REKLAMA

ZWG Spółka Akcyjna: Rejestracja przez Sąd połączenia BUMECH S.A. i ZWG S.A.

2014-12-29 18:01
publikacja
2014-12-29 18:01
Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: Emitent, Spółka, ZWG) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2014 roku powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS (dalej: Sąd) w dniu 23 grudnia 2014 roku dokonał wpisu:
1) o połączenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (spółka przejmowana),
2) oraz związanego z tym podwyższenia kapitału BUMECH S.A.

Tyma samym, na podstawie Art. 493 kodeksu spółek handlowych, z dniem 23 grudnia 2014 roku ZWG S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy BUMECH został podwyższony, zaś wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego akcje serii F zostają przydzielone akcjonariuszom ZWG S.A. – jako spółki przejmowanej.

Dotychczasowi akcjonariusze ZWG S.A. otrzymają akcje Bumech S.A. w ilości odpowiadającej przeliczeniu stanu posiadania akcji ZWG S.A. na dzień połączenia pomnożonej przez parytet wymiany akcji – co oznacza, że za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG S.A. zostaną wydane 2 (dwie) akcje Bumech S.A. nowej emisji.
Zarząd Bumech S.A. podjął działania w celu możliwie szybkiego wprowadzenia akcji serii F do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wysokość kapitału zakładowego Bumech S.A. po rejestracji wynosi 64 468 029,00 zł i dzieli się na 64 468 029 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Bumech S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 64 468 029. Struktura kapitału zakładowego Bumech S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

- 3 875 000 akcji serii A co stanowi 6.01 % kapitału zakładowego Spółki oraz 3 875 000 głosów, co stanowi 6.01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 405 029 akcji serii B co stanowi 0,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz 405 029 głosów, co stanowi 0,63 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 428 000 akcji serii C co stanowi 0,66 % kapitału zakładowego Spółki oraz 428 000 głosów, co stanowi 0,66 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 600 000 akcji serii D co stanowi 0,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 600 000 głosów, co stanowi 0,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 3 000 000 akcji serii E co stanowi 4,65 % kapitału zakładowego Spółki oraz 3 000 000 głosów, co stanowi 4,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- 56 160 000 akcji serii F co stanowi 87,1 % kapitału zakładowego Spółki oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 87,1 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D oraz E.
Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki