15 pytań o COVID-19, które dręczą turystów wyjeżdżających z Polski

Ewelina Czechowicz2021-07-23 12:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-07-23 12:00
15 pytań o COVID-19, które dręczą turystów wyjeżdżających z Polski
15 pytań o COVID-19, które dręczą turystów wyjeżdżających z Polski
/ Shutterstock

Wyjazdy zagraniczne w czasie pandemii COVID-19 obarczone są większym ryzykiem. Stąd wątpliwości wyjeżdżających dotyczące ochrony ubezpieczeniowej w czasie epidemii. Czy polisa zadziała w czasie choroby, co kiedy trafimy na kwarantannę? Na co zwrócić uwagę w OWU? Gdzie kupić „szczelne” ubezpieczenie na czasy pandemii? Odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Dobra polisa nawet w czasach pandemii jest w stanie zapewnić ochronę na czas wakacji. Jak i gdzie takiej szukać? O tym ekspert Kiosku Polis, Dominik Baczewski, opowiadał 14 lipca w ramach webinaru zorganizowanego przez Bankier.pl. Ponieważ pytania powracają, my też wracamy do tego tematu. Wybraliśmy 15 wątków zgłaszanych przez Czytelników, a które warto zgłębić, planując urlop za granicą.

Przetestuj porównywarkę smart.bankier.pl

#1 Przed czym właściwie chroni ubezpieczenie turystyczne w czasach COVID-19?

Ubezpieczenie turystyczne to ochrona na czas wyjazdu, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Polisa gwarantuje pokrycie kosztów leczenia oraz chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami. Obecnie oferowane polisy zapewniają ochronę, w przypadku gdy przytrafi nam się zachorowanie na COVID-19. Dodatkowo  ochronę  ubezpieczeniową można rozszerzyć o:

 • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania,
 • dodatkowe ryzyka dot. kosztów leczenia np. akty terrorystyczne, zdarzenia po alkoholu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie bagażu,
 • dodatkowe usługi assistance - np. opóźnienie lotu, pomoc tłumacza.

Wykupując polisę, najczęściej otrzymujemy potwierdzenie zakupu e-mailem oraz SMS z numerem do Centrum Alarmowego, który podczas zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku ułatwi nam uzyskanie pomocy.

#2 Czy zakres każdego ubezpieczenia turystycznego obejmuje teraz COVID-19? 

Zakres ubezpieczenia turystycznego może się różnić w zależności od polisy i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Polisę można rozszerzać, dokupując potrzebne warianty, i ubezpieczać się od ryzyka, które może nad nami ciążyć. Obecnie oferowane ubezpieczenia są wzbogacone o ochronę na wypadek zachorowania na koronawirusa. Z tym że zachorowanie musi być objawowe, wymagać interwencji lekarza. Oferowane przez zakłady ubezpieczenia polisy obejmują: koszty leczenia oraz zwrot kosztów transportu i testów. Każdą polisę można rozszerzyć o wybrane ryzyka, ale takie rozszerzenie zwykle podnosi koszt ubezpieczenia.

#3 Kiedy ubezpieczenie zadziała w przypadku COVID-19? Jakie są wyłączenia?

Żeby polisa na zagraniczny wyjazd zadziałała, przede wszystkim turysta musi znaleźć się za granicą. Musi też wystąpić potrzeba leczenia w związku z nagłym zachorowaniem, czyli musi wystąpić  stan chorobowy, który będzie wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej lub musi dojść do nieszczęśliwego wypadku, pod pojęciem którego rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, gdzie niezależnie od swej woli doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zgonu. Zatem sam pozytywny test diagnostyczny, jeśli nie wystąpią objawy choroby, może nie wystarczyć do uruchomienia ochrony.

#4 Jakie ubezpieczenie kupić, żeby zapewnić sobie dobrą ochronę w razie zachorowania na COVID-19?

W skład standardowej polisy turystycznej wchodzą: ubezpieczenie kosztów leczenia (tzw. KL, mieści się tu zazwyczaj zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie ochrony cywilnej (OC). Ten pakiet powinniśmy wykupić zawsze. Oferowane przez ubezpieczycieli polisy zawierają też ochronę w przypadku COVID-19.

Warto natomiast rozważyć zakup pakietu assistance, w którego skład wchodzi szereg udogodnień łagodzących skutki nieprzewidzianych zdarzeń zaistniałych w czasie pobytu za granicą, w tym zachorowania na koronawirusa. W ramach ubezpieczenia organizowana jest nie tylko pomoc medyczna wraz z transportem, ale pokrywane są również koszty wcześniejszego lub późniejszego powrotu do kraju.

Opłacając wczasy, warto również rozważyć zakup polisy, która będzie nas chronić, gdy będziemy musieli zrezygnować z wyjazdu - taką ochronę zapewnia ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewni nam zwrot wpłaconych środków, jeżeli będziemy musieli odwołać wyjazd z istotnych przyczyn, takich jak np. choroba ubezpieczonego, bliskiej osoby lub towarzysza podróży.

#5 Jeśli wyjeżdżam z rodziną – lepszy będzie pakiet dla wszystkich czy np. cztery osobne ubezpieczenia?

Kupując ubezpieczenie dla siebie i członków rodziny, najkorzystniejsze ceny zapewni pakiet ubezpieczenia. Zwykle nie opłaca się kupować polis dla poszczególnych osób. Większość ubezpieczycieli pozwala na ubezpieczenie do 10 osób na jednej polisie. Ceny polis nie są zależne od wieku. Koszt zakupu polisy na wyjazd jest zróżnicowany, jednak nie są to wysokie koszty (tutaj można sprawdzić je na własnym przykładzie). Najtaniej polisę można kupić przez internet.

Wysokość składki zależy od tego, dokąd wyjeżdżamy, kiedy zaczyna i kończy się podróż oraz od aktywności, jakie planujemy na wyjeździe. Samo ubezpieczenie od COVID-19 w obecnej formie nie przekłada się na wyższą cenę oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe polis, ponieważ jest elementem polis turystycznych. Polisę na tygodniowe wakacje w Chorwacji dla czteroosobowej rodziny (dwoje rodziców i dwoje dzieci) – na przykładzie kalkulatora SMART Bankier.pl – można mieć już od 26 zł dziennie.

#6 COVID-19 na wakacjach - która polisa będzie najlepsza?

Obecnie dostępne polisy na wyjazd zapewniają ochronę w zakresie leczenia i hospitalizacji w razie zachorowania na COVID-19. Dodatkowo ubezpieczyciel w przypadku większości polis pokryje koszty:

 • testu diagnostycznego zleconego przez lekarza,
 • kwarantanny lub izolacji, gdy jest zalecona przez służby medyczne danego państwa i potwierdzona testem diagnostycznym,
 • powrotu do kraju po leczeniu lub kwarantannie/izolacji,
 • rekonwalescencji, 
 • przedłużenia pobytu z uwagi na zachorowanie dziecka.

#7 Załóżmy, że tuż przed wyjazdem na wakacje będę miał pozytywny wynik testu na COVID-19. Co pokryje ubezpieczenie?

Pandemia koronawirusa to czas, w którym ubezpieczyciele dostosowali warunki polis ubezpieczeniowych do panującej sytuacji. W przypadku pozytywnego testu na COVID-19 przed wyjazdem można liczyć na zwrot kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Ubezpieczenia obejmują też koszty rezygnacji z biletu oraz koszty rezygnacji z noclegu. Ponadto polisy podróżne mają szerszy zakres ochrony niż tylko COVID-19, ubezpieczyciele zwykle zapewniają ochronę na wypadek takich sytuacji, jak:

 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • komplikacje ciąży,
 • zgon ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • poważne zdarzenia losowe,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
 • kradzież lub pożar pojazdu,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze RP,
 • wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ.

#8 Czy ubezpieczenie turystyczne z biura podróży wystarczy?

Samo ubezpieczenie turystyczne z biura podróży często jest niewystarczające, zwykle oferowane ubezpieczenia mają niską sumę ubezpieczenia, które w razie zachorowania lub wypadku może być niewystarczające, aby pokryć wszystkie poniesione koszty związane z leczeniem i zabezpieczeniem skutków zdarzenia. Dodatkowo polisy oferowane przez biura podróży często przewidują udział własny. Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie na wakacje za granicą jest więc zalecane, ponieważ umożliwia podwyższenie sumy gwarancyjnej do bezpiecznej kwoty oraz dopasowanie ochrony do indywidualnych wymagań i charakteru wyjazdu.

#9 Mam kartę EKUZ. Co pokryje w razie zachorowania na zagranicznych wakacjach, a za co trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni?

Wyjeżdżając do krajów UE oraz do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, warto mieć ze sobą również kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – red.). Otrzymuje się ją bezpłatnie po złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć elektronicznie. Dzięki karcie EKUZ, korzystając z opieki medycznej za granicą, jest się traktowanym jak obywatel danego kraju. EKUZ jest ważna tylko i wyłącznie z ważnym dowodem tożsamości. Posiadacz karty EKUZ, który zachoruje na COVID-19 w kraju, w którym będzie przebywał, otrzyma za granicą świadczenia, które będą niezbędne, uwzględniając jego stan zdrowia.

Jednak nie wszystkie koszty leczenia zostaną pokryte przez NFZ.  Karta EKUZ nie zapewni:

 • pokrycia kosztów leczenia wynikających z lokalnego prawa,
 • zabiegów, które nie stanowią konieczności,
 • leczenia w placówkach prywatnych,
 • kosztów leków i opatrunków,
 • kosztów ratownictwa i poszukiwania,
 • transportu do kraju zamieszkania,
 • transportu zwłok.

Mając kartę EKUZ bez ubezpieczenia turystycznego, w Niemczech za pobyt w szpitalu należy dopłacić 10 euro za dzień. W Grecji trzeba dopłacić do kosztów badań 15 % oraz 30 % do leczenia w szpitalu. Z kolei we Francji należy dokonać dopłaty w wysokości 23 euro. Natomiast w Norwegii dopłacać trzeba do wizyt u lekarza pierwszego kontaktu – 152 koron norweskich (68 zł), porada specjalisty – 320-490 koron (141-217 zł). Oznacza to, że w wielu sytuacjach trzeba dodatkowo płacić, i wtedy pomocne jest ubezpieczenie turystyczne.

#10 Dlaczego warto i jak skorzystać z porównywarki, szukając polisy z ochroną przeciw COVID-19?

Internetowa porównywarka zupełnie wystarcza do samodzielnego porównania i wyboru optymalnego ubezpieczenia dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Wszystkie polisy wakacyjne dostępne w porównywarce smart.bankier.pl zapewniają ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19 za granicą. Zakup polisy zajmuje tylko chwilę, ubezpieczenie można kupić choćby przy użyciu telefonu – także na kilka godzin przed planowanym wyjazdem (ochronę nabywa się już nawet po 4 godzinach od zakupu).

#11 Jeśli zachoruję na zagranicznych wakacjach - jak wygląda pomoc ubezpieczyciela?

Najczęściej wraz z polisą otrzymamy kontakt do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela, który na miejscu zorganizuje nam pomoc – ten numer warto mieć przy sobie podczas całego wyjazdu. Większość ubezpieczycieli oferuje pomoc w razie nagłych zdarzeń, do których dochodzi poza granicami kraju. Pomoc ta obejmuje udzielenie informacji lub organizację pomocy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby ubezpieczonego. Taką pomocą będzie np. zorganizowanie wizyty lekarskiej czy przyjazd lekarza do hotelu, pomoc w zakupie leków albo zorganizowanie podróży powrotnej do domu.

#12 Skąd w przypadku wypadku lub choroby służby będą wiedziały o ubezpieczeniu turystycznym? Czy wystarczy mieć ze sobą elektroniczne potwierdzenie zakupu polisy?  

Jadąc na wakacje, nie trzeba zabierać ze sobą dużej ilości dokumentów, OWU czy całej wydrukowanej polisy. W razie wypadku czy choroby zazwyczaj wystarczy kontakt z ubezpieczycielem pod specjalnym numerem telefonu, mamy gwarancję, że to ubezpieczyciel zorganizuje nam pomoc za granicą. Ubezpieczyciele mają swoje przedstawicielstwa za granicą, współpracują z placówkami medycznymi, które zapewniają pomoc medyczną w razie zachorowania czy wypadku. Wystarczający będzie kontakt z Centrum Alarmowym, którego pracownicy powiedzą, jak zorganizować pomoc i skoordynują jej udzielenie. Potwierdzenie zakupu polisy w formie elektronicznej będzie wystarczające. Warto też zapisać w telefonie numer kontaktowy z ubezpieczycielem, by go nie szukać w nagłej sytuacji.

#13 Na co warto zwrócić uwagę w OWU, tak by polisa zapewniła ochronę w razie COVID-19?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, to zwykle kilkanaście stron zapisanych drobnym druczkiem, które mało kto czyta, kupując polisę. Przy szukaniu polisy, która zagwarantuje nam ochronę przed COVID-19, naprawdę warto zapoznać się z nimi.

Warto przeanalizować kartę produktu oraz zakres polisy, by wiedzieć, jakie ryzyka obejmuje nasze wakacyjne ubezpieczenie. Czy zapewni ochronę na wypadek kwarantanny, czy zwrócone nam zostaną koszty zakupu leków, testów diagnostycznych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kwestie wyłączenia odpowiedzialności oraz użyte przez ubezpieczyciela definicje. W OWU zawarte też są informacje o tym, jak postępować, kiedy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego oraz zakres naszych obowiązków. Istotną kwestią jest też sprawdzenie, czy ubezpieczenie zadziała od razu, czy jest objęte karencją, czy mamy jakiś udział własny lub franszyzę, która wymaga, byśmy ponieśli część kosztów przy zdarzeniu.

#14 Czy kiedy zostanę skierowany na kwarantannę w związku z COVID-19, polisa zadziała?

Jeśli zostaniemy skierowani do odbycia kwarantanny, w większości przypadków będziemy mogli skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Aktualnie niektórzy ubezpieczyciele zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas kwarantanny po kontakcie z zarażonym albo izolacji w razie pozytywnego wyniku testu. Pokryją też koszty późniejszego powrotu do kraju, jeżeli w związku z kwarantanną nie będziemy mogli wrócić w pierwotnie zaplanowanym terminie. Dlatego tak ważne jest szczegółowe zapoznanie się z OWU.

#15 Dlaczego w czasie pandemii warto kupić ubezpieczenie na wyjazd?

Pandemia COVID-19 to czas, kiedy wiele osób boi się wyjechać za granicę. Koszty leczenia zachorowania, które zdarzy się na wakacyjnym wyjeździe, mogą kosztować od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. W wielu państwach, jak pisaliśmy wyżej, nie zadziała karta EKUZ lub nie pokryje kosztów leczenia. W przypadku gdy potrzebna jest operacja lub transport zwłok po śmiertelnym wypadku, koszty mogą przerosnąć możliwości naszego budżetu.

Ubezpieczenie turystyczne w porównaniu z kosztami, jakie trzeba będzie ponieść w przypadku ewentualnego zachorowania na COVID-19 czy inną chorobę, kosztuje niewiele (najtańsze to nawet 2,38 zł za dzień, przy wyższych sumach gwarancyjnych to koszt około 6-7 zł za osobę za dzień), zatem przed zagranicznym wyjazdem warto wykupić polisę.

Najważniejsza korzyść z takiej polisy to pokrycie kosztów leczenia za granicą, usługi assistance, czyli pomoc w nagłych sytuacjach, a także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Ubezpieczenia wakacyjne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki