13,0000 zł
-2,26% -0,3000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Komunikaty spółki - ARCHICOM

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w II kwartale 2019 roku
Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2019 roku
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego West House 1A, przedwstępnej umowy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu i warunkowych umów sprzedaży własności oraz wieczystego użytkowania gruntów położonych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu w ramach transakcji pakietowej
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania listów intencyjnych i rozpoczęcia negocjacji dotyczących transakcji zbycia budynku biurowego West House 1A oraz gruntów położonych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu
Wykup obligacji serii M1/2016
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ustnego na nabycie nieruchomości gruntowej we Wrocławiu
Rezygnacja Członka Zarządu
Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej we Wrocławiu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 19 czerwca 2019 roku
Powołanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. nowej kadencji
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom SA
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19 czerwca 2019 roku
Odkup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego
Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku
Podsumowanie oferty obligacji serii M4/2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.