Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH22

Wartość jednostki: 97,17 zł
Aktywa: 19 315 300 zł
Max 1R: 100,78 zł
Min 1R: 89,58 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne globalne pozostałe
Towarzystwo: Esaliens TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne pozostałe
1D 97,48 -0,32% -0,11%
7D 97,79 -0,63% -0,30%
1M 100,39 -3,27% -1,22%
3M 96,44 0,76% 0,07%
6M 96,09 1,12% 0,37%
1R 92,51 5,04% 1,47%
3L -- -5,97%
YTD 93,15 4,38% 1,11%

Najlepsze fundusze dłużne globalne pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl