,84 (-0,02) 720 000 16,86 2015-06-25
Generali OFE WZA 720 000 (58 914) 16,86 (1,40) 720 000 (58 914) 16,86 (1,40) 2015-06-25
Allianz FIO WZA 289 453 6,77 289 453 6,77 2015-06-25
Allianz FIO WZA 289 453 (53 700) 6,77 (1,26) 289 453 (53 700) 6,77 (1,25) 2015-06-25
Generali Investments TFI SA 543 356 12,71 (0,71) 543 356 12,72 (0,72) 2014-02-10
Generali Investments TFI SA 543 356 (95 915) 12,00 (1,54) 543 356 (95 915) 12,00 (1,53) 2014-02-10
Generali Investments TFI SA 447 441 (232 333) 10,46 (5,43) 447 441 (232 333) 10,47 (5,44) 2013-10-17
Generali Investments TFI SA 215 108 (5 641) 5,03 (0,13) 215 108 (5 641) 5,03 (0,13) 2013-07-05
Generali Investments TFI SA 209 467 (-17 000) 4,90 (-0,39) 209 467 (-17 000) 4,90 (-0,40) 2013-06-24
Generali Investments TFI SA 226 467 (100 000) 5,29 (2,34) 226 467 (100 000) 5,30 (2,34) 2013-06-21
Generali Investments TFI SA 126 467 2,95 126 467 2,96 2013-06-17
Bieńkowski Wojciech 197 219 4,61 197 219 4,61 2013-04-25
Bieńkowski Wojciech 197 219 (-20 587) 4,61 (-0,48) 197 219 (-20 587) 4,61 (-0,49) 2013-04-25
Allianz FIO 235 753 5,51 235 753 5,52 2013-04-25
Bieńkowski Wojciech 217 806 (-12 457) 5,09 (-0,29) 217 806 (-12 457) 5,10 (-0,29) 2013-03-28
Arteria SA zakup akcji własnych 4 300 (800) 0,10 (0,02) 4 300 (800) 0,00 2013-01-15
Bieńkowski Wojciech 230 263 (-40 000) 5,38 (-0,94) 230 263 (-40 000) 5,39 (-0,93) 2013-01-10
Arteria SA zakup akcji własnych 3 500 (2 000) 0,08 (0,05) 3 500 (2 000) 0,00 2012-12-21
Arteria SA zakup akcji własnych 1 500 0,03 1 500 0,00 2012-12-17
Nova Group Ltd. 376 448 (-50 000) 8,80 (-1,17) 376 448 (-50 000) 8,80 (-1,17) 2012-09-11
Sukacz Dawid 41 300 0,96 41 300 0,96 2011-10-31
Nova Group Ltd. 426 448 (-22 000) 9,97 (-0,52) 426 448 (-22 000) 9,97 (-0,52) 2011-10-31
Nova Group Ltd. 448 448 (22 000) 10,49 (0,52) 448 448 (22 000) 10,49 (0,52) 2011-08-31
Generali OFE 661 086 (23 924) 15,46 (0,56) 661 086 (23 924) 15,46 (0,56) 2011-08-16
Generali OFE 637 162 (48 754) 14,90 (1,14) 637 162 (48 754) 14,90 (1,14) 2011-08-15
Generali OFE 588 408 (79 910) 13,76 (1,87) 588 408 (79 910) 13,76 (1,87) 2011-05-30
Generali OFE 508 498 (80 765) 11,89 (1,89) 508 498 (80 765) 11,89 (1,89) 2011-05-29
Sukacz Dawid 41 300 0,96 41 300 0,96 2011-05-16
Generali OFE 427 733 (204 164) 10,00 (4,77) 427 733 (204 164) 10,00 (4,77) 2011-05-16
Nova Group Ltd. 426 448 (-22 100) 9,97 (-0,52) 426 448 (-22 100) 9,97 (-0,52) 2010-10-13
Nova Group Ltd. 448 548 (100) 10,49 448 548 (100) 10,49 2010-09-13
Nova Group Ltd. 448 448 (-200 100) 10,49 (-4,68) 448 448 (-200 100) 10,49 (-4,68) 2010-09-13
Stokowski Dariusz 0 (-130 148) 0,00 (-3,04) 0 (-130 148) 0,00 (-3,04) 2010-05-17
Nova Group Ltd. 648 548 (-210 000) 15,17 (-4,91) 648 548 (-210 000) 15,17 (-4,91) 2010-04-29
Nova Group Ltd. 858 548 (-209 750) 20,08 (-4,91) 858 548 (-209 750) 20,08 (-4,91) 2010-04-27
Stokowski Dariusz 130 148 3,04 (3,04) 130 148 3,04 (3,04) 2009-12-31
Nova Group Ltd. 1 068 298 (-48 000) 24,99 (-1,12) 1 068 298 (-48 000) 24,99 (-1,12) 2009-09-16
Marzec Marcin 48 000 1,12 48 000 1,12 2009-09-16
Stokowski Dariusz 0 (-130 148) 0,00 (-3,04) 0 (-130 148) 0,00 (-3,04) 2009-09-09
Nova Group Ltd. 1 116 298 (-34 300) 26,11 (-0,81) 1 116 298 (-34 300) 26,11 (-0,81) 2009-09-03
Nova Group Ltd. 1 150 598 (-100 500) 26,92 (-2,35) 1 150 598 (-100 500) 26,92 (-2,35) 2009-09-01
Nova Group Ltd. 1 251 098 (-94 885) 29,27 (-2,22) 1 251 098 (-94 885) 29,27 (-2,22) 2009-07-17
IDM SA 205 035 (-70 000) 4,79 (-1,64) 205 035 (-70 000) 4,79 (-1,64) 2009-06-22
IDM SA 275 035 (-106 169) 6,43 (-2,48) 275 035 (-106 169) 6,43 (-2,48) 2009-06-21
Generali OFE 223 569 (123 569) 5,23 (2,90) 223 569 (123 569) 5,23 (2,90) 2009-06-16
Generali OFE 100 000 2,33 100 000 2,33 2009-06-15
Aidan the One Ltd. 115 639 (-100 000) 2,70 (-2,34) 115 639 (-100 000) 2,70 (-2,34) 2009-06-08
Nova Holding Ltd. 0 (-1 244 750) 0,00 (-29,12) 0 (-1 244 750) 0,00 (-29,12) 2009-05-29
Nova Group Ltd. 1 345 983 31,49 1 345 983 31,49 2009-05-29
Mayas Basic Concept Ltd. 606 883 14,21 (0,02) 606 883 14,21 (0,02) 2009-05-15
Mayas Basic Concept Ltd. 606 883 14,19 606 883 14,19 2009-05-15
Investors TFI SA 375 465 8,78 (-0,01) 375 465 8,78 (-0,01) 2009-05-06
Investors TFI SA 375 465 8,79 375 465 8,79 2009-05-06
IDM SA 381 204 (-13 460) 8,91 (-0,32) 381 204 (-13 460) 8,91 (-0,32) 2009-05-06
Stokowski Dariusz 130 148 3,04 (-0,76) 130 148 3,04 (-0,76) 2009-04-22
Nova Holding Ltd. 1 244 750 29,12 (-7,28) 1 244 750 29,12 (-7,28) 2009-04-22
IDM SA 394 664 9,23 (-2,31) 394 664 9,23 (-2,31) 2009-04-22
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 342 845 8,02 (-2,00) 342 845 8,02 (-2,00) 2009-04-22
Bieńkowski Wojciech 270 263 6,32 (-1,58) 270 263 6,32 (-1,58) 2009-04-22
Aidan the One Ltd. 215 639 5,04 (-1,26) 215 639 5,04 (-1,26) 2009-04-22
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 342 845 (-221) 10,02 (-0,01) 342 845 (-221) 10,02 (-0,01) 2009-03-02
IDM SA 394 664 (102 777) 11,54 (3,01) 394 664 (102 777) 11,54 (3,01) 2009-02-19
IDM SA 291 887 (-102 777) 8,53 (-3,01) 291 887 (-102 777) 8,53 (-3,01) 2009-02-18
IDM SA 394 664 (51 819) 11,54 (1,52) 394 664 (51 819) 11,54 (1,52) 2009-02-17
Bekkar Riad 0 (-135 759) 0,00 (-3,97) 0 (-135 759) 0,00 (-3,97) 2008-12-18
Aidan the One Ltd. 215 639 6,30 215 639 6,30 2008-12-18
Bieńkowski Wojciech 270 263 (-79 880) 7,90 (-2,34) 270 263 (-79 880) 7,90 (-2,34) 2008-07-25
Nova Holding Ltd. 1 244 750 (-100 000) 36,40 (-2,93) 1 244 750 (-100 000) 36,40 (-2,93) 2008-05-09
Bieńkowski Wojciech 350 143 (2 237) 10,24 (0,07) 350 143 (2 237) 10,24 (0,07) 2008-04-14
Stokowski Dariusz 130 148 (1 358) 3,80 (0,04) 130 148 (1 358) 3,80 (0,04) 2008-04-08
Bieńkowski Wojciech 347 906 (1 426) 10,17 (0,04) 347 906 (1 426) 10,17 (0,04) 2008-04-08
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 343 066 (142 691) 10,03 (4,17) 343 066 (142 691) 10,03 (4,17) 2008-04-07
Bieńkowski Wojciech 346 480 (404) 10,13 (0,01) 346 480 (404) 10,13 (0,01) 2008-03-20
Bieńkowski Wojciech 346 076 (820) 10,12 (0,03) 346 076 (820) 10,12 (0,03) 2008-03-18
Bieńkowski Wojciech 345 256 (2 215) 10,09 (0,06) 345 256 (2 215) 10,09 (0,06) 2008-03-07
Stokowski Dariusz 128 790 (2 400) 3,76 (0,07) 128 790 (2 400) 3,76 (0,07) 2008-02-01
Bekkar Riad 135 759 (18 396) 3,97 (0,54) 135 759 (18 396) 3,97 (0,54) 2008-01-24
Stokowski Dariusz 126 390 (1 000) 3,69 (0,03) 126 390 (1 000) 3,69 (0,03) 2008-01-04
Bekkar Riad 117 363 (2 363) 3,43 (0,07) 117 363 (2 363) 3,43 (0,07) 2007-12-14
Bieńkowski Wojciech 343 041 (1 327) 10,03 (0,04) 343 041 (1 327) 10,03 (0,04) 2007-12-13
IDM SA 342 845 (52 789) 10,02 (-1,31) 342 845 (52 789) 10,02 (-1,31) 2007-11-14
Stokowski Dariusz 125 390 3,66 (0,67) 125 390 3,66 (0,67) 2007-08-06
Bekkar Riad 115 000 3,36 115 000 3,36 2007-08-06
Bieńkowski Wojciech 341 714 (1 214) 9,99 (-3,31) 341 714 (1 214) 9,99 (-3,31) 2007-07-04
Bekkar Riad 115 000 (1 500) 3,36 (-1,07) 115 000 (1 500) 3,36 (-1,07) 2007-05-15
Stokowski Dariusz 125 390 2,99 (-1,90) 125 390 2,99 (-1,90) 2007-02-14
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 200 375 5,86 200 375 5,86 2007-01-18
Nova Holding Ltd. 1 344 750 (-216 900) 39,33 (-21,69) 1 344 750 (-216 900) 39,33 (-21,69) 2006-10-24
Stokowski Dariusz 125 390 4,89 (1,23) 125 390 4,89 (1,23) 2006-10-05
Stokowski Dariusz 125 390 3,66 125 390 3,66 2006-10-05
Nova Holding Ltd. 1 561 650 61,02 (15,35) 1 561 650 61,02 (15,35) 2006-10-05
Nova Holding Ltd. 1 561 650 45,67 1 561 650 45,67 2006-10-05
IDM SA 290 056 11,33 (2,85) 290 056 11,33 (2,85) 2006-10-05
IDM SA 290 056 8,48 290 056 8,48 2006-10-05
Bieńkowski Wojciech 340 500 13,30 (3,35) 340 500 13,30 (3,35) 2006-10-05
Bieńkowski Wojciech 340 500 9,95 340 500 9,95 2006-10-05
Bekkar Riad 113 500 4,43 (1,12) 113 500 4,43 (1,12) 2006-10-05
Bekkar Riad 113 500 3,31 113 500 3,31 2006-10-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2014-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.