Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 04 77
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 150,87 PLN 0,02 0,18 0,38 1,83 2019-04-18 0
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 103,55 PLN 0,08 0,25 0,65 2,40 2019-04-18 35 438 000
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 041,76 PLN 0,06 0,13 1,36 0,38 2019-04-18 0
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 113,07 PLN -1,68 -3,93 -3,33 12,71 2019-04-18 0
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 132,86 PLN 0,09 0,96 2,82 0,94 2019-04-18 0
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,71 PLN -1,00 -1,43 1,07 -9,60 2019-04-18 0
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 119,00 PLN 0,03 0,24 2,21 9,91 2019-04-18 0
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 106,74 PLN -0,81 -1,07 0,73 -5,21 2019-04-18 0
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 115,75 PLN 0,41 -0,23 3,04 2,07 2019-04-18 0
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 124,42 PLN -0,53 -0,16 -0,06 -3,23 2019-04-18 0
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,13 PLN -1,42 -2,02 -10,20 -28,88 2019-04-18 0
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 042,43 PLN 0,01 0,10 0,22 1,95 2019-04-18 4 011 000
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,71 PLN 0,04 0,25 0,51 2,00 2019-04-18 0
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,13 USD 0,07 -0,05 0,02 2,01 2019-04-18
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 199,55 EUR 0,01 0,01 0,11 -0,17 2019-04-18
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 217,48 PLN -0,45 -0,31 0,36 -3,47 2019-04-18 0
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 222,84 PLN 0,04 0,22 0,50 1,86 2019-04-18 0
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,76 PLN 0,10 0,30 0,21 1,09 2019-04-18 0
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 337,31 PLN -0,30 -0,40 1,29 0,91 2019-04-18 0
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,73 PLN 0,05 0,28 -0,29 -0,21 2019-04-18 0
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 184,19 PLN 0,17 -0,05 -1,26 -3,43 2019-04-18 0
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,77 PLN 0,00 0,04 0,18 2,13 2019-04-18 0
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 794,52 PLN 0,01 0,04 0,18 2,28 2019-04-18 0
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 183,86 PLN -0,23 -0,30 0,59 1,26 2019-04-18 0
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl