474,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Porozum_GZSA_-_BN_Plan_Polaczenia_Spolek_31.01.20.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Emitent” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 roku Emitent oraz spółka Browar Namysłów Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) uzgodniły oraz podpisały Plan Połączenia.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 Ksh, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Ksh.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Ksh.
5. Na podstawie art. 516 § 6 Ksh w związku z art. 516 § 5 Ksh nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Ksh.
6. Zgodnie z art. 516 § 1 Ksh połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 Ksh, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
Plan połączenia będzie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.grupazywiec.pl
Załączniki
Plik Opis
Porozum GŻSA - BN Plan Połączenia Spółek 31.01.20.pdfPorozum GŻSA - BN Plan Połączenia Spółek 31.01.20.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.