REKLAMA

URSUS S.A. w upadłości: Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 44/2021 o przyczynach opóźnienia publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

2021-09-29 22:27
publikacja
2021-09-29 22:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 44/2021 o przyczynach opóźnienia publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS), w uzupełnieniu raportu bieżącego 44/2021 z dnia 15 września 2021 roku, informuje, że opóźnienie w publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku związane jest z daleko idącymi wątpliwościami co do możliwości ujęcia w bilansie wierzytelności, której wysokość mogłaby mieć wpływ na wynik finansowy spółki w I półroczu 2021 roku. Syndyk uznał za konieczne zwrócenie się o wydanie niezależnej opinii przez biegłego rewidenta, co wpłynęło na brak możliwości publikacji ww. sprawozdań w ustalonym terminie. Niezwłocznie po zakończeniu prac, jak również po dokonaniu obligatoryjnego przeglądu sprawozdań, zostaną one opublikowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Paweł Głodek Syndyk masy upadłości Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki