Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG27

Wartość jednostki: 9,16 zł
Aktywa: 3 287 303,70 zł
Max 1R: 9,17 zł
Min 1R: 8,12 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie z ochroną kapitału
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału
1D 9,17 -0,11% -0,00%
7D 9,08 0,88% 0,14%
1M 8,87 3,39% 0,45%
3M 8,83 3,74% 0,83%
6M 8,59 6,64% 1,51%
1R 8,13 12,67% 2,75%
3L 7,91 15,80% 4,82%
YTD 8,93 2,00% 0,36%

Najlepsze fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału

Zarządzający

Zarządzający funduszemPrzemysław Michalak