0,0300 zł
-40,00% -0,0200 zł
Alma Market SA (ALM)

Akcjonariat - ALMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 331 829,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 060 990 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 769 801
Liczba głosów na WZA: 13 460 990 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,12%
Kapitał akcyjny: 11 060 990,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 999 005
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żarnecki Tomasz 4 212 500 (38,08%) 4 212 500 (31,29%) 2017-05-05 -
Kuźnicka-Szostak, Iwona 557 301 (5,03%) 2 786 505 (20,70%) 2017-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-04
otwarcie postępowania sanacyjnego

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-15
realizacja oferty menedżerskiej seria E 73 403
73 403,00
1,00 1,00 4 316 990
4 316 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-06-16
2008-06-11
realizacja oferty menedżerskiej seria E 26 597
26 597,00
1,00 1,00 4 243 587
4 243 587,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-18
2007-10-10
zmiana firmy z KrakChemia SA na Alma Market SA

KDPW:
KRS:
GPW:


zamiana 30 obligacji na 249 990 akcji 249 990
1,00 3 216 990
3 216 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-04-21
1998-06-30
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-12-21 60 000
10,00 60 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1991-01-02
1994-07-28
seria B - prawo poboru 1993-12-04 235 000
10 575 000,00
10,00 45,00 295 000
2 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-05-31
1994-07-28
seria B - subskrypcja publiczna 1993-12-04 1 700
136 000,00
10,00 80,00 296 700
2 967 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-05-31
1994-07-28
split 1:10 1994-06-16
1,00 2 967 000
2 967 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-08-20
1994-09-20
seria C - prawo poboru 2:1 emisja nie doszła do skutku 1995-03-01 1 483 500
13 351 500,00
1,00 9,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-06-22

seria C - za obligacje zamienne 1997-07-28 1 667 000
20 004 000,00
1,00 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-01-30

seria D - subskrypcja publiczna 2004-05-06 1 000 000
31 000 000,00
1,00 31,00 4 216 990
4 216 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
2004-08-26
2004-09-22
seria E - oferta menedżerska 2004-05-06 100 000
100 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska warranty serii A; zmieniona uchwałą WZA z 16.06.2009 2008-07-25 132 000
1,00 5 560 990
5 560 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-05
2011-05-20
seria F - subskrypcja prywatna Ipopema FIZAN w zamian za 100 proc. udziałów w Paradise Group Sp. z o.o. 2008-07-25 1 112 000
66 430 880,00
1,00 59,74 5 428 990
5 428 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-13
2011-05-20
seria H - subskrypcja prywatna 2017-01-04 5 500 000
5 500 000,00
1,00 1,00 11 060 990
11 060 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mazgaj Jerzy wraz z Barbarą Mazgaj 100 000 (-557 700) 0,90 (-10,92) 100 000 (-2 788 500) 0,74 (-35,54) 2017-03-17
Żarnecki Tomasz 5 500 000 49,72 5 500 000 40,85 2017-02-08
Ipopema TFI SA 0 (-570 837) 0,00 (-10,26) 0 (-570 837) 0,00 (-7,17) 2017-01-30
Mazgaj Jerzy wraz z Barbarą Mazgaj 657 700 11,82 (5,88) 2 888 500 36,28 (14,83) 2017-01-25
Mazgaj Jerzy wraz z Barbarą Mazgaj 657 700 (-274 138) 5,94 (-10,81) 2 888 500 (-274 138) 21,45 (-18,27) 2017-01-25
Ipopema TFI SA 570 837 (-489 163) 10,26 (-8,80) 570 837 (-489 163) 7,17 (-6,14) 2017-01-25
Mazgaj Jerzy wraz z Barbarą Mazgaj 931 838 (-401 349) 16,75 (-7,22) 3 162 638 (-401 349) 39,72 (-5,04) 2017-01-24
Mazgaj Jerzy wraz z Barbarą Mazgaj 1 333 187 (-170 000) 23,97 (-3,06) 3 563 987 (-170 000) 44,76 (-2,14) 2017-01-20
Mazgaj Jerzy 1 503 187 (-90 000) 27,03 (-1,61) 3 733 987 (-90 000) 46,90 (-1,13) 2017-01-05
Mazgaj Jerzy 1 593 187 (399) 28,64 3 823 987 (1 995) 48,03 (0,03) 2016-08-02
Ipopema TFI SA 1 060 000 (102 469) 19,06 (1,85) 1 060 000 (102 469) 13,31 (1,29) 2016-08-02
Mazgaj Jerzy 1 592 788 (7 258) 28,64 (0,13) 3 821 992 (7 258) 48,00 (0,09) 2015-12-16
Ipopema TFI SA 957 531 (-186 469) 17,21 (-3,86) 957 531 (-186 469) 12,02 (-2,59) 2013-08-08
Mazgaj Jerzy 1 585 530 (2 730) 28,51 (0,05) 3 814 734 (2 730) 47,91 (0,03) 2013-04-12
Wojdon Mariusz 67 516 (-21 514) 1,21 (-0,39) 67 516 (-21 514) 0,84 (-0,27) 2013-04-03
Mazgaj Jerzy 1 582 800 (15 000) 28,46 (0,27) 3 812 004 (15 000) 47,88 (0,19) 2013-04-02
Wojdon Mariusz 89 030 (-570) 1,60 (-0,01) 89 030 (-570) 1,11 (-0,01) 2012-12-20
Mazgaj Jerzy 1 567 800 (15 000) 28,19 (0,27) 3 797 004 (15 000) 47,69 (0,19) 2011-07-22
Wojdon Mariusz 89 600 (39 600) 1,61 (0,69) 89 600 (39 600) 1,12 (0,49) 2011-05-16
Moska Małgorzata 19 800 0,35 19 800 0,24 2011-05-16
Mazgaj Jerzy 1 552 800 (52 800) 27,92 (0,30) 3 782 004 (52 800) 47,50 (-0,13) 2011-03-31
Ipopema TFI SA 1 144 000 21,07 (0,50) 1 144 000 14,61 (0,24) 2009-03-12
Ipopema TFI SA 1 144 000 (32 000) 20,57 (0,09) 1 144 000 (32 000) 14,37 (0,17) 2009-03-12
Wojdon Mariusz 50 000 0,92 (0,03) 50 000 0,63 (0,01) 2009-01-27
Wojdon Mariusz 50 000 (5 000) 0,89 (0,07) 50 000 (5 000) 0,62 (0,05) 2009-01-27
Wojdon Mariusz 45 000 (10 000) 0,82 (0,01) 45 000 (10 000) 0,57 (0,05) 2009-01-26
Mazgaj Jerzy 1 500 000 27,62 (0,65) 3 729 204 47,63 (0,79) 2008-12-17
Mazgaj Jerzy 1 500 000 (10 586) 26,97 (-0,46) 3 729 204 (10 586) 46,84 (-0,65) 2008-12-17
Mazgaj Jerzy 1 489 414 (6 224) 27,43 (0,12) 3 718 618 (6 224) 47,49 (0,08) 2008-12-10
Mazgaj Jerzy 1 483 190 (10 719) 27,31 (0,19) 3 712 394 (10 719) 47,41 (0,13) 2008-12-08
Mazgaj Jerzy 1 472 471 (10 170) 27,12 (0,19) 3 701 675 (10 170) 47,28 (0,13) 2008-12-03
Mazgaj Jerzy 1 462 301 (10 000) 26,93 (-6,71) 3 691 505 (10 000) 47,15 (-7,65) 2008-11-27
Ipopema TFI SA 1 112 000 20,48 1 112 000 14,20 2008-11-13
Wojdon Mariusz 35 000 (11 010) 0,81 (0,25) 35 000 (11 010) 0,52 (0,16) 2008-08-12
Pilch Grzegorz 101 040 (44 040) 2,34 (1,00) 265 200 (44 040) 3,94 (0,62) 2008-08-12
Mazgaj Jerzy 1 452 301 33,64 (6,89) 3 681 505 54,80 (7,78) 2008-08-12
Mazgaj Jerzy 1 452 301 (-32 000) 26,75 (-8,22) 3 681 505 (-32 000) 47,02 (-8,87) 2008-08-12
Mazgaj Jerzy wraz z podmiotem zależnym 1 484 301 (30 000) 34,97 (0,70) 3 713 505 (150 000) 55,89 (2,26) 2008-05-28
Mazgaj Jerzy wraz z podmiotem zależnym 1 454 301 (12 000) 34,27 (0,29) 3 563 505 (12 000) 53,63 (0,18) 2008-04-04
Mazgaj Jerzy wraz z podmiotem zależnym 1 442 301 (-20 000) 33,98 (-0,47) 3 551 505 (-20 000) 53,45 (-0,30) 2008-02-29
Mazgaj Jerzy wraz z podmiotem zależnym 1 462 301 (20 000) 34,45 (0,25) 3 571 505 (20 000) 53,75 (0,08) 2008-01-31
Wojdon Mariusz 23 990 (4 000) 0,56 (0,09) 23 990 (4 000) 0,36 (0,06) 2007-12-17
Pilch Grzegorz 57 000 1,34 (0,02) 221 160 3,32 (0,03) 2007-11-12
Pilch Grzegorz 57 000 1,32 (-0,02) 221 160 (164 160) 3,29 (2,44) 2007-11-12
Wojdon Mariusz 19 990 (3 990) 0,47 (0,10) 19 990 (3 990) 0,30 (0,06) 2007-10-17
Pilch Grzegorz 57 000 (15 960) 1,34 (0,37) 57 000 (-148 200) 0,85 (-2,25) 2007-10-17
Mazgaj Jerzy 1 442 301 34,20 (0,22) 3 551 505 53,67 (0,22) 2007-02-23
Mazgaj Jerzy 1 442 301 (5 000) 33,98 (-0,10) 3 551 505 (5 000) 53,45 (-0,14) 2007-02-23
Wojdon Mariusz 16 000 0,37 16 000 0,24 2006-08-10
Wojdon Mariusz 16 000 0,37 16 000 0,24 2006-08-10
Pilch Grzegorz 41 040 0,97 (0,01) 205 200 3,10 (0,02) 2006-08-10
Pilch Grzegorz 41 040 0,96 (-0,01) 205 200 (164 160) 3,08 (2,46) 2006-08-10
Mazgaj Wojciech 4 0,00 20 0,00 2006-08-10
Mazgaj Wojciech 4 0,00 20 0,00 2006-08-10
Mazgaj Wojciech 4 0,00 20 0,00 2006-08-10
Mazgaj Barbara 399 0,00 1 995 0,03 2006-08-10
Mazgaj Barbara 399 0,00 1 995 0,03 (0,01) 2006-08-10
Mazgaj Barbara 399 0,00 (-0,01) 1 995 0,02 (-0,02) 2006-08-10
Mazgaj Jerzy 1 437 301 (10 000) 34,08 (0,24) 3 546 505 (10 000) 53,59 (0,15) 2006-06-13
Mazgaj Jerzy 1 427 301 (15 650) 33,84 (0,37) 3 536 505 (15 650) 53,44 (0,24) 2006-02-21
Mazgaj Jerzy 1 411 651 (43 290) 33,47 (1,03) 3 520 855 (216 450) 53,20 (3,27) 2005-10-24
Pilch Grzegorz 41 040 (1 000) 0,97 (0,03) 41 040 (-159 160) 0,62 (-2,40) 2005-09-07
Kuśnierz Henryk 0 (-174 025) 0,00 (-5,40) 0 (-870 125) 0,00 (-15,49) 2004-09-01
Pilch Grzegorz 40 040 0,94 200 200 3,02 2004-08-31
Mazgaj Jerzy 1 368 361 (100 000) 32,44 (2,37) 3 304 405 (500 000) 49,93 (7,55) 2004-08-31
Kuśnierz Henryk 174 025 5,40 (1,28) 870 125 15,49 (2,35) 2004-06-15
Kuśnierz Henryk 174 025 (-209 165) 4,12 (-7,79) 870 125 (-209 165) 13,14 (-6,07) 2004-06-15
Mazgaj Jerzy 1 268 361 30,07 (-9,35) 2 804 405 42,38 (-7,54) 2004-05-12
Mazgaj Jerzy 1 268 361 (100 000) 39,42 (3,11) 2 804 405 (500 000) 49,92 (8,90) 2004-05-12
Kuśnierz Henryk 383 190 (-294 064) 11,91 (-9,14) 1 079 290 (-694 064) 19,21 (-12,36) 2004-05-12
Mazgaj Jerzy 1 168 361 (18 100) 36,31 (0,56) 2 304 405 (26 500) 41,02 (0,47) 2004-02-16
Mazgaj Jerzy 1 150 261 (25 100) 35,75 (0,78) 2 277 905 (25 100) 40,55 (0,45) 2003-11-25
Mazgaj Jerzy 1 125 161 (52 331) 34,97 (1,63) 2 252 805 (52 331) 40,10 (0,93) 2003-09-12
Kuśnierz Henryk 677 254 (33 000) 21,05 (1,03) 1 773 354 (33 000) 31,57 (0,59) 2003-08-28
Kuśnierz Henryk 644 254 (16 799) 20,02 (0,52) 1 740 354 (29 199) 30,98 (0,52) 2003-08-07
Korporacja Gospodarcza Efekt SA 0 (-295 786) 0,00 (-9,19) 0 (-295 786) 0,00 (-5,27) 2003-07-24
Mazgaj Jerzy 1 072 830 (295 786) 33,34 (9,19) 2 200 474 (295 786) 39,17 (5,27) 2003-07-21
Kuśnierz Henryk 627 455 (16 000) 19,50 (0,49) 1 711 155 (16 000) 30,46 (0,28) 2003-06-30
Mazgaj Jerzy 777 044 (19 900) 24,15 (0,62) 1 904 688 (19 900) 33,90 (0,35) 2002-10-31
Mazgaj Jerzy 757 144 (215 742) 23,53 (6,70) 1 884 788 (215 742) 33,55 (3,84) 2002-10-17
Mazgaj Barbara 399 (-133 915) 0,01 (-4,17) 1 995 (-133 915) 0,04 (-2,38) 2001-12-31
Gocman Alicja 0 (-189 160) 0,00 (-5,88) 0 (-945 800) 0,00 (-16,84) 2001-12-21
Mazgaj Jerzy 541 402 (112 339) 16,83 (3,49) 1 669 046 (561 695) 29,71 (10,00) 2001-12-19
Kuśnierz Henryk 611 455 (89 591) 19,01 (2,79) 1 695 155 (402 975) 30,18 (7,18) 2001-12-19
Mazgaj Barbara 134 314 (34 443) 4,18 (1,08) 135 910 (34 443) 2,42 (0,61) 2001-12-10
Mazgaj Barbara 99 871 (18 077) 3,10 (0,56) 101 467 (17 678) 1,81 (0,32) 2001-10-31
Mazgaj Barbara 81 794 2,54 83 789 1,49 2001-09-26
Kuśnierz Henryk 521 864 (98 030) 16,22 (3,05) 1 292 180 (98 030) 23,00 (1,74) 2001-08-21
Mikos Leszek z Techma-Kraków Sp. z o.o. 1 900 (-409 518) 0,06 (-12,73) 1 900 (-857 714) 0,03 (-15,27) 2001-02-02
Mazgaj Jerzy 429 063 (58 046) 13,34 (1,81) 1 107 351 (290 230) 19,71 (5,16) 2001-01-02
Kuśnierz Henryk 423 834 (54 526) 13,17 (1,69) 1 194 150 (272 630) 21,26 (4,85) 2001-01-02
Kuśnierz Henryk 369 308 (23 284) 11,48 (0,72) 921 520 (24 820) 16,41 (0,45) 2000-10-18
Mikos Leszek z Techma-Kraków Sp. z o.o. 411 418 (523) 12,79 (0,02) 859 614 (2 615) 15,30 (0,04) 2000-10-17
Kuśnierz Henryk 346 024 (4 066) 10,76 (0,13) 896 700 (20 330) 15,96 (0,36) 2000-08-31
Skrobowska Grażyna 283 023 6,71 (-2,09) 283 023 4,27 (-0,77) 2000-08-03
Skrobowska Grażyna 283 023 (-9 872) 8,80 (-0,30) 283 023 (-9 872) 5,04 (-0,17) 2000-08-03
Skrobowska Grażyna 292 895 (-11 105) 9,10 (-0,35) 292 895 (-11 105) 5,21 (-0,20) 2000-07-18
Mikos Leszek z Techma-Kraków Sp. z o.o. 410 895 (25 871) 12,77 (0,80) 856 999 (129 355) 15,26 (2,31) 2000-06-29
Mazgaj Jerzy 371 017 (27 016) 11,53 (0,84) 817 121 (239 880) 14,55 (4,27) 2000-06-29
Kuśnierz Henryk 341 958 (17 900) 10,63 (0,56) 876 370 (118 100) 15,60 (2,10) 2000-06-29
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 127 608 (-75 903) 3,97 (-2,36) 127 608 (-359 351) 2,27 (-6,40) 2000-06-27
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 203 511 (-8 951) 6,33 (-0,27) 486 959 (-8 951) 8,67 (-0,16) 2000-06-16
Kuśnierz Henryk 324 058 (7 150) 10,07 (0,22) 758 270 (7 150) 13,50 (0,13) 2000-06-14
Mikos Leszek z Techma-Kraków Sp. z o.o. 385 024 (3 795) 11,97 (0,12) 727 644 (18 975) 12,95 (0,33) 2000-05-11
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 212 462 (-20 000) 6,60 (-0,63) 495 910 (-20 000) 8,83 (-0,35) 2000-04-04
Gocman Alicja 189 160 (-27 491) 5,88 (-0,85) 945 800 (-137 455) 16,84 (-2,45) 2000-01-14
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 381 229 (-35 450) 11,85 (-1,10) 708 669 (58 750) 12,62 (1,05) 2000-01-12
Skrobowska Grażyna 304 000 (-218 942) 9,45 (-6,81) 304 000 (-218 942) 5,41 (-3,90) 2000-01-10
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 416 679 (77 704) 12,95 (2,41) 649 919 (77 704) 11,57 (1,38) 1999-12-27
Mazgaj Jerzy 344 001 (9 680) 10,69 (0,30) 577 241 (9 680) 10,28 (0,18) 1999-12-27
Kuśnierz Henryk 316 908 (54 481) 9,85 (1,69) 751 120 (54 481) 13,37 (0,97) 1999-12-27
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 338 975 (40 000) 10,54 (1,25) 572 215 (40 000) 10,19 (0,71) 1999-12-10
Mazgaj Jerzy 334 321 (71 292) 10,39 (2,21) 567 561 (71 292) 10,10 (1,26) 1999-12-07
Mazgaj Jerzy 263 029 (10 672) 8,18 (0,34) 496 269 (10 672) 8,84 (0,19) 1999-10-30
Korporacja Gospodarcza Efekt SA 295 786 (74 779) 9,19 (2,32) 295 786 5,27 1999-09-30
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 298 975 (-94 811) 9,29 (-2,95) 532 215 (-94 811) 9,48 (-1,68) 1999-08-26
Kuśnierz Henryk 262 427 (116 616) 8,16 (3,63) 696 639 (116 616) 12,40 (2,07) 1999-08-26
Mazgaj Jerzy 252 357 (194 049) 7,84 (6,03) 485 597 (194 057) 8,65 (3,46) 1999-08-04
Korporacja Gospodarcza Efekt SA 221 007 6,87 295 786 5,27 1999-08-03
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 232 462 (-147 507) 7,23 (-4,58) 515 910 (-147 507) 9,18 (-2,63) 1999-08-03
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 393 786 (13 308) 12,24 (0,41) 627 026 (66 540) 11,16 (1,18) 1999-07-27
Kuśnierz Henryk 145 811 (-8 850) 4,53 (-0,28) 580 023 (-62 082) 10,33 (-1,10) 1999-07-27
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 380 478 (3 796) 11,83 (0,12) 560 486 (3 796) 9,98 (0,07) 1999-06-23
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 379 969 (-73 500) 11,81 (-2,29) 663 417 (-73 500) 11,81 (-1,31) 1999-06-22
Mazgaj Jerzy 58 308 1,81 291 540 5,19 1999-06-01
Kuśnierz Henryk 154 661 (-49 458) 4,81 (-1,54) 642 105 (3 774) 11,43 (0,07) 1999-06-01
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 376 682 (85 916) 11,71 (2,67) 556 690 (265 924) 9,91 (4,73) 1999-05-28
Mikos Leszek z MG sp. z o.o. i Techma-Kraków sp. z o.o. 290 766 9,04 290 766 5,18 1999-05-13
Skrobowska Grażyna 522 942 16,26 522 942 9,31 1999-04-14
mBank SA 0 (-661 607) 0,00 (-20,57) 0 (-661 607) 0,00 (-11,78) 1999-04-14
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena z Euro-Kantor Sp. z o.o. 453 469 (376 171) 14,10 (11,70) 736 917 (382 667) 13,12 (6,81) 1999-04-14
Kuśnierz Henryk 204 119 (-56 050) 6,35 (-1,74) 638 331 (-522 514) 11,36 (-9,31) 1999-04-08
Praśniewski Leonard 0 (-394 000) 0,00 (-12,25) 0 (-394 000) 0,00 (-7,01) 1998-10-26
mBank SA 661 607 (411 617) 20,57 (12,80) 661 607 (411 617) 11,78 (7,33) 1998-10-26
Praśniewski Leonard 394 000 (141 100) 12,25 (4,39) 394 000 (141 100) 7,01 (2,51) 1998-10-22
Praśniewski Leonard 252 900 7,86 252 900 4,50 1998-06-30
mBank SA 249 990 7,77 249 990 4,45 1998-06-30
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena 77 298 (8 060) 2,40 (0,25) 354 250 (8 060) 6,31 (0,15) 1998-06-30
Kuśnierz Henryk 260 169 8,09 1 160 845 20,67 1997-07-09
Gocman Alicja 216 651 6,73 1 083 255 19,29 1997-07-09
Altendorf-Pszon, Maria Magdalena 69 238 2,15 346 190 6,16 1997-07-03
PKO BP SA 259 058 8,73 259 058 4,83 1996-02-06
InterKrakBank SA 267 345 9,01 267 345 4,98 1995-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
1998-06-30 Asymilacja akcji seria C (obligacje zamienne)
1995-08-16 Prawo poboru 2:1
1995-08-16 Prawo poboru 2:1
1995-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1995-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1995-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1994-09-20 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.