REKLAMA
BADANIE

WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r.

2023-03-04 20:41
publikacja
2023-03-04 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_zarzadu_WERTH-HOLZ_SA_o_zwolaniu_ZWZA_na_30-03-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_Werth-Holz_SA_30_03_2023_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_uchwaly_dotyczacej_podzialu_zysku_30_03_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_na_WZA_30_03_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_WH_30_03_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-04
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

ZWZA zostaje zwołane na dzień 30 marca 2023 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 30-03-2023.pdfOgłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 30-03-2023.pdf
projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_30_03_2023_final.pdfprojekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_30_03_2023_final.pdf
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_30_03_2023.pdfUzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_30_03_2023.pdf
formularz instrukcji do głosowania na WZA 30_03_2023.pdfformularz instrukcji do głosowania na WZA 30_03_2023.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 30_03_2023.pdfFormularz pełnomocnictwa WZA WH 30_03_2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-04 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
2023-03-04 Piotr Podgórniak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki