REKLAMA

Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł

2020-09-24 08:00
publikacja
2020-09-24 08:00
Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł
Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł
fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w II kwartale 2020 roku wyniósł 1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 0,5 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Bank pracuje nad nowym planem naprawy, który w połowie października zostanie przedstawiony KNF.

W raporcie półrocznym bank przedstawił także najnowsze wartości współczynników adekwatności kapitałowej, które pozostają dalece poniżej wymaganych poziomów. Wskaźnik TCR grupy Idea Banku pod koniec czerwca 2020 roku wynosił 0,86 proc. wobec wymaganego poziomu 10,5 proc. Z kolei wskaźnik Tier1 wyniósł 0,3 proc. wobec wymogów rzędu 8,5 proc.

Bank podał, że "intensywnie" pracuje nad nowym planem naprawy.

"Dla Idea Bank celem strategicznym było i jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Dla osiągnięcia tego celu został przygotowany i przedstawiony rynkowi plan działań służących szybkiej ich poprawie" - podał bank w komunikacie prasowym.

"Ze względu na fakt, że Kurator Banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego planu naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru" - dodano.

Bank informował wcześniej o planach emisji akcji serii O w ofercie zamkniętej, skierowanej do oznaczonych inwestorów.

"Zdaniem banku, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej jest obecnie znacznie bardziej efektywną metodą wzmacniania bazy kapitałowej, a jej przeprowadzenie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych" - napisano w komunikacie prasowym.

Wynik odsetkowy w II kwartale 2020 roku wyniósł 113,3 mln zł, czyli spadł 29 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 1,4 mln zł, co oznacza spadek o 64 proc. rdr.

Odpisy w II kwartale 2020 roku wyniosły 72,3 mln zł, czyli były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Poniżej wyniki Idea Banku w II kwartale 2020 roku i ich porównanie do wyników ubiegłorocznych.

II kw 2020 II kw 2019 rdr
Wynik odsetkowy 113,3 159,3 -29%
Wynik z prowizji 1,4 3,9 -64%
Koszty ogółem 55,7 -89,7 -162%
Saldo rezerw -72,3 -63,5 14%
Wynik netto 1,0 -0,51

(PAP Biznes)

seb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (8)

dodaj komentarz
1as
Wszystkie składowe wyniku z tabeli zmieniły się na niekorzyść, a sam wynik jest dużo lepszy.
Jak oni to robią???
Nie dał bym im pół grosza na te śmieszne lolkaty.
demeryt_69
Od poniedziałku do wczoraj mieli ofertą lokat krótkoterminowych (1,2 oraz 3 m-ce) na 2,9% - dzisiaj rano obniżyli do 2,0% :)
1as odpowiada demeryt_69
Marna premia za bardzo wysokie ryzyko.
Banki Czarnego są pierwsze w kolejce do bankructwa.
demeryt_69 odpowiada 1as
Na czym niby mogłoby polegać to ryzyko choć nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że dojdzie do bankructwa ... słyszałeś o BFG ??
m00zyk
A na zdjęciu już od dawna nieistniejący oddział... ;) W całej Warszawie zostały raptem dwa.
demeryt_69
Toyota Bank nigdy nie miał żadnego oddziału.
https://prnews.pl/raport-prnews-pl-liczba-placowek-bankowych-i-kw-2020-451695
knf
Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Stan ten wskazuje na istnienie istotnej niepewności, która może budzić znaczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

Współczynniki kapitału Tier I i kapitału podstawowego Tier I osiągnęły poziom
Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Stan ten wskazuje na istnienie istotnej niepewności, która może budzić znaczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

Współczynniki kapitału Tier I i kapitału podstawowego Tier I osiągnęły poziom 0,30%, a łączny
współczynnik kapitałowy 0,86%. Tym samym współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy
Kapitałowej kształtowały się poniżej minimum określonego w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE)
nr 648/2012 tj. dla łącznego współczynnika kapitałowego – 8%, współczynnika kapitału Tier I – 6%
oraz kapitału podstawowego Tier I – 4,5% oraz poniżej wymogu połączonego bufora zgodnie z
Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i
zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 483, z
późniejszymi zmianami), tj. dla łącznego współczynnika kapitałowego – 10,5%, współczynnika kapitału
Tier I – 8,5% oraz kapitału podstawowego Tier I – 7,0%
demeryt_69
Meryt, zapomniałeś podać źródło tej info :)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki