Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Union Investment TFI adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa telefon: (22) 449 03 33
kod towarzystwa: TFIUNI www: www.union-investment.pl fax: (22) 449 04 76
email: tfi@union-investment.pl infolinia: 0 801 144 144

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 052,09 PLN -0,05 0,12 0,40 3,09 2017-10-20 35 438 000
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 110,56 PLN 0,02 0,11 0,37 2,92 2017-10-20 0
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 050,12 PLN -0,04 0,30 1,14 4,29 2017-10-20 0
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 120,82 PLN 0,00 0,00 1,96 5,91 2017-10-20 0
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 085,92 PLN 0,00 0,00 0,30 3,97 2017-10-20 2 040 000
UniAbsolute Return Globalny FIZ 102,06 PLN 0,00 0,00 1,10 2,28 2017-10-20 0
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,18 PLN 0,06 0,91 2,29 10,11 2017-10-20 0
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 135,62 PLN -0,07 -1,45 -0,31 13,14 2017-10-20 0
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 107,65 PLN -0,97 -3,65 -3,52 7,74 2017-10-20 0
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 110,05 PLN -0,06 0,58 2,17 6,64 2017-10-20 0
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 117,19 PLN -0,19 -2,06 -1,03 21,79 2017-10-20 0
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 114,75 PLN -0,31 1,17 1,49 8,36 2017-10-20 0
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 134,68 PLN 0,17 -0,68 -0,42 20,14 2017-10-20 0
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,76 PLN 1,15 2,42 -0,40 4,93 2017-10-20 0
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 106,38 PLN 0,02 0,12 0,42 4,05 2017-10-20 0
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,21 USD 0,02 0,05 0,10 0,76 2017-10-20
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 198,70 EUR 0,00 0,01 0,03 0,54 2017-10-20
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 010,22 PLN 0,01 0,05 0,23 0,00 2017-10-20 4 011 000
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 239,33 PLN -0,25 -2,40 -0,84 24,27 2017-10-20 0
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 343,29 PLN -0,05 0,06 0,18 1,83 2017-10-20 0
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 215,22 PLN 0,03 0,11 0,38 3,48 2017-10-20 0
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 340,36 PLN -0,27 -1,83 -0,82 14,20 2017-10-20 0
UniLokata (UniFundusze FIO) 119,68 PLN 0,01 0,05 0,19 2,26 2017-10-20 0
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 155,08 PLN 0,05 0,15 0,32 0,86 2017-10-20 0
UniObligacje FIZ 1 313,84 PLN 0,00 0,00 0,18 2,42 2017-10-20 70 420 000
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 199,61 PLN 0,06 -0,31 -1,77 -5,27 2017-10-20 0
UniRegularna Wypłata FIZ 108,10 PLN 0,00 0,00 0,60 0,00 2017-10-20
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 181,16 PLN -0,07 -0,85 -0,08 9,97 2017-10-20 0
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 732,53 PLN 0,01 0,04 0,20 2,23 2017-10-20 0
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl