REKLAMA

TXM S.A.: Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 30 lipca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2021-07-30 17:30
publikacja
2021-07-30 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_ZWZ_30.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 30 lipca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”), w załączniku do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 30 lipca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) kontynuowane po przerwie, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały_podjęte_ZWZ_30.07.2021.pdfuchwały_podjęte_ZWZ_30.07.2021.pdf Uchwały podjęte 30.07.2021r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-07-30 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki