Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB25U

Wartość jednostki: 16,20 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 16,43 $
Min 1R: 10,17 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek (waluta)
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (waluta)
1D 16,32 -0,74% -0,25%
7D 15,97 1,44% 2,07%
1M 14,47 11,96% 12,04%
3M 13,40 20,90% 16,55%
6M 12,75 27,06% 21,62%
1R 10,22 58,51% 56,67%
3L 15,23 6,37% 59,71%
YTD 10,78 52,54% 54,28%

Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Dębski
Andrzej Lis
Jędrzej Łukomski
Jakub Ryba