1,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Krakowska Fabryka Armatur SA (ARM)

Akcjonariat - ARMATURA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 136 080 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 81 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80 643 426
Liczba głosów na WZA: 81 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,56%
Kapitał akcyjny: 81 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80 643 426
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TFI PZU SA poprzez PZU FIZ AN BIS 2 80 643 426 (99,55%) 80 643 426 (99,63%) 2014-01-23 VOX, ATT, ATA, KDM, IZB, STX, EMC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę SP PZU Życie SA 1997-10-06 27 000 000
27 000 000,00
1,00 1,00 27 000 000
27 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-01-01

2008-04-23
seria B - PZU Życie SA 2001-12-05 20 000 000
1,00 47 000 000
47 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-04-23
seria C - PZU Życie SA 2002-03-12 10 000 000
1,00 57 000 000
57 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 2007-03-22 20 000 000
36 000 000,00
1,00 1,80 77 000 000
77 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-11
2007-08-03
2007-08-17
seria E - oferta menedżerska 2008-05-30 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 78 000 000
78 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-16
2008-10-01
2009-06-17
seria F - oferta menedżerska 2009-04-16 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 80 000 000
80 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-21
2009-10-19
2010-04-23
seria G - oferta menedżerska 2011-05-11 1 000 000
1,00 81 000 000
81 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-06
2012-04-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez PZU FIZ AN BIS 2 75 125 538 (7 078 381) 92,74 (8,74) 75 125 538 (7 078 381) 92,81 (8,75) 2013-12-18
TFI PZU SA poprzez PZU FIZ AN BIS 2 68 047 157 (1 217 197) 84,00 (1,50) 68 047 157 (1 217 197) 84,06 (1,50) 2013-10-31
TFI PZU SA poprzez PZU FIZ AN BIS 2 66 829 960 (15 229 960) 82,50 (18,80) 66 829 960 (15 229 960) 82,56 (18,82) 2013-10-28
TFI PZU SA poprzez PZU FIZ AN BIS 2 51 600 000 63,70 51 600 000 63,74 2013-08-27
PZU Życie SA 0 0,00 0 0,00 2013-08-27
PZU Życie SA 0 (-51 660 000) 0,00 (-66,23) 0 (-51 660 000) 0,00 (-66,23) 2013-08-27
Sikora Krzysztof 572 400 0,70 (-0,01) 572 400 0,70 (-0,01) 2012-04-25
Stec Kazimierz 445 0,00 445 0,00 2011-11-07
Stec Kazimierz 445 0,00 445 0,00 2011-11-07
Rudek Marta 35 0,00 35 0,00 2011-11-07
Hernik Konrad 1 801 670 2,22 (0,22) 1 801 670 2,22 (0,22) 2011-10-14
Hernik Konrad 1 801 670 (-698 330) 2,00 (-1,12) 1 801 670 (-698 330) 2,00 (-1,12) 2011-10-14
Hernik Konrad 2 500 000 3,12 (0,04) 2 500 000 3,12 (0,04) 2011-09-07
Hernik Konrad 2 500 000 (60 416) 3,08 (0,04) 2 500 000 (60 416) 3,08 (0,04) 2011-09-07
Witkowski Piotr 789 584 0,98 (0,01) 789 584 0,98 (0,01) 2011-08-18
Witkowski Piotr 789 584 0,97 (0,97) 789 584 0,97 (0,97) 2011-08-18
Witkowski Piotr 789 584 (219 584) 0,00 (-0,73) 789 584 (219 584) 0,00 (-0,73) 2011-08-18
Sikora Krzysztof 572 400 0,71 (0,01) 572 400 0,71 (0,01) 2011-08-18
Sikora Krzysztof 572 400 (30 000) 0,70 (0,03) 572 400 (30 000) 0,70 (0,03) 2011-08-18
Hernik Konrad 2 439 584 (219 584) 3,04 (0,27) 2 439 584 (219 584) 3,04 (0,27) 2011-08-18
Sikora Krzysztof 542 400 (360 000) 0,67 (0,67) 542 400 (360 000) 0,67 (0,67) 2011-03-31
Sikora Jadwiga 58 445 0,07 58 445 0,07 2011-03-31
Hernik Konrad 2 220 000 (20 000) 2,77 (-0,05) 2 220 000 (20 000) 2,77 (-0,05) 2010-05-27
Witkowski Piotr 570 000 0,73 (0,02) 570 000 0,73 (0,02) 2009-09-15
Witkowski Piotr 570 000 (360 000) 0,71 (0,44) 570 000 (360 000) 0,71 (0,44) 2009-09-15
PZU Życie SA 51 660 000 66,23 (1,66) 51 660 000 66,23 (1,66) 2009-09-08
PZU Życie SA 51 660 000 64,57 (0,80) 51 660 000 64,57 (0,80) 2009-09-08
PZU Życie SA 51 660 000 (60 000) 63,77 (-26,75) 51 660 000 (60 000) 63,77 (-26,75) 2009-09-08
Sikora Jadwiga 58 445 0,07 58 445 0,07 2009-09-07
Sikora Jadwiga 58 445 (40 000) 0,07 (0,05) 58 445 (40 000) 0,07 (0,05) 2009-09-07
Hernik Konrad 2 200 000 2,82 (0,07) 2 200 000 2,82 (0,07) 2009-09-07
Hernik Konrad 2 200 000 (480 000) 2,75 (0,55) 2 200 000 (480 000) 2,75 (0,55) 2009-09-07
Sikora Krzysztof 182 400 0,00 (-0,23) 182 400 0,00 (-0,23) 2009-05-14
Sikora Jadwiga 18 445 0,02 18 445 0,02 2009-05-14
Strugalski Andrzej 0 (-2 400) 0,00 0 (-2 400) 0,00 2009-04-20
Hernik Konrad 1 720 000 (20 000) 2,20 (0,03) 1 720 000 (20 000) 2,20 (0,03) 2009-01-14
Hernik Konrad 1 700 000 (8 000) 2,17 (0,01) 1 700 000 (8 000) 2,17 (0,01) 2009-01-08
Hernik Konrad 1 692 000 (12 000) 2,16 (0,01) 1 692 000 (12 000) 2,16 (0,01) 2008-12-22
Hernik Konrad 1 680 000 (20 000) 2,15 1 680 000 (20 000) 2,15 2008-12-10
Strugalski Andrzej 2 400 0,00 2 400 0,00 2008-06-30
Rudek Marta 35 0,00 35 0,00 2008-06-30
Rudek Marta 35 0,00 35 0,00 2008-06-30
Rudek Marta 35 0,00 35 0,00 2008-06-30
Witkowski Piotr 210 000 (180 000) 0,27 (0,24) 210 000 (180 000) 0,27 (0,24) 2008-06-27
Sikora Krzysztof 182 400 (180 000) 0,23 (0,23) 182 400 (180 000) 0,23 (0,23) 2008-06-27
Hernik Konrad 1 660 000 (240 000) 2,15 (0,31) 1 660 000 (240 000) 2,15 (0,31) 2008-06-27
Hernik Konrad 1 420 000 (-40 000) 1,84 (-0,05) 1 420 000 (-40 000) 1,84 (-0,05) 2008-03-17
Witkowski Piotr 30 000 0,03 30 000 0,03 2007-11-05
Hernik Konrad 1 460 000 (73 921) 1,89 (-0,54) 1 460 000 (73 921) 1,89 (-0,54) 2007-10-08
Sikora Krzysztof 2 400 0,00 2 400 0,00 2007-08-03
Dudek Kazimierz 2 400 0,00 2 400 0,00 2007-08-03
Dudek Kazimierz 2 400 0,00 2 400 0,00 2007-08-03
Cioch Marek 2 400 0,00 2 400 0,00 2007-08-03
Cioch Marek 2 400 0,00 2 400 0,00 2007-08-03
PZU Życie SA 51 600 000 90,52 (23,51) 51 600 000 90,52 (23,51) 2007-07-11
PZU Życie SA 51 600 000 67,01 (0,86) 51 600 000 67,01 (0,86) 2007-07-11
PZU Życie SA 51 600 000 66,15 51 600 000 66,15 2007-07-11
Hernik Konrad 1 386 079 2,43 (0,63) 1 386 079 2,43 (0,63) 2007-03-11
Hernik Konrad 1 386 079 1,80 1 386 079 1,80 2007-03-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.