NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING48

Wartość jednostki: 182,00 zł
Aktywa: 374 592 000 zł
Max 1R: 183,33 zł
Min 1R: 170,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 181,67 0,18% 0,06%
7D 181,82 0,10% 0,03%
1M 181,63 0,23% 0,83%
3M 180,25 0,97% 0,19%
6M 173,20 5,08% 1,55%
1R 177,94 2,28% 0,99%
3L 159,10 15,24% 11,81%
YTD 170,58 6,82% 2,88%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarcin Szortyka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl