Alior Pieniężny (Alior SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MON03

Wartość jednostki: 105,71 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 105,76 zł
Min 1R: 102,36 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: Money Makers TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 105,73 -0,02% 0,01%
7D 105,72 -0,01% 0,04%
1M 105,59 0,11% 0,24%
3M 105,19 0,49% 0,73%
6M 104,48 1,18% 1,23%
1R 102,42 3,21% 2,69%
3L -- 3,66%
YTD 102,60 3,01% 2,40%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,03 zł 4,55%
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1147,15 zł 4,24%
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 106,80 zł 4,20%
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 215,69 zł 3,92%
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 252,32 zł 3,77%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMaciej Byszkiewicz
Kamil Czapnik
Fryderyk Krawczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl