REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2019-11-29 17:06
publikacja
2019-11-29 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_TD_SA_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 14 404 26 447 3 343 6 218
II. Wynik brutto ze sprzedaży 3 788 9 028 879 2 122
III. Wynik brutto (900) 4 030 (209) 947
IV. Wynik netto (1 078) 3 948 (250) 928
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 559) 10 305 (1 290) 2 423
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 758 (3 666) 176 (862)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (646) (8 292) (150) (1 949)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (5 447) (1 653) (1 264) (389)
IX. Na dzień 30.09.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 30.09.2019 Na dzień 31.12.2018
X. Aktywa, razem 92 958 97 257 21 254 22 618
XI. Zobowiązania razem 5 106 8 329 1 167 1 937
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 819 5 688 645 1 323
XIII. Kapitał własny 87 852 88 928 20 087 20 681
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 821 5 920
XV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,80 13,97 3,16 3,25
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,80 13,97 3,16 3,25
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 3 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XX. Przychody ze sprzedaży 4 522 2 176 1 050 512
XXI. Wynik brutto ze sprzedaży 1 050 959 244 225
XXII. Wynik brutto (193) (970) (45) (228)
XXIII. Wynik netto (284) (949) (66) (223)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (467) (1 510) (108) (355)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (485) 2 662 (113) 626
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 399) (1 075) (1 021) (253)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (5 351) 77 (1 242) 18
XXVIII. Na dzień 30.09.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 30.09.2019 Na dzień 31.12.2018
XXIX. Aktywa, razem 86 640 92 158 19 810 21 432
XXX. Zobowiązania razem 1 026 6 259 235 1 456
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 680 1 742 155 405
XXXII. Kapitał własny 85 614 85 899 19 575 19 977
XXXIII. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 821 5 920
XXXIV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,45 13,50 3,08 3,14
XXXVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,45 13,50 3,08 3,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2019.pdfRaport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2019.pdf raport kwartalny GK TD SA za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-11-29 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki