REKLAMA

VOXEL S.A.: Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.

2020-10-16 17:00
publikacja
2020-10-16 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła informacja od spółki zależnej VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „VITO-MED”) dotycząca przychodów zafakturowanych i uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę w miesiącu sierpniu 2020 roku.

VITO-MED poinformował, że z tytułu wykonania 28.048 badań zrealizowanych i zaraportowanych w miesiącu sierpniu 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 7.847.320 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 8 września 2020 roku, w którym Emitent poinformował o wykonaniu przez spółkę zależną w sierpniu 2020 roku 31.148 testów informujemy, że pozostałe badania wykonane i niezafakturowane w sierpniu 2020 roku, tj. 3.100 badań są i będą rozliczane oraz fakturowane w kolejnych miesiącach, po uzyskaniu niezbędnych weryfikacji i akceptacji.

Ponadto Emitent informuje, że kolejne raporty bieżące zawierające informacje w zakresie liczby badań i przychodów zrealizowanych przez spółkę VITO-MED w związku z wykonywaniem badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 będą przekazywane w przypadku wystąpienia istotnych zmian dotyczących liczby badań i osiągniętych przychodów. Niezależnie od powyższego kompletne dane będą prezentowane w raportach okresowych Grupy Kapitałowej Voxel S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-10-16 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki