8,22 zł
0,24% 0,02 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Raport_Roczny_2017_TOYA_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-15
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
ir@yato.pl www.yato.pl
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 287 783 259 756 67 798 59 363
II. Zysk z działalności operacyjnej 44 524 37 162 10 489 8 493
III. Zysk przed opodatkowaniem 44 080 36 742 10 385 8 397
IV. Zysk netto 35 378 29 597 8 335 6 764
V. Łączne dochody całkowite 35 346 29 644 8 327 6 775
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 77 466 78 331 77 466 78 331
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,38 0,11 0,09
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 750 6 299 8 187 1 440
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 608) (1 630) (379) (373)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 566) (4 755) (7 672) (1 087)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 576 (86) 136 (20)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
XII. Aktywa trwałe 43 454 42 551 10 418 9 618
XIII. Aktywa obrotowe 182 729 166 828 43 810 37 710
XIV. Aktywa razem 226 183 209 379 54 229 47 328
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 419 554 340 125
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 59 432 49 267 14 249 11 136
XVII. Kapitał własny 165 332 159 558 39 640 36 067
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Roczny_2017_TOYA_SA.pdfRaport_Roczny_2017_TOYA_SA.pdf Raport roczny za 2017 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2018-03-15 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Iwona Banik Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl