4,7600 zł
-0,83% -0,0400 zł
Alchemia SA (ALC)

Akcjonariat - ALCHEMIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 825 622 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 173 450 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 173 450 000
Liczba głosów na WZA: 173 450 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 225 485 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 173 450 000
Cena nominalna akcji: 1,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 153 730 000 (88,63%) 153 730 000 (88,63%) 2019-07-02 BRS, IPX
Karkosik Grażyna 19 720 000 (11,36%) 19 720 000 (11,36%) 2019-07-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 281 230
10,00 281 230
2 812 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-01-30
1991-12-02
1998-05-19
obniżenie kapitału 1995-10-04
3,55 281 230
998 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-06
seria B - prawo poboru 1:1 1997-05-15 281 230
8 436 900,00
3,55 30,00 562 460
1 996 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-23
1998-05-19
renominacja 1997-10-29
5,40 562 460
3 037 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-29
split 1:4 1998-05-29
1,35 2 249 840
3 037 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:


1998-08-26
obniżenie kapitału 2004-12-31
1,30 2 249 840
2 924 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2004-12-31 8 999 360
26 998 080,00
1,30 3,00 11 249 200
14 623 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-07-14
2005-08-03
zmiana firmy z Garbarnia Brzeg SA na Alchemia SA 2004-12-31

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:4 2005-12-19 44 996 800
58 495 840,00
1,30 1,30 56 246 000
73 119 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-02
2006-04-24
seria E - prawo poboru 1:3 2006-12-19 168 738 000
219 359 400,00
1,30 1,30 224 984 000
292 479 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-31
2007-10-05
2007-10-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2010-06-30 -17 984 000
1,30 207 000 000
269 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-15
seria F - emisja podziałowa przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., Walcowania Rur Andrzej sp. z o.o. 2012-12-13 1 152
1,30 207 001 152
269 101 497,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-07
2013-07-04
umorzenie akcji seria E 2014-06-26 -7 001 152
200 000 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-22
połączenie z Kuźnią Batory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-08-30

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Hutą Batory sp. z o.o., Walcownią Rur Andrzej sp. z o.o. i Rurexpol sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-02-06 -26 550 000
1,30 173 450 000
225 485 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2019-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 144 450 000 (2 618 926) 83,28 (12,36) 144 450 000 (2 618 926) 83,28 (1,51) 2019-06-06
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 141 831 074 70,92 (-10,85) 141 831 074 81,77 2019-03-18
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 141 831 074 (3 190 000) 81,77 (12,45) 141 831 074 (3 190 000) 81,77 (1,84) 2019-03-18
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 138 641 074 (72 691 074) 69,32 (36,34) 138 641 074 (72 691 074) 79,93 (41,91) 2019-03-12
Karkosik Grażyna 29 000 000 14,50 (-2,22) 29 000 000 16,72 2019-01-10
Karkosik Grażyna 29 000 000 (1 510 782) 16,72 (2,98) 29 000 000 (1 510 782) 16,72 (0,87) 2019-01-10
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 65 950 000 (-22 255 651) 32,98 (-11,12) 65 950 000 (-22 255 651) 38,02 (-12,82) 2018-11-30
Karkosik Grażyna 27 489 218 (-91 793) 13,74 (-0,05) 27 489 218 (-91 800) 15,85 (0,54) 2018-11-30
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 88 205 651 (-27 419 047) 44,10 (-13,71) 88 205 651 (-27 419 047) 50,84 (-13,26) 2018-01-02
Karkosik Grażyna 27 581 011 13,79 27 581 018 (7) 15,31 (-0,59) 2017-12-29
Karkosik Grażyna 27 581 011 (-7) 13,79 27 581 011 (-7) 15,90 (-1651,15) 2017-12-29
Karkosik Grażyna 27 581 018 (-11 080 747) 13,79 (-5,54) 27 581 018 (-11 080 747) 1667,05 (1647,44) 2017-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 115 624 698 (-2 254 250) 57,81 (-1,13) 115 624 698 (-2 254 250) 64,10 (0,06) 2017-02-20
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 117 878 948 (133 103) 58,94 (0,07) 117 878 948 (133 103) 64,04 (0,54) 2016-10-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 117 745 845 (-3 033 189) 58,87 (-1,52) 117 745 845 (-3 033 189) 63,50 (-1,38) 2016-10-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 120 779 034 (-11 173 889) 60,39 (-5,59) 120 779 034 (-11 173 889) 64,88 (-4,74) 2016-09-21
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 952 923 (10 470 300) 65,98 (5,24) 131 952 923 (10 470 300) 69,62 (5,52) 2016-09-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 121 482 623 (-10 127 911) 60,74 (-5,07) 121 482 623 (-10 127 911) 64,10 (-5,03) 2016-09-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 610 534 (-160 250) 65,81 (-0,08) 131 610 534 (-160 250) 69,13 (0,01) 2016-07-04
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 770 784 (-162 257) 65,89 (-0,08) 131 770 784 (-162 257) 69,12 (-0,05) 2016-06-28
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 933 041 (343 363) 65,97 (0,18) 131 933 041 (343 363) 69,17 (0,30) 2016-02-04
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 589 678 (-229 194) 65,79 (-0,11) 131 589 678 (-229 194) 68,87 (0,58) 2015-10-08
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 818 872 (20 326) 65,90 (0,01) 131 818 872 (20 326) 68,29 (0,10) 2015-09-17
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 798 546 (191 088) 65,89 (0,09) 131 798 546 (191 088) 68,19 (0,19) 2015-09-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 607 458 (-162 219) 65,80 (-0,08) 131 607 458 (-162 219) 68,00 (-0,05) 2015-09-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 131 769 677 (6 219 417) 65,88 (3,11) 131 769 677 (6 219 417) 68,05 (3,22) 2015-07-31
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, bez Alchemia SA 125 550 260 (-6 419 501) 62,77 (-3,21) 125 550 260 (-6 419 501) 64,83 (-3,32) 2015-02-13
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 969 761 (31 007) 65,98 (0,02) 131 969 761 (31 007) 68,15 (0,79) 2015-01-30
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 938 754 65,96 131 938 754 67,36 (0,66) 2014-11-28
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 938 754 (112 400) 65,96 (0,05) 131 938 754 (112 400) 66,70 (-0,77) 2014-10-02
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 826 354 (2 127 800) 65,91 (1,07) 131 826 354 (2 127 800) 67,47 (1,78) 2014-08-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 129 698 554 (-6 631 152) 64,84 (-3,32) 129 698 554 (-6 631 152) 65,69 (-6,35) 2014-07-24
Karkosik Grażyna 38 661 765 (-2 365 036) 19,33 (-1,18) 38 661 765 (-2 365 036) 19,61 (-3,13) 2014-07-22
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 329 706 (-274 749) 68,16 (2,17) 136 329 706 (-274 749) 72,04 (-1,32) 2014-07-14
Karkosik Grażyna 41 026 801 (7 108 044) 20,51 (4,13) 41 026 801 (7 108 044) 22,74 (4,55) 2014-06-05
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 8 288 876 (-11 520 362) 4,00 (-5,56) 8 288 876 (-11 520 362) 4,44 (-6,13) 2014-05-09
Karkosik Grażyna 33 918 757 (8 506 437) 16,38 (4,11) 33 918 757 (8 506 437) 18,19 (4,75) 2014-05-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 604 455 65,99 136 604 455 73,36 (0,08) 2014-02-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 604 455 (515 439) 65,99 (0,25) 136 604 455 (515 439) 73,28 (0,28) 2014-02-10
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 089 016 (2 136 758) 65,74 (1,03) 136 089 016 (2 136 758) 73,00 (2,15) 2013-12-20
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 19 809 238 (-2 602 014) 9,56 (-1,26) 19 809 238 (-2 613 014) 10,57 (-1,37) 2013-11-19
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 22 411 252 (-4 010 000) 10,82 (-1,94) 22 422 252 (-3 999 000) 11,94 (-2,03) 2013-09-10
Karkosik Grażyna 25 412 320 (4 413 548) 12,27 (2,13) 25 412 320 (4 413 548) 13,44 (2,56) 2013-08-02
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 133 952 258 (-2 532 104) 64,71 (-1,22) 133 952 258 (-2 532 104) 70,85 (-0,66) 2013-07-31
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 26 421 252 (5 570 000) 12,76 (2,69) 26 421 252 (5 570 000) 13,97 (3,12) 2013-07-28
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 484 362 (-440 187) 65,93 (-0,21) 136 484 362 (-57 241) 71,51 (-0,03) 2013-07-22
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 924 549 (1 156 070) 66,14 (0,56) 136 541 603 (773 124) 71,54 (1,64) 2013-07-15
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 20 851 252 (330 000) 10,07 (0,16) 20 851 252 (330 000) 10,85 (0,17) 2013-07-02
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 20 521 252 (6 022 862) 9,91 (2,91) 20 521 252 (6 022 862) 10,68 (3,50) 2013-07-01
Karkosik Grażyna 20 998 772 (1 561 605) 10,14 (0,76) 20 998 772 (1 561 605) 10,88 (1,14) 2013-01-28
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 135 768 479 65,58 135 768 479 69,90 (-0,44) 2012-10-12
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 135 768 479 (-1 240 690) 65,58 (-0,60) 135 768 479 (-1 240 690) 70,34 (-0,20) 2012-10-12
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 137 009 169 (1 962 664) 66,18 (0,95) 137 009 169 (1 962 664) 70,54 (2,31) 2012-10-10
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 135 046 505 (136 238) 65,23 (0,06) 135 046 505 (136 238) 68,23 (0,07) 2012-09-05
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 134 910 267 (2 041 808) 65,17 (0,99) 134 910 267 (2 041 808) 68,16 (1,72) 2012-09-02
Karkosik Grażyna 19 437 167 9,38 19 437 167 9,74 (-0,33) 2012-08-03
Karkosik Grażyna 19 437 167 (-3 094 977) 9,38 (-1,50) 19 437 167 (-3 094 977) 10,07 (-0,84) 2012-08-03
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 132 868 459 (350 095) 64,18 (0,17) 132 868 459 (350 095) 66,44 (0,18) 2012-07-27
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 132 518 364 (2 060 446) 64,01 (0,99) 132 518 364 (2 060 446) 66,26 (1,59) 2012-07-24
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 14 498 390 7,00 14 498 390 7,18 (-0,33) 2012-06-19
Unibax sp. z o.o. z podmiotami zależnymi 14 498 390 (4 395 488) 7,00 (2,51) 14 498 390 (4 395 488) 7,51 (2,63) 2012-06-19
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 130 457 918 (-5 720 444) 63,02 (-2,76) 130 457 918 (-5 720 444) 64,67 (-2,31) 2012-06-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 136 178 362 (2 225 375) 65,78 (1,07) 136 178 362 (2 225 375) 66,98 (1,58) 2012-03-05
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 133 952 987 (2 381 257) 64,71 (1,15) 133 952 987 (2 381 257) 65,40 (1,67) 2011-12-19
Zymek Wojciech 0 (-8 166) 0,00 0 (-8 166) 0,00 2011-11-10
onesano SA 9 883 463 (-400 000) 4,00 (-0,96) 9 883 463 (-400 000) 4,00 (-0,98) 2011-07-19
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 571 730 (457 132) 63,56 (0,22) 131 571 730 (457 132) 63,73 (0,22) 2011-07-19
onesano SA 10 283 463 (-100 000) 4,96 (-0,05) 10 283 463 (-100 000) 4,98 (-0,04) 2011-07-18
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 114 598 (346 121) 63,34 (0,17) 131 114 598 (346 121) 63,51 (0,18) 2011-07-18
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 130 768 477 (2 277 972) 63,17 (1,10) 130 768 477 (2 277 972) 63,33 (1,10) 2011-06-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 128 490 505 (1 920 000) 62,07 (0,93) 128 490 505 (1 920 000) 62,23 (0,94) 2010-12-13
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 126 570 505 (-17 676 900) 61,14 (-2,97) 126 570 505 (-17 676 900) 61,29 (-8,56) 2010-12-03
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 144 247 405 64,11 (-5,57) 144 247 405 69,85 2010-11-26
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 144 247 405 (362 900) 69,68 (5,73) 144 247 405 (362 900) 69,85 (0,19) 2010-11-26
onesano SA 10 383 463 (-170 000) 5,01 (0,32) 10 383 463 (-170 000) 5,02 (0,33) 2010-11-15
Karkosik Grażyna 22 532 144 (176 108) 10,88 (0,08) 22 532 144 (176 108) 10,91 (0,09) 2010-11-15
Karkosik Grażyna 22 356 036 (141 115) 10,80 (0,93) 22 356 036 (141 115) 10,82 (0,09) 2010-11-14
Wściubiak-Hankó Karina 1 112 900 0,49 (-0,04) 1 112 900 0,53 2010-11-09
Wściubiak-Hankó Karina 1 112 900 0,53 1 112 900 0,53 (-0,04) 2010-11-09
Wściubiak-Hankó Karina 1 112 900 0,53 (0,53) 1 112 900 0,57 (0,57) 2010-11-09
Wściubiak-Hankó Karina 1 112 900 (50 000) 0,00 (-0,47) 1 112 900 (50 000) 0,00 (-0,51) 2010-11-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 143 884 505 (1 857 849) 63,95 (0,83) 143 884 505 (1 857 849) 69,66 (0,97) 2010-11-09
Wściubiak-Hankó Karina 1 062 900 (-50 000) 0,47 (-0,02) 1 062 900 (-50 000) 0,51 (-0,02) 2010-09-03
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 142 026 656 (193 505) 63,12 (0,08) 142 026 656 (193 505) 68,69 (0,18) 2010-08-31
onesano SA 10 553 463 (-900 000) 4,69 (-0,40) 10 553 463 (-900 000) 4,69 (-0,40) 2010-07-20
onesano SA 11 453 463 (-1 429 337) 5,09 (-0,63) 11 453 463 (-1 429 337) 5,09 (-1,13) 2010-07-19
Wściubiak-Hankó Karina 1 112 900 (40 000) 0,49 (0,02) 1 112 900 (40 000) 0,53 (0,02) 2010-05-11
onesano SA 12 882 800 (163 000) 5,72 (0,07) 12 882 800 (163 000) 6,22 (0,08) 2010-05-11
onesano SA 12 719 800 (-100 000) 5,65 (-0,04) 12 719 800 (-100 000) 6,14 (-0,05) 2010-04-23
onesano SA 12 819 800 (-63 000) 5,69 (-0,03) 12 819 800 (-63 000) 6,19 (-0,03) 2010-03-11
Wściubiak-Hankó Karina 1 072 900 (-1 150 000) 0,47 (-0,51) 1 072 900 (-1 150 000) 0,51 (-0,54) 2010-02-26
onesano SA 12 882 800 (150 000) 5,72 (0,07) 12 882 800 (150 000) 6,22 (0,07) 2010-02-26
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 141 833 151 (1 150 000) 63,04 (0,51) 141 833 151 (1 150 000) 68,51 (0,55) 2010-02-26
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 140 683 151 (1 849 579) 62,53 (0,83) 140 683 151 (1 849 579) 67,96 (0,90) 2010-02-25
onesano SA 12 732 800 (-70 000) 5,65 (-0,04) 12 732 800 (-70 000) 6,15 (-0,03) 2010-01-25
onesano SA 12 802 800 (-40 000) 5,69 (-0,01) 12 802 800 (-40 000) 6,18 (-0,02) 2009-12-08
onesano SA 12 842 800 (-40 000) 5,70 (-0,02) 12 842 800 (-40 000) 6,20 (-0,02) 2009-12-03
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 138 833 572 (172 770) 61,70 (0,07) 138 833 572 (172 770) 67,06 (0,08) 2009-12-02
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 138 660 802 (1 398 136) 61,63 (0,63) 138 660 802 (1 398 136) 66,98 (1,12) 2009-11-26
onesano SA 12 882 800 (-572 718) 5,72 (-0,26) 12 882 800 (-572 718) 6,22 (-0,28) 2009-11-10
onesano SA 13 455 518 (-100 000) 5,98 (-0,04) 13 455 518 (-100 000) 6,50 (-0,04) 2009-09-30
onesano SA 13 555 518 (672 718) 6,02 (0,30) 13 555 518 (672 718) 6,54 (0,32) 2009-09-08
Zymek Wojciech 8 166 0,00 8 166 0,00 2009-08-31
Zymek Wojciech 8 166 0,00 8 166 0,00 2009-08-31
onesano SA 12 882 800 (768 504) 5,72 (0,34) 12 882 800 (768 504) 6,22 (0,38) 2009-08-31
Unibax sp. z o.o. 10 102 902 (-2 985 105) 4,49 (-1,32) 10 102 902 (-2 985 105) 4,88 (-1,44) 2009-07-15
Unibax sp. z o.o. 13 088 007 (-3 762 671) 5,81 (-1,67) 13 088 007 (-3 762 671) 6,32 (-1,16) 2009-07-05
Karkosik Grażyna 22 214 921 9,87 (-0,86) 22 214 921 10,73 (-0,02) 2009-06-29
Karkosik Grażyna 22 214 921 (-4 028 889) 10,73 (-0,93) 22 214 921 (-4 028 889) 10,75 (-1,92) 2009-06-29
Karkosik Grażyna 26 243 810 (-8 656 734) 11,66 (-3,85) 26 243 810 (-8 656 734) 12,67 (-4,10) 2009-06-23
onesano SA 12 114 296 (-700 000) 5,38 (-0,31) 12 114 296 (-700 000) 5,84 (-0,32) 2009-06-18
onesano SA 12 814 296 (-20 904) 5,69 (-0,01) 12 814 296 (-20 904) 6,16 (-0,01) 2009-06-03
onesano SA 12 835 200 (-47 600) 5,70 (-0,02) 12 835 200 (-47 600) 6,17 (-0,02) 2009-06-01
onesano SA 12 882 800 (17 751) 5,72 (0,01) 12 882 800 (17 751) 6,19 (0,02) 2009-05-12
Karkosik Grażyna 34 900 544 (4 501 029) 15,51 (2,00) 34 900 544 (4 501 029) 16,77 (2,18) 2009-05-12
Karkosik Grażyna 30 399 515 (-9 772) 13,51 30 399 515 (-9 772) 14,59 2009-04-30
Karkosik Grażyna 30 409 287 (-4 491 257) 13,51 (-2,00) 30 409 287 (-4 491 257) 14,59 (-1,43) 2009-04-29
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 137 262 666 (170 746) 61,00 (0,07) 137 262 666 (170 746) 65,86 (0,08) 2009-04-23
onesano SA 12 865 049 (-17 751) 5,71 (-0,01) 12 865 049 (-17 751) 6,17 (0,26) 2009-04-22
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 137 091 920 (2 201 062) 60,93 (0,98) 137 091 920 (2 201 062) 65,78 (2,02) 2009-04-14
Wściubiak-Hankó Karina 2 222 900 (2 200 754) 0,98 2 222 900 (2 200 754) 1,05 (0,07) 2009-03-02
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 134 890 858 (-682 255) 59,95 (-0,30) 134 890 858 (-682 255) 63,76 (-0,32) 2009-01-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 135 573 113 (1 394 204) 60,25 (0,62) 135 573 113 (1 394 204) 64,08 (1,67) 2009-01-18
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 134 178 909 (-455 658) 59,63 (-0,21) 134 178 909 (-455 658) 62,41 (-0,21) 2008-12-18
Karkosik Grażyna 34 900 544 (-224 000) 15,51 (-0,10) 34 900 544 (-224 000) 16,02 (-0,10) 2008-11-21
Karkosik Grażyna 35 124 544 (-4 462 544) 15,61 (-1,98) 35 124 544 (-4 462 544) 16,12 (-1,47) 2008-11-19
onesano SA 12 882 800 (811 765) 5,72 (0,36) 12 882 800 (811 765) 5,91 (0,45) 2008-11-07
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 134 634 567 (2 539 417) 59,84 (1,13) 134 634 567 (2 539 417) 62,62 (2,33) 2008-10-22
Spieczyńska Aleksandra 11 199 000 (-65 200) 4,97 (-0,03) 11 199 000 (-65 200) 5,13 (-0,03) 2008-10-20
Spieczyńska Aleksandra 11 264 200 (-385 112) 5,00 (-0,17) 11 264 200 (-385 112) 5,16 (-0,01) 2008-10-19
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 132 095 150 (778 241) 58,71 (0,35) 132 095 150 (778 241) 60,29 (0,36) 2008-10-02
onesano SA 12 071 035 (-68 262) 5,36 (-0,03) 12 071 035 (-68 262) 5,46 (-0,03) 2008-09-15
onesano SA 12 139 297 (-89 000) 5,39 (-0,04) 12 139 297 (-89 000) 5,49 (-0,03) 2008-09-12
onesano SA 12 228 297 (-45 800) 5,43 (-0,02) 12 228 297 (-45 800) 5,52 (-0,02) 2008-09-10
onesano SA 12 274 097 (-63 344) 5,45 (-0,03) 12 274 097 (-63 344) 5,54 (-0,02) 2008-09-05
onesano SA 12 337 441 (-22 844) 5,48 (-0,01) 12 337 441 (-22 844) 5,56 (-0,01) 2008-09-03
onesano SA 12 360 285 (-147 050) 5,49 (-0,06) 12 360 285 (-147 050) 5,57 (-0,06) 2008-08-29
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 131 316 909 (2 034 959) 58,36 (0,90) 131 316 909 (2 034 959) 59,93 (1,75) 2008-08-29
onesano SA 12 507 335 (-200 100) 5,55 (-0,09) 12 507 335 (-200 100) 5,63 (-0,09) 2008-08-27
onesano SA 12 707 435 (-40 000) 5,64 (-0,02) 12 707 435 (-40 000) 5,72 (-0,01) 2008-08-21
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 129 281 950 (203 733) 57,46 (0,09) 129 281 950 (203 733) 58,18 (0,10) 2008-08-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 129 078 217 (2 123 961) 57,37 (0,95) 129 078 217 (2 123 961) 58,08 (1,59) 2008-08-13
onesano SA 12 747 435 (-16 000) 5,66 (0,66) 12 747 435 (-16 000) 5,73 (0,73) 2008-08-12
onesano SA 12 763 435 (-119 365) 5,00 (-0,72) 12 763 435 (-119 365) 5,00 (-0,72) 2008-08-11
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 126 954 256 (152 011) 56,42 (0,06) 126 954 256 (152 011) 56,49 (0,07) 2008-07-08
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 126 802 245 (2 249 356) 56,36 (1,00) 126 802 245 (2 249 356) 56,42 (1,06) 2008-06-30
Spieczyńska Aleksandra 11 649 312 (1 500 000) 5,17 (0,66) 11 649 312 (1 500 000) 5,17 (0,66) 2008-06-20
Spieczyńska Aleksandra 10 149 312 (10 070 087) 4,51 (0,99) 10 149 312 (10 070 087) 4,51 (0,99) 2008-06-18
Unibax sp. z o.o. 16 850 678 (-717 300) 7,48 (-0,32) 16 850 678 (-717 300) 7,48 (-0,32) 2008-02-27
Unibax sp. z o.o. 17 567 978 (717 300) 7,80 (0,32) 17 567 978 (717 300) 7,80 (0,32) 2007-10-24
Unibax sp. z o.o. w tym 13868406 PDA 16 850 678 (-717 300) 7,48 (-0,32) 16 850 678 (-717 300) 7,48 (-0,32) 2007-10-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 124 552 889 (327 423) 55,36 (0,15) 124 552 889 (327 423) 55,36 (0,15) 2007-10-23
Karkosik Grażyna 39 587 088 (30 405 852) 17,59 (1,27) 39 587 088 (30 405 852) 17,59 (1,27) 2007-10-23
Unibax sp. z o.o. w tym 13868406 PDA 17 567 978 (12 921 291) 7,80 (-0,46) 17 567 978 (12 921 291) 7,80 (-0,46) 2007-09-21
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym, w tym 92447091 PDA 124 225 466 (93 588 859) 55,21 (0,75) 124 225 466 (93 588 859) 55,21 (0,75) 2007-09-14
onesano SA 12 882 800 (119 365) 5,72 (0,05) 12 882 800 (119 365) 5,72 (-0,01) 2007-09-05
onesano SA 12 763 435 (8 042 735) 5,67 (-2,72) 12 763 435 (8 042 735) 5,73 (-2,66) 2007-09-05
Karkosik Grażyna 9 181 236 (-1 929 387) 16,32 (-3,43) 9 181 236 (-1 929 387) 16,32 (-3,43) 2007-08-24
onesano SA 4 720 700 (2 000 000) 8,39 (3,56) 4 720 700 (2 000 000) 8,39 (3,56) 2007-08-21
onesano SA 2 720 700 (2 608 601) 4,83 (-0,15) 2 720 700 (2 608 601) 4,83 (-0,15) 2007-08-20
Karkosik Grażyna 11 110 623 (1 055 305) 19,75 (1,88) 11 110 623 (1 055 305) 19,75 (1,88) 2007-08-20
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 30 636 607 (286 134) 54,46 (0,50) 30 636 607 (286 134) 54,46 (0,50) 2007-08-13
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 30 350 473 (-195 020) 53,96 (-0,34) 30 350 473 (-195 020) 53,96 (-0,34) 2007-08-10
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 30 545 493 (545 493) 54,30 (0,97) 30 545 493 (545 493) 54,30 (0,97) 2007-08-08
Karkosik Grażyna 10 055 318 (-1 166 450) 17,87 (-2,08) 10 055 318 (-1 166 450) 17,87 (-2,08) 2006-11-14
Unibax sp. z o.o. 4 646 687 (4 488 687) 8,26 (1,24) 4 646 687 (4 488 687) 8,26 (1,24) 2006-05-25
Karkosik Grażyna 11 221 768 (712) 19,95 (0,01) 11 221 768 (712) 19,95 (0,01) 2006-05-25
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 30 000 000 (984 904) 53,33 (1,75) 30 000 000 (984 904) 53,33 (1,75) 2006-05-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 29 015 096 (308 837) 51,58 (0,55) 29 015 096 (308 837) 51,58 (0,55) 2006-05-05
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 28 706 259 (23 186 198) 51,03 (1,96) 28 706 259 (23 186 198) 51,03 (1,96) 2006-04-06
Karkosik Grażyna 11 221 056 (9 364 556) 19,94 (3,44) 11 221 056 (9 364 556) 19,94 (3,44) 2006-04-06
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 5 520 061 (10 061) 49,07 (0,09) 5 520 061 (10 061) 49,07 (0,09) 2006-03-29
Karkosik Grażyna 1 856 500 (29 310) 16,50 (0,26) 1 856 500 (29 310) 16,50 (0,26) 2006-03-29
Karkosik Grażyna 1 827 190 (-448 813) 16,24 (-3,99) 1 827 190 (-448 813) 16,24 (-3,99) 2006-01-19
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 5 510 000 (229 517) 48,98 (2,04) 5 510 000 (229 517) 48,98 (2,04) 2005-10-20
Karkosik Grażyna 2 276 003 (-378 372) 20,23 (-3,36) 2 276 003 (-378 372) 20,23 (-3,36) 2005-10-20
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 5 280 483 (280 483) 46,94 (2,50) 5 280 483 (280 483) 46,94 (2,50) 2005-09-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zaleznym 5 000 000 (4 226 801) 44,44 (10,08) 5 000 000 (4 226 801) 44,44 (10,08) 2005-08-17
Unibax sp. z o.o. 158 000 (-958 450) 7,02 (-2,90) 158 000 (-958 450) 7,02 (-2,90) 2005-07-14
Unibax sp. z o.o. 1 116 450 9,92 (7,94) 1 116 450 9,92 (7,94) 2005-07-14
Unibax sp. z o.o. 1 116 450 (880 880) 1,98 (-8,49) 1 116 450 (880 880) 1,98 (-8,49) 2005-07-14
Karkosik, Roman Krzysztof 773 199 (-3 803 981) 34,36 (-6,32) 773 199 (-3 803 981) 34,36 (-6,32) 2005-07-14
Karkosik, Roman Krzysztof 4 577 180 (3 809 302) 40,68 (6,55) 4 577 180 (3 809 302) 40,68 (6,55) 2005-07-14
Karkosik Grażyna 2 654 375 (2 309 359) 23,59 (8,26) 2 654 375 (2 309 359) 23,59 (8,26) 2005-07-14
Karkosik, Roman Krzysztof 767 878 (210 503) 34,13 (9,36) 767 878 (210 503) 34,13 (9,36) 2005-06-15
Karkosik Grażyna 345 016 (-182 121) 15,33 (-8,10) 345 016 (-182 121) 15,33 (-8,10) 2005-06-15
Spieczyńska Aleksandra 79 225 (-134 401) 3,52 (-5,98) 79 225 (-134 401) 3,52 (-5,98) 2005-05-23
Karkosik, Roman Krzysztof 557 375 (-2 625) 24,77 (-0,12) 557 375 (-2 625) 24,77 (-0,12) 2005-05-05
Unibax sp. z o.o. 235 570 (10 873) 10,47 (0,49) 235 570 (10 873) 10,47 (0,49) 2004-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof 560 000 (44 487) 24,89 (1,98) 560 000 (44 487) 24,89 (1,98) 2004-12-31
Karkosik Grażyna 527 137 (-5 329) 23,43 (-0,23) 527 137 (-5 329) 23,43 (-0,23) 2004-12-31
onesano SA 112 099 (-29 606) 4,98 (-1,31) 112 099 (-29 606) 4,98 (-1,31) 2004-09-09
onesano SA 141 705 (-532 185) 6,29 (-23,66) 141 705 (-532 185) 6,29 (-23,66) 2004-08-26
Unibax sp. z o.o. 224 697 9,98 224 697 9,98 2004-08-23
Wściubiak-Hankó Karina 22 146 (-2 954) 0,98 (-0,13) 22 146 (-2 954) 0,98 (-0,13) 2004-07-26
Wściubiak-Hankó Karina 25 100 (-4 400) 1,11 (-0,20) 25 100 (-4 400) 1,11 (-0,20) 2004-07-22
onesano SA 673 890 (-6 800) 29,95 (-0,30) 673 890 (-6 800) 29,95 (-0,30) 2004-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof 515 513 (4 201) 22,91 (0,19) 515 513 (4 201) 22,91 (0,19) 2004-06-30
Karkosik Grażyna 532 466 (5 149) 23,66 (0,23) 532 466 (5 149) 23,66 (0,23) 2004-06-30
Wściubiak-Hankó Karina 29 500 1,31 29 500 1,31 2003-10-27
onesano SA 680 690 (-444 000) 30,25 (-19,73) 680 690 (-444 000) 30,25 (-19,73) 2003-10-15
Karkosik, Roman Krzysztof 511 312 (120 470) 22,72 (5,35) 511 312 (120 470) 22,72 (5,35) 2003-10-09
Karkosik Grażyna 527 317 (172 030) 23,43 (7,64) 527 317 (172 030) 23,43 (7,64) 2003-10-09
Karkosik, Roman Krzysztof 390 842 (104 179) 17,37 (4,63) 390 842 (-123 027) 17,37 (-5,47) 2003-09-04
Skarb Państwa 0 (-162 582) 0,00 (-7,23) 0 (-162 582) 0,00 (-7,23) 2003-08-22
Karkosik Grażyna 355 287 (162 732) 15,79 (7,24) 355 287 (162 732) 15,79 (7,24) 2003-08-21
Karkosik Grażyna 192 555 (-109 845) 8,55 (-4,89) 192 555 (-109 845) 8,55 (-4,89) 2003-08-04
Karkosik, Roman Krzysztof 286 663 (-227 206) 12,74 (-10,10) 513 869 22,84 2003-05-29
Karkosik Grażyna 302 400 (285 586) 13,44 (12,70) 302 400 (285 586) 13,44 (12,70) 2003-05-28
Karkosik, Roman Krzysztof 513 869 (134 636) 22,84 (5,98) 513 869 (134 636) 22,84 (5,98) 2002-01-14
Karkosik, Roman Krzysztof 379 233 16,86 (16,86) 379 233 16,86 (16,86) 2001-08-16
Karkosik Mirosław 97 942 (-125 432) 4,35 (-5,58) 97 942 (-125 432) 4,35 (-5,58) 2001-08-06
onesano SA 1 124 690 (674 890) 49,98 (29,99) 1 124 690 (674 890) 49,98 (29,99) 2001-05-28
Kowalczyk Wiesław 0 (-140 871) 0,00 (-6,26) 0 (-140 871) 0,00 (-6,26) 2001-05-28
Karkosik, Roman Krzysztof 0 (-199 591) 0,00 (-8,87) 0 (-199 591) 0,00 (-8,87) 2001-05-28
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-224 000) 0,00 (-9,96) 0 (-224 000) 0,00 (-9,96) 2001-05-28
Karkosik, Roman Krzysztof 199 591 (-150 280) 8,87 (-6,68) 199 591 (-150 280) 8,87 (-6,68) 2001-05-24
Skarb Państwa 162 582 (91 997) 7,23 (-5,32) 162 582 (91 997) 7,23 (-5,32) 2001-05-23
Karkosik, Roman Krzysztof 349 871 (215 500) 15,55 (9,58) 349 871 (215 500) 15,55 (9,58) 2001-04-24
Karkosik Grażyna 16 814 (-208 086) 0,74 (-9,25) 16 814 (-208 086) 0,74 (-9,25) 2001-04-18
Spieczyńska Aleksandra 213 626 9,50 213 626 9,50 2001-04-12
onesano SA 449 800 (224 900) 19,99 (10,00) 449 800 (224 900) 19,99 (10,00) 2001-02-15
Kiełkowska Urszula 108 658 (1 658) 4,83 (0,07) 108 658 (1 658) 4,83 (0,07) 2001-01-16
Karkosik, Roman Krzysztof 134 371 5,97 (5,97) 134 371 5,97 (5,97) 2000-12-27
Karkosik Grażyna 224 900 9,99 224 900 9,99 2000-12-18
Karkosik Elżbieta 15 129 (-166 076) 0,67 (-7,38) 15 129 (-166 076) 0,67 (-7,38) 2000-12-18
Kiełkowska Urszula 107 000 (12 000) 4,76 (0,54) 107 000 (12 000) 4,76 (0,54) 2000-11-20
Karkosik Elżbieta 181 205 (49 547) 8,05 (2,20) 181 205 (49 547) 8,05 (2,20) 2000-11-20
onesano SA 224 900 9,99 224 900 9,99 2000-11-07
Karkosik, Roman Krzysztof 0 (-223 374) 0,00 (-9,93) 0 (-223 374) 0,00 (-9,93) 2000-08-31
Rybicki Jacek 112 000 4,98 112 000 4,98 2000-08-16
Rybicka Jolanta 90 000 4,00 90 000 4,00 2000-08-16
Novavis Group SA 0 (-57 298) 0,00 (-10,19) 0 (-57 298) 0,00 (-10,19) 2000-08-16
Kowalczyk Wiesław 140 871 (25 871) 6,26 (1,15) 140 871 (25 871) 6,26 (1,15) 2000-08-16
Kiełkowska Urszula 95 000 4,22 95 000 4,22 2000-08-16
Karkosik Mirosław 223 374 9,93 223 374 9,93 2000-08-16
Karkosik Elżbieta 131 658 5,85 131 658 5,85 2000-08-16
Jesiołowska Bożena 90 000 4,00 90 000 4,00 2000-08-16
Karkosik, Roman Krzysztof 223 374 9,93 223 374 9,93 2000-08-03
Magna Polonia SA 0 (-724 272) 0,00 (-32,19) 0 (-724 272) 0,00 (-32,19) 2000-07-04
Magna Polonia SA 724 272 (9 400) 32,19 (0,42) 724 272 (9 400) 32,19 (0,42) 2000-05-16
BNP Paribas Bank Polska SA 224 000 9,96 224 000 9,96 2000-04-07
Kowalczyk Wiesław 115 000 5,11 115 000 5,11 2000-03-07
Magna Polonia SA 714 872 (536 154) 31,77 714 872 (536 154) 31,77 2000-02-29
Magna Polonia SA 178 718 (12 548) 31,77 (2,23) 178 718 (12 548) 31,77 (2,23) 1998-07-24
Novavis Group SA 57 298 (-2 490) 10,19 (-0,44) 57 298 (-2 490) 10,19 (-0,44) 1998-05-29
Magna Polonia SA 166 170 (-12 549) 29,54 (-2,23) 166 170 (-12 549) 29,54 (-2,23) 1998-05-29
Magna Polonia SA 178 719 (-12 451) 31,77 (-2,22) 178 719 (-12 451) 31,77 (-2,22) 1998-05-12
Skarb Państwa 70 585 12,55 70 585 12,55 1997-09-25
Novavis Group SA 59 788 10,63 59 788 10,63 1997-09-25
Magna Polonia SA 191 170 33,99 191 170 33,99 1997-09-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-02-05 Prawo poboru 1:3
2006-01-11 Prawo poboru 1:4
2005-02-14 Prawo poboru 1:4
1998-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
1998-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
1998-08-26 Split 1:4
1998-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.