Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: Goldman Sachs TFI adres: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa telefon: (22) 108 57 00
kod towarzystwa: TFIING www: www.gstfi.pl fax: (22) 108 57 01
email: biuro@gstfi.pl infolinia: 0 801 690 555

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) 422,03 PLN -0,10 -0,38 6,88 29,92 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 11,77 PLN 0,17 0,17 2,53 16,53 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 12,23 PLN 0,16 0,08 3,47 18,85 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 12,68 PLN 0,00 -0,08 4,28 21,11 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 13,15 PLN 0,00 -0,15 4,78 22,33 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 13,27 PLN 0,00 -0,23 5,23 23,67 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 13,34 PLN -0,07 -0,22 5,54 24,67 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 13,40 PLN -0,07 -0,22 5,51 24,42 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 14,15 PLN 0,00 -0,28 5,44 23,91 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 11,59 PLN 0,00 -0,34 5,36 24,62 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) 226,40 PLN 0,27 0,68 5,07 8,15 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) 105,18 PLN 0,36 0,64 7,59 5,12 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) 195,76 PLN 0,46 0,73 3,70 8,39 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) 79,32 PLN 0,72 -0,15 10,23 -5,35 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) 337,71 PLN 0,12 -0,12 3,55 4,89 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) 94,12 PLN 0,23 0,17 0,74 11,19 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) 455,81 PLN -0,60 -0,43 6,71 34,35 2023-11-29
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) 451,49 PLN -0,60 -0,43 6,68 33,99 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) 215,91 PLN 0,36 0,26 -2,68 -7,89 2023-11-29 69 301 900,00
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) 313,75 PLN 0,29 -0,53 7,40 24,94 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) 301,36 PLN 0,03 0,21 0,76 9,74 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) 130,03 PLN 0,02 0,16 0,62 8,22 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) 154,24 PLN 0,03 0,12 0,90 9,52 2023-11-23 0,00
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) 183,54 PLN 0,13 -0,56 -0,07 5,14 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) 348,05 PLN 0,37 0,40 1,22 0,00 2023-11-29
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) 346,95 PLN 0,37 0,39 1,16 12,40 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) 475,46 PLN 0,05 0,30 0,99 9,50 2023-11-29 6 964 000,00
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) 121,77 PLN 0,13 0,31 1,14 10,09 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) 81,73 PLN 0,28 1,26 5,81 12,59 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 149,29 PLN 0,30 0,34 2,20 10,95 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 151,33 PLN 0,23 0,27 3,02 11,47 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 151,69 PLN 0,17 0,21 3,69 12,07 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 150,11 PLN 0,13 0,17 4,14 12,21 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 150,81 PLN 0,10 0,15 4,67 12,65 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 118,45 PLN 0,06 0,12 5,10 12,73 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 120,12 PLN 0,03 0,08 5,53 13,21 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) 214,15 PLN -0,13 -0,30 6,90 32,57 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 141,85 PLN 0,30 0,38 1,34 10,57 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) 122,29 PLN 0,30 -0,72 2,57 3,52 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) 298,91 PLN 0,02 0,08 8,14 11,07 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) 313,15 PLN 0,14 0,02 3,08 16,51 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) 130,23 PLN 0,28 0,32 3,58 6,84 2023-11-29 127 345 000,00
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) 323,64 PLN -0,29 1,31 6,94 29,97 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) 113,61 PLN 0,11 0,13 0,73 16,27 2023-11-29 0,00
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) 413,45 PLN 0,06 -0,11 4,43 21,52 2023-11-29 0,00
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 118,63 PLN 0,58 0,01 4,11 17,08 2023-11-29 0,00
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 120,55 PLN 0,12 0,28 1,33 11,38 2023-11-29 0,00
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 117,26 PLN 0,44 0,04 2,87 14,14 2023-11-29 0,00