4,1000 zł
-7,66% -0,3400 zł
Abadon Real Estate SA (ABA)

Akcjonariat - ABADONRE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 115 076 840,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 28 067 522 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 067 522
Liczba głosów na WZA: 28 067 522 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 28 067 522,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 067 522
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Murapol SA 28 067 522 (100,00%) 28 067 522 (100,00%) 2019-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie aport: Variant s.c. 1994-12-20 600 000
600 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1994-12-29
seria B - podział zysku 1998-03-18 900 000
900 000,00
1,00 1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1998-03-27
seria C - podział zysku 1999-03-19 600 000
600 000,00
1,00 1,00 2 100 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1999-03-25
2008-01-25
seria D - aport 1999-03-19 600 000
600 000,00
1,00 1,00 2 700 000
2 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1999-03-25
2008-01-25
umorzenie akcji seria D 2002-05-09 -50 000
-61 500,00
1,00 1,23 1 800 000
2 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-17
seria E - prawo poboru 2002-05-09 50 000
50 000,00
1,00 1,00 1 850 000
2 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2003-01-17
2005-08-05
seria F - prawo poboru 2003-04-23 800 000
800 000,00
1,00 1,00 2 650 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2003-09-26
2005-08-05
seria G - prawo poboru 2005-02-18 850 000
850 000,00
1,00 1,00 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-02-25
2005-08-05
obniżenie kapitału uporządkowanie struktury kapitału 2005-02-18
2 650 000
2 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-25
seria H - subskrypcja publiczna 2005-03-23 1 300 000
13 000 000,00
1,00 10,00 4 800 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-07-12
2005-08-05
umorzenie akcji 2005-05-09 -850 000
1,00 1 850 000
2 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-27
seria I - subskrypcja publiczna 2007-05-29 472 380
6 849 510,00
1,00 14,50 5 272 380
5 272 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-06
2008-02-26
seria J - prawo poboru 10:1 2007-05-29 480 000
480 000,00
1,00 1,00 5 752 380
5 752 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-06
2008-02-26
zmiana firmy z Variant SA na Abadon Real Estate SA 2016-05-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-31
seria K- subskrypcja prywatna 2016-07-25 474 762
474 762,00
1,00 1,00 6 227 142
6 227 142,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-30
seria L - subskrypcja prywatna 2016-07-25 6 591 238
6 591 238,00
1,00 1,00 12 818 380
12 818 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-30
seria M - Murapol SA 2016-09-27 15 249 142
23 483 678,68
1,00 1,54 28 067 522
28 067 522,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-09
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B, C i D 2016-09-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Murapol SA 26 518 248 (1 279 274) 94,48 (4,56) 26 518 248 (1 279 274) 94,48 (4,56) 2018-12-21
Murapol SA 25 238 974 (-220 000) 89,92 (-0,79) 25 238 974 (-220 000) 89,92 (-0,79) 2018-10-08
Murapol SA 25 458 974 90,71 25 458 974 90,71 2016-12-09
Murapol SA 25 458 974 (15 249 142) 90,71 (11,06) 25 458 974 (15 249 142) 90,71 (11,06) 2016-12-09
Murapol SA 10 209 832 79,65 (43,27) 10 209 832 79,65 (43,27) 2016-10-12
Murapol SA 10 209 832 36,38 (-43,27) 10 209 832 36,38 (-24,33) 2016-10-12
Murapol SA 10 209 832 (-2 608 548) 79,65 (-20,35) 10 209 832 (-6 608 548) 60,71 (-39,29) 2016-10-12
Murapol SA 12 818 380 (7 066 000) 100,00 16 818 380 (11 066 000) 100,00 (41,02) 2016-09-02
porozumienie akcjonariuszy Wiesław Cholewa i Leszek Kołodziej poprzez Qilin Compliance sp. z o.o. 0 (-5 752 830) 0,00 (-100,00) 0 (-9 752 380) 0,00 (-100,00) 2016-04-07
Murapol SA 5 752 380 100,00 5 752 380 (-4 000 000) 58,98 (-41,02) 2016-04-07
Murapol SA 5 752 380 100,00 9 752 380 100,00 2016-04-07
porozumienie akcjonariuszy Wiesław Cholewa i Leszek Kołodziej poprzez Qilin Compliance sp. z o.o. 5 752 830 100,00 9 752 380 100,00 2016-02-26
porozumienie akcjonariuszy 5 752 830 (963 613) 100,00 (16,75) 9 752 380 (963 163) 100,00 (9,88) 2015-11-30
Kołodziej Leszek 0 (-2 229 422) 0,00 (-38,75) 0 (-4 229 422) 0,00 (-43,36) 2015-11-30
Cholewa Wiesław 0 (-1 938 853) 0,00 (-40,39) 0 (-3 938 853) 0,00 (-44,75) 2015-11-30
porozumienie akcjonariuszy 4 789 217 83,25 8 789 217 90,12 2015-10-28
Kołodziej Leszek 2 229 422 38,75 (0,75) 4 229 422 43,36 (0,37) 2013-10-11
Kołodziej Leszek 2 229 422 (93 774) 38,00 (0,88) 4 229 422 (93 774) 42,99 (0,59) 2013-10-11
Kołodziej Joanna 296 228 (289 682) 5,14 (5,03) 296 228 (289 682) 3,03 (2,97) 2013-10-11
Kołodziej Leszek 2 135 648 (195 908) 37,12 (3,40) 4 135 648 (195 908) 42,40 (2,01) 2013-09-24
Kurosad Demetriusz 4 500 (1 000) 0,07 (0,01) 4 500 (1 000) 0,04 (0,01) 2012-08-23
Kubit Krzysztof 1 000 0,01 1 000 0,01 2012-08-23
Kołodziej Joanna 6 546 0,11 6 546 0,06 2012-03-31
Leśniak Marek 14 646 0,00 (-0,25) 14 646 0,00 (-0,15) 2012-01-09
Kurosad Demetriusz 3 500 0,06 3 500 0,03 2011-09-30
Leśniak Marek 14 646 (1 331) 0,25 (0,02) 14 646 (1 331) 0,15 (0,02) 2010-09-01
Kołodziej Franciszek 660 (600) 0,01 (0,01) 660 (600) 0,00 2010-09-01
Leśniak Marek 13 315 (11 984) 0,23 (0,23) 13 315 (11 984) 0,13 (0,13) 2009-12-31
Kołodziej Leszek 1 939 740 (-10 000) 33,72 (-0,17) 3 939 740 (-10 000) 40,39 (-0,11) 2009-03-02
Kołodziej Leszek 1 949 740 (887) 33,89 (0,02) 3 949 740 (887) 40,50 (0,01) 2008-10-29
Kołodziej Leszek 1 948 853 (19 113) 33,87 (-6,33) 3 948 853 (19 113) 40,49 (-4,16) 2008-10-27
Leśniak Marek 1 331 0,00 (-0,02) 1 331 0,00 (-0,01) 2008-05-15
Kołodziej Franciszek 60 0,00 60 0,00 2008-05-15
Leśniak Marek 1 331 (-4 195) 0,02 (-0,09) 1 331 (-4 195) 0,01 (-0,05) 2008-02-14
Kołodziej Franciszek 60 (-600) 0,00 (-0,01) 60 (-600) 0,00 2008-02-14
Leśniak Marek 5 526 0,11 (0,02) 5 526 0,06 (0,01) 2007-12-21
Leśniak Marek 5 526 (1 331) 0,09 (0,01) 5 526 (1 331) 0,05 (0,01) 2007-12-21
Kołodziej Leszek 1 929 740 40,20 (6,66) 3 929 740 44,65 (4,36) 2007-12-21
Kołodziej Leszek 1 929 740 (175 437) 33,54 (-3,00) 3 929 740 (175 437) 40,29 (-2,37) 2007-12-21
Kołodziej Franciszek 660 0,01 660 0,00 2007-12-21
Kołodziej Franciszek 660 (60) 0,01 660 (60) 0,00 2007-12-21
Cholewa Wiesław 1 938 853 40,39 (6,69) 3 938 853 44,75 (4,37) 2007-12-21
Cholewa Wiesław 1 938 853 33,70 (0,70) 3 938 853 40,38 (0,38) 2007-12-21
Cholewa Wiesław 1 938 853 (176 265) 33,00 (-3,72) 3 938 853 (176 265) 40,00 (-2,75) 2007-12-21
Kołodziej Franciszek 600 0,01 600 0,00 2006-01-31
Cholewa Wiesław 1 762 588 (1 236) 36,72 (0,03) 3 762 588 (1 236) 42,75 (0,01) 2006-01-31
Kołodziej Leszek 1 754 303 (2 253) 36,54 (0,04) 3 754 303 (2 253) 42,66 (0,03) 2005-12-23
Cholewa Wiesław 1 761 352 (8 850) 36,69 (0,18) 3 761 352 (8 850) 42,74 (0,10) 2005-08-17
Leśniak Marek 4 195 0,08 4 195 0,04 2005-08-11
Kołodziej Leszek 1 752 050 (2 050) 36,50 (-13,50) 3 752 050 (2 050) 42,63 (-7,37) 2005-08-04
Cholewa Wiesław 1 752 502 (2 502) 36,51 (-13,49) 3 752 502 (2 502) 42,64 (-7,36) 2005-07-26
Kołodziej Leszek 1 750 000 50,00 (13,55) 3 750 000 50,00 (7,39) 2005-06-30
Kołodziej Leszek 1 750 000 36,45 (-13,55) 3 750 000 (-1 600 000) 42,61 (-7,39) 2005-06-30
Cholewa Wiesław 1 750 000 50,00 3 750 000 (-1 600 000) 50,00 2005-06-30
Kołodziej Leszek 1 750 000 50,00 5 350 000 50,00 2005-02-28
Cholewa Wiesław 1 750 000 50,00 5 350 000 50,00 2005-02-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2007-06-21 Prawo poboru 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.