TRITON: wyniki finansowe

2019-09-30 17:14
publikacja
2019-09-30 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Triton_Development_SA_skonsolidowany_raport_polroczny_za_I_p._2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DB13.4_Rap._z_przeg._srodro._JSF_06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DB13.5_Rap._z_przeg._srodro._SSF_06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 8 492 20 568 1 980 4 852
II. Wynik brutto ze sprzedaży 2 138 7 119 499 1 679
III. Wynik brutto (1 023) 3 465 (239) 817
IV. Wynik netto (1 162) 3 408 (271) 804
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 302) 8 282 (1 236) 1 954
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 766 (3 455) 179 (815)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (598) (8 257) (139) (1 948)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (5 134) (3 430) (1 197) (809)
IX. Na dzień 30.06.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 30.06.2019 Na dzień 31.12.2018
X. Aktywa, razem 93 326 97 257 21 949 23 318
XI. Zobowiązania razem 5 558 8 329 1 307 1 997
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 304 5 688 777 1 364
XIII. Kapitał własny 87 768 88 928 20 642 21 321
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 987 6 104
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,79 13,97 3,24 3,35
XVII. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018
XVIII. Przychody ze sprzedaży 4 392 1 829 1 024 431
XIX. Wynik brutto ze sprzedaży 920 790 215 186
XX. Wynik brutto 409 (657) 95 (155)
XXI. Wynik netto 333 (634) 78 (150)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 242 (2 689) 56 (634)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (974) 2 866 (227) 676
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 352) (1 007) (1 015) (238)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (5 084) (830) (1 186) (196)
XXVI. Na dzień 30.06.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 30.06.2019 Na dzień 31.12.2018
XXVII. Aktywa, razem 87 214 92 158 20 511 21 596
XXVIII. Zobowiązania razem 983 6 259 231 1 467
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 600 1 742 141 408
XXX. Kapitał własny 86 231 85 899 20 280 20 130
XXXI. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 987 5 966
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,55 13,50 3,19 3,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Triton Development SA skonsolidowany raport półroczny za I p. 2019-sig-sig.pdfTriton Development SA skonsolidowany raport półroczny za I p. 2019-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2019
DB13.4 Rap. z przeg. śródro. JSF 06.2019.pdfDB13.4 Rap. z przeg. śródro. JSF 06.2019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego raportu półrocznego TD 2019
DB13.5 Rap. z przeg. śródro. SSF 06.2019.pdfDB13.5 Rap. z przeg. śródro. SSF 06.2019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego raportu półrocznego GK TD 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-09-27 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki