inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU49

Wartość jednostki: 104,66 zł
Aktywa: 13 105 900 zł
Max 1R: 104,97 zł
Min 1R: 99,22 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: dłużne globalne uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne uniwersalne
1D 104,75 -0,09% 0,02%
7D 104,77 -0,10% 0,04%
1M 103,93 0,63% -0,05%
3M 102,95 1,66% 0,31%
6M 100,12 4,53% 1,76%
1R 100,00 4,66% 0,44%
3L -- 5,55%
YTD 102,64 2,47% 1,43%

Najlepsze fundusze dłużne globalne uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemKonrad Augustyński
Jarosław Karpiński
Jarosław Leśniczak
Marcin Wlazło
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl