REKLAMA

VERCOM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Vercom S.A.

2022-05-25 20:08
publikacja
2022-05-25 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Vercom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. "Spółka" działając na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, informuje, że pismem z dnia 24 maja 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Pani Kinga Stanisławska z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji Pani Kinga Stanisławska wskazała powody zawodowe. W kontekście powyższego Spółka informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie Vercom S.A. zaplanowane jest na dzień 27 maja 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki