BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR16

Wartość jednostki: 89,95 zł
Aktywa: 1 161 220 zł
Max 1R: 115,89 zł
Min 1R: 86,38 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek
Towarzystwo: TFI BGŻ BNP Paribas
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek
1D 89,39 0,63% 0,79%
7D 90,27 -0,35% 0,64%
1M 88,35 1,81% 0,98%
3M 91,90 -2,12% -2,80%
6M 107,58 -16,39% -8,15%
1R 110,14 -18,33% -7,19%
3L -- 11,73%
YTD 112,17 -19,79% -10,67%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl