PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS55A3

Wartość jednostki: 164,20 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 188,10 zł
Min 1R: 141,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 164,20 -1,43% -0,37%
7D 157,67 4,14% 3,11%
1M 156,10 4,99% 3,90%
3M 156,72 4,77% 1,61%
6M 169,40 -3,21% -3,92%
1R 155,21 3,26% -3,04%
3L 194,53 -15,59% -16,89%
YTD 155,68 5,43% -1,71%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Gold FIZ 1709,53 zł 12,74%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 135,79 zł 12,73%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 69,46 zł 12,47%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 182,80 zł 9,48%
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) 97,63 zł 6,46%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Krzysztof Madej
Lech Mularzuk
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Robert Wasiak
Marcin Zięba