REKLAMA

Trwałe obniżenie stóp procentowych

2016-10-17 08:57
publikacja
2016-10-17 08:57

Trwałe obniżenie stóp procentowych

Chiński juan w coraz większym stopniu odzwierciedla grę sił rynkowych, przez co tak jak większość najważniejszych walut słabnie, kiedy dolar zyskuje na wartości. Wzrost napięcia geopolitycznego wywołuje spadek apetytu na ryzyko, który nadal będzie ujawniał się w notowania walut uważanych za bezpieczne przystanie. Złoty na drodze korekcyjnego osłabienia.

W przemówieniu wygłoszonym w piątek w Bostonie, prezes Rezerwy Federalnej J. Yellen potwierdziła swoje skrajnie łagodne nastawienie do polityki pieniężnej oraz wzmocniła przekonanie, że cykl podwyżek stóp procentowych będzie przebiegał bardzo powoli. Yellen zasugerowała w nim, że wprowadzenie gospodarki na tory nieco szybszego, niż potencjał wzrostu PKB może być lekarstwem na bolączki wywołane ostatnim kryzysem. Chodzi m.in. o niską skłonność do inwestycji, obniżoną wydajność pracy, a także trwały spadek udziału zatrudnionych do populacji ogółem (participation rate). W ocenie prezes Fed wpływ dobrej kondycji rynku pracy na inflację wydaje się dziś mniejszy, niż przed kryzysem. Zaznaczyła, że obszar ten wymaga dodatkowych badań. Piątkowe wystąpienie J. Yellen nie wskazuje, by oczekiwana przez rynek i w dużym stopniu uwzględniona w cenach podwyżka stóp procentowych przed końcem roku miała zostać odsunięta w czasie. Pokazuje ono jednak, że obecny cykl normalizacji polityki monetarnej będzie nadal odbiegał od poprzednich, ponieważ warunki panujące w gospodarce i na rynkach finansowych doznały trwałej modyfikacji, co nakazuje nowatorskie podejście do ewolucji i prognozowania procesów ekonomicznych. Oznacza to, że stopy procentowe w USA będą dalej rosły bardzo powoli. W naszej ocenie, nie częściej, niż co 6-9 miesięcy. Kolejne zmiany oprocentowania będą zatem wydarzeniami rzadkimi, długo rozważanymi przez decydentów oraz starannie anonsowanymi i wyjaśnianymi uczestnikom rynku. Rola polityki pieniężnej w zachowaniu aktywów finansowych oraz walut może w związku z tym maleć

Rynek w coraz mniejszym stopniu reaguje na doniesienia z amerykańskiej gospodarki. Piątkowe potwierdziły utrzymywanie się względnie dobrej koniunktury oraz rosnącej presji inflacyjnej. Są to jednak informacje uwzględnione w cenach i nie zmieniają perspektyw polityki pieniężnej Fed. Sprzedaż detaliczna rosła we wrześniu w tempie zgodnym z medianą prognoz ekonomistów, ale wobec mniejszego spadku po skorygowaniu danych za sierpień. Dynamika cen producentów (PPI) w ujęciu rok do roku przyspieszyła do najwyższego poziomu od grudnia 2014 r. Zaważyły w największym stopniu wyższe ceny energii żywności. Wskaźnik z wyłączeniem tych kategorii nie przekroczył najwyższych w tym roku wartości z czerwca i lutego br.

Damian Rosiński

Dom Maklerski AFS

Przedstawione w niniejszym dokumencie dane, materiały i informacje zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako szeroko pojęte doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Maklerski AFS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie zaprezentowanych materiałów. Uważamy, że źródła przedstawionych informacji są wiarygodne, nie bierzemy jednakże odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Wszelkie informacje, opinie oraz inne dane mogą zostać zmienione w każdym czasie bez konieczności zawiadamiania o tych zmianach przed ich wystąpieniem.

Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki