REKLAMA

ZPUE: Zawarcie znaczącej umowy

2020-07-17 16:59
publikacja
2020-07-17 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę leasingu pomiędzy Spółką a mLeasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finansujący”). Przedmiot umowy leasingu stanowi Jacht Princess 30M028 („Przedmiot leasingu”).
Powyższa umowa została zawarta na okres podstawowy wynoszący 69 miesięcy. Cenę zakupu Przedmiotu leasingu stanowi kwota 37 mln. zł. Zabezpieczenia umowy leasingu stanowią: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe do weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, kaucja w kwocie 7 mln zł.
Pozostałe warunki umowy leasingu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Tomasz Gajos V-ce Prezes Zarządu
2020-07-17 Krzysztof Jamróz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki