5,7100 zł
-4,52% -0,2700 zł
ABG S.A. (ABG)

Akcjonariat - ABG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 540 107 855,07 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 94 589 817 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 878 042
Liczba głosów na WZA: 95 155 667 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,19%
Kapitał akcyjny: 94 589 817,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 878 042
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Poland SA 31 214 568 (32,80%) 31 214 568 (32,80%) 2008-06-11 -
Brzeski Dariusz 5 860 800 (6,15%) 5 860 800 (6,15%) 2008-05-12 -
Mitura Bogusław 5 136 520 (5,39%) 5 136 520 (5,39%) 2006-01-11 -
Deutsche Bank AG przez DWS TFI 4 974 665 (5,22%) 4 974 665 (5,22%) 2008-03-31 PKM, , IMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - prawo poboru 2:1 5 658 500
84 877 500,00
1,00 15,00 17 541 350
17 541 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2003-12-12
2003-12-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-10 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-26
seria B - subskrypcja prywatna 1997-08-05 8 000 000
8 000 000,00
1,00 1,00 8 100 000
8 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-12-04
1999-12-02
seria C - za obligacje zamienne 1997-12-08 1 000 000
14 200 000,00
1,00 14,20
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-25

konwersja obligacji na akcje 1999-03-22 1 000 000
1,00 9 100 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-04
1999-12-02
seria D - subskrypcja publiczna 1999-05-14 1 500 000
24 000 000,00
1,00 16,00 10 600 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-24
2000-01-18
seria E - kadra zarządzająca 1999-05-14 717 000
717 000,00
1,00 1,00 11 317 000
11 317 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-24
2000-01-18
2001-12-21
seria F - oferta menedżerska dla prezesa zarządu za 2004 rok 2002-08-29 226 340
226 340,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska opcja dla prezesa zarządu za 2003 rok 2002-08-29 226 340
226 340,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska opcja z 29.08.2002 2003-06-26 565 850
565 850,00
1,00 1,00 11 882 850
11 882 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-12
2007-08-09
seria H - zamienna: akcjonariusze ABG SA 4648 akcji Ster-Projekt za 1 akcję ABG 2005-05-16 46 902 968
1,00 64 444 318
64 444 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-29
2005-07-26
umorzenie akcji seria A 2007-05-17 -100 000
1,00 64 344 318
64 344 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
seria I - prawo poboru akcji serii A, Prokom SA, udziałowcy: Kom-Pakt PIW sp. z o.o., Spin SA, Radcomp SA 2007-05-17 5 913 085
46 476 848,10
1,00 7,86 70 257 403
70 257 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
seria J - oferta menedżerska za warranty 2007-05-17 2 842 219
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - zamienna: akcjonariusze Spin SA 4,41 akcji ABG Ster-Projekt SA za 1 akcje Spin SA 2007-05-17 24 332 414
1,00 94 589 817
94 589 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
zmiana firmy z ABG Ster-Projekt SA na ABG Spin SA 2007-05-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
połaczenie z PSI Radcomp SA bez podwyższania kapitału 2008-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Asseco Poland SA 40 366 317 (-1) 42,42 40 366 317 (-1) 42,42 2008-04-01
Prandzioch, Andrzej Kornel 1 584 000 1,66 (-0,79) 1 584 000 1,66 (-0,78) 2007-09-30
Lewandowski Tomasz 16 629 (12 000) 0,01 (0,01) 16 629 (12 000) 0,01 (0,01) 2007-08-08
Deutsche Bank AG przez DWS TFI 4 974 665 5,22 4 974 665 5,22 2007-08-08
PZU OFE Złota Jesień 3 000 669 3,15 3 000 669 3,15 2007-07-20
Asseco Poland SA 40 366 318 42,42 40 366 318 42,42 2007-07-18
Myszk Jan 979 501 1,51 (0,49) 979 501 1,51 (0,49) 2007-04-27
Myszk Jan 979 501 (-27 500) 1,02 (-0,54) 979 501 (-27 500) 1,02 (-0,53) 2007-04-27
FI Finance International AG 0 (-4 141 368) 0,00 (-6,42) 0 (-4 141 368) 0,00 (-6,38) 2007-02-16
Prandzioch, Andrzej Kornel 1 584 000 2,45 (0,79) 1 584 000 2,44 (0,78) 2006-06-30
Prandzioch, Andrzej Kornel 1 584 000 1,66 1 584 000 1,66 2006-06-30
Myszk Jan 1 007 001 (215 502) 1,56 (-2,95) 1 007 001 (215 502) 1,55 (-2,86) 2006-06-30
Lewandowski Tomasz 4 629 0,00 4 629 0,00 2006-06-30
Lewandowski Tomasz 4 629 0,00 4 629 0,00 2006-06-30
Mitura Bogusław 5 136 520 (-2 370 000) 7,97 (-3,67) 5 136 520 (-2 370 000) 7,92 (-3,65) 2006-01-11
Brzeski Dariusz 6 360 800 9,87 (3,19) 6 360 800 9,80 (3,12) 2006-01-11
Brzeski Dariusz 6 360 800 (-2 935 200) 6,68 (-7,74) 6 360 800 (-2 935 200) 6,68 (-7,65) 2006-01-11
Smólski Piotr 0 (-994 262) 0,00 (-5,66) 0 (-994 262) 0,00 (-5,54) 2005-06-30
PZU Życie SA 0 (-1 379 000) 0,00 (-1,44) 0 (-1 379 000) 0,00 (-1,44) 2005-06-30
Mitura Bogusław 7 506 520 11,64 7 506 520 11,57 2005-06-29
FI Finance International AG 4 141 368 6,42 4 141 368 6,38 2005-06-29
Brzeski Dariusz 9 296 000 14,42 9 296 000 14,33 2005-06-29
PZU Życie SA 1 379 000 (236 511) 1,44 (-5,07) 1 379 000 (236 511) 1,44 (-4,92) 2005-05-16
Rączka Wojciech na WZA 849 999 4,84 849 999 4,73 2005-03-04
Myszk Jan na WZA 791 499 (123 750) 4,51 (-1,39) 791 499 (13 750) 4,41 (-2,22) 2005-03-04
Rączka Wojciech 849 999 (87 500) 4,84 (-1,90) 849 999 (-22 500) 4,73 (-2,72) 2004-12-22
Pluta Adam WZA 560 592 (-184 909) 3,19 (-1,05) 560 592 (-293 657) 3,12 (-1,64) 2004-12-22
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 0 (-2 009 112) 0,00 (-11,45) 0 (-2 009 112) 0,00 (-11,19) 2004-11-23
Smólski Piotr 994 262 (286 350) 5,66 (-0,59) 994 262 (286 350) 5,54 (-0,50) 2003-12-12
PZU Życie SA 1 142 489 (431 330) 6,51 (0,23) 1 142 489 (431 330) 6,36 (0,30) 2003-12-12
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 2 009 112 (703 037) 11,45 (-0,09) 2 009 112 (703 037) 11,19 (0,05) 2003-12-12
Smólski Piotr 707 912 (-305 000) 6,25 (-2,70) 707 912 (-305 000) 6,04 (-2,60) 2003-09-16
PZU Życie SA 711 159 6,28 711 159 6,06 2003-09-16
Myszk Jan 667 749 5,90 (2,10) 777 749 6,63 (2,30) 2003-09-16
Myszk Jan bez emisji akcji serii F i G 667 749 (-200 000) 3,80 (-3,87) 777 749 (-200 000) 4,33 (-4,01) 2003-09-16
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 1 306 075 (70 761) 11,54 (0,63) 1 306 075 (70 761) 11,14 (0,60) 2003-08-04
Smólski Piotr 1 012 912 (-200 000) 8,95 (-1,77) 1 012 912 (-200 000) 8,64 (-1,71) 2003-05-13
Pluta Elżbieta 493 315 (-100 000) 4,35 (-0,89) 493 315 (-100 000) 4,21 (-0,85) 2003-05-12
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 1 235 314 (23 661) 10,91 (0,20) 1 235 314 (23 661) 10,54 (0,20) 2002-09-30
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 1 000 (-1 171 698) 0,88 (-9,48) 1 000 (-1 171 698) 0,85 (-9,16) 2002-04-04
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 1 172 698 10,36 1 172 698 10,01 2002-03-28
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 1 211 653 (20 400) 10,71 (0,18) 1 211 653 (20 400) 10,34 (0,17) 2002-01-02
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA, 1 191 253 10,53 1 191 253 10,17 2001-12-31
Rączka Ewa 548 032 (-11 968) 4,84 (-0,11) 548 032 (-11 968) 4,68 (-0,10) 2001-06-25
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 0 (-920 553) 0,00 (-8,13) 0 (-920 553) 0,00 (-7,86) 2001-03-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 920 553 8,13 920 553 7,86 2000-12-22
Smólski Piotr 1 212 912 (27 152) 10,72 (0,24) 1 212 912 (27 152) 10,35 (0,23) 2000-08-31
Pluta Elżbieta 593 315 (-80 124) 5,24 (-0,71) 593 315 (-80 124) 5,06 (-0,69) 2000-08-31
Smólski Piotr 1 185 760 (349 261) 10,48 (3,09) 1 185 760 (349 261) 10,12 (2,98) 2000-04-19
Smólska Bożena 392 784 (-100 000) 3,47 (-0,88) 392 784 (-100 000) 3,35 (-0,86) 2000-04-18
Rączka Ewa 560 000 (-105 170) 4,95 (-0,93) 560 000 (-105 170) 4,78 (-0,90) 2000-02-17
Vanzyghel Kubrak, Grażyna 809 999 7,16 (2,55) 809 999 6,91 (2,40) 2000-01-18
Vanzyghel Kubrak, Grażyna bez emisji akcji serii F i G 809 999 (70 000) 4,61 (-3,52) 809 999 (-40 000) 4,51 (-4,44) 2000-01-18
Smólski Piotr 836 499 (136 500) 7,39 (-0,30) 836 499 (26 500) 7,14 (-1,39) 2000-01-18
Rączka Wojciech 762 499 6,74 (2,40) 872 499 7,45 (2,59) 2000-01-18
Rączka Wojciech bez emisji akcji serii F i G 762 499 (22 500) 4,34 (-3,79) 872 499 (22 500) 4,86 (-4,09) 2000-01-18
Rączka Ewa 665 170 (116 250) 5,88 (-0,15) 665 170 (116 250) 5,68 (-0,10) 2000-01-18
Pluta Elżbieta 673 439 (125 800) 5,95 (-0,07) 673 439 (125 800) 5,75 (-0,01) 2000-01-18
Pluta Adam bez emisji akcji serii F i G 745 501 4,24 (-2,35) 854 249 4,76 (-2,53) 2000-01-18
Pluta Adam 745 501 (5 502) 6,59 (-2,55) 854 249 (4 250) 7,29 (-2,71) 2000-01-18
Myszk Jan 867 749 (127 750) 7,67 (-0,46) 977 749 (127 750) 8,34 (-0,61) 2000-01-18
Myszk Barbara 658 966 (73 546) 5,82 (0,65) 658 966 (73 546) 5,62 (0,62) 2000-01-18
Myszk Barbara 585 420 (-73 526) 5,17 (-2,07) 585 420 (-73 526) 5,00 (-1,94) 2000-01-18
Rączka Ewa 548 920 (-120 500) 6,03 (-1,33) 548 920 (-120 500) 5,78 (-1,27) 1999-12-21
Pluta Elżbieta 547 639 (-192 360) 6,02 (-2,11) 547 639 (-302 360) 5,76 (-3,19) 1999-12-21
Smólski Piotr 699 999 (-40 000) 7,69 (-0,44) 809 999 (-40 000) 8,53 (-0,42) 1999-07-06
Smólska Bożena 492 784 4,35 (-1,07) 492 784 4,21 (-0,98) 1999-07-06
Smólska Bożena 492 784 (-119 964) 5,42 (-1,31) 492 784 (-119 964) 5,19 (-1,26) 1999-07-06
Rączka Ewa 669 420 (-13 328) 7,36 (-0,14) 669 420 (-13 328) 7,05 (-0,14) 1999-07-06
Sadowska Ewa 0 (-1 592 500) 0,00 (-19,66) 0 (-1 592 500) 0,00 (-18,74) 1998-08-14
Pluta-Andrzejczak Małgorzata 0 (-1 592 813) 0,00 (-19,66) 0 (-1 592 813) 0,00 (-18,74) 1998-08-14
Petrykat-Żmijewska Paulina 0 (-550 800) 0,00 (-6,80) 0 (-550 800) 0,00 (-6,48) 1998-08-14
Kubrak Tadeusz 0 (-1 051 387) 0,00 (-12,98) 0 (-1 051 387) 0,00 (-12,37) 1998-08-14
Klimek Iwona 0 (-1 592 500) 0,00 (-19,66) 0 (-1 592 500) 0,00 (-18,74) 1998-08-14
Dutkiewicz Maciej 0 (-1 620 000) 0,00 (-20,00) 0 (-1 620 000) 0,00 (-19,06) 1998-08-14
Sadowska Ewa 1 592 500 19,66 1 592 500 18,74 1997-12-04
Pluta-Andrzejczak Małgorzata 1 592 813 19,66 1 592 813 18,74 1997-12-04
Petrykat-Żmijewska Paulina 550 800 6,80 550 800 6,48 1997-12-04
Kubrak Tadeusz 1 051 387 12,98 1 051 387 12,37 1997-12-04
Klimek Iwona 1 592 500 19,66 1 592 500 18,74 1997-12-04
Dutkiewicz Maciej 1 620 000 20,00 1 620 000 19,06 1997-12-04
Vanzyghel Kubrak, Grażyna 739 999 8,13 (-1,01) 849 999 8,95 (-1,05) 1997-04-06
Vanzyghel Kubrak, Grażyna 739 999 9,14 849 999 10,00 1997-04-06
Smólski Piotr 739 999 8,13 (-1,01) 849 999 8,95 (-1,05) 1997-04-06
Smólski Piotr 739 999 9,14 849 999 10,00 1997-04-06
Smólski Jan 483 734 5,32 (-0,65) 483 734 5,09 (-0,60) 1997-04-06
Smólski Jan 483 734 5,97 (1,70) 483 734 5,69 (1,56) 1997-04-06
Smólski Jan 483 734 4,27 483 734 4,13 1997-04-06
Smólska Bożena 612 748 6,73 (-0,83) 612 748 6,45 (-0,76) 1997-04-06
Smólska Bożena 612 748 7,56 612 748 7,21 1997-04-06
Rączka Wojciech 739 999 8,13 (-1,01) 849 999 8,95 (-1,05) 1997-04-06
Rączka Wojciech 739 999 9,14 849 999 10,00 1997-04-06
Rączka Ewa 682 748 7,50 (-0,93) 682 748 7,19 (-0,84) 1997-04-06
Rączka Ewa 682 748 8,43 682 748 8,03 1997-04-06
Pluta Elżbieta 739 999 8,13 (-1,01) 849 999 8,95 (-1,05) 1997-04-06
Pluta Elżbieta 739 999 9,14 849 999 10,00 1997-04-06
Pluta Adam 739 999 9,14 (1,01) 849 999 10,00 (1,05) 1997-04-06
Pluta Adam 739 999 8,13 849 999 8,95 1997-04-06
Myszk Jan 739 999 8,13 (-1,01) 849 999 8,95 (-1,05) 1997-04-06
Myszk Jan 739 999 9,14 849 999 10,00 1997-04-06
Myszk Barbara 658 946 7,24 658 946 6,94 1997-04-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2008-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2007-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2007-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2006-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2003-10-10 Prawo poboru 2:1
2001-12-21 Asymilacja akcji seria E
1999-12-02 Asymilacja akcji z CTO
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.