Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Vindexus_Raport_skonsolidowany_za_01_polrocze_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
201906_P_VINSA_-_Raport_z_przegladu_Jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
201906_P_VINGK_-_Raport_z_przegladu_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 23 463 21 978 5 472 5 184
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. EBIT 10 919 10 394 2 546 2 452
IV. EBITDA 11 178 10 556 2 607 2 490
V. Zysk brutto 8 249 7 792 1 924 1 838
VI. Zysk netto 8 033 7 817 1 873 1 844
VII. Aktywa razem 288 421 261 510 67 832 59 957
VIII. Zobowiązania razem* 105 769 93 898 24 875 21 528
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 26 908 14 921 6 328 3 421
X. Kapitał własny 181 508 166 611 42 688 38 200
XI. Kapitał zakładowy 1 164 1 159 274 266
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 640 000 11 591 938 11 640 000 11 591 938
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,59 14,37 3,67 3,29
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,69 0,67 0,16 0,16
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 594) 7 318 (3 403) 1 726
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 632) 891 (381) 210
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 111 (6 729) 3 058 (1 587)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych (3 115) 1 480 (726) 349
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 11 326 10 225 2 641 2 412
XX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXI. EBIT 2 386 2 596 556 612
XXII. EBITDA 2 645 2 758 617 651
XXIII. Zysk brutto (1 035) 6 123 (241) 1 444
XXIV. Zysk netto (1 160) 4 969 (271) 1 172
XXV. Aktywa razem 281 623 263 971 66 233 60 522
XXVI. Zobowiązania razem* 102 174 93 228 24 030 21 375
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 23 313 14 251 5 483 3 267
XXVIII. Kapitał własny 152 349 146 061 35 830 33 488
XXIX. Kapitał zakładowy 1 164 1 159 274 266
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 640 000 11 591 938 11 640 000 11 591 938
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 13,09 12,60 3,08 2,89
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,10) 0,43 (0,02) 0,10
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 281 1 043 66 246
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 284) (4 143) (3 798) (977)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 311 (6 729) 2 405 (1 587)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych (5 692) (9 829) (1 327) (2 318)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Vindexus Raport skonsolidowany za 01 pólrocze 2019r.pdfGK Vindexus Raport skonsolidowany za 01 pólrocze 2019r.pdf Raport skonsolidowany za 01 półrocze 2019 r.
201906 P VINSA - Raport z przeglądu Jednostkowy.pdf201906 P VINSA - Raport z przeglądu Jednostkowy.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego
201906 P VINGK - Raport z przeglądu Skonsolidowany.pdf201906 P VINGK - Raport z przeglądu Skonsolidowany.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
oświadczenia zarządu.pdfoświadczenia zarządu.pdf Oświadczenia zarządu o wyborze biegłego rewidenta i rzetelności sprawozdabnia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2019-09-10 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.