REKLAMA

TALEX: Wypłata dywidendy

2021-05-25 12:28
publikacja
2021-05-25 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 25 maja 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,70 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 2.100.064,40 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale: kwota 0,40 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,30 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 lipca 2021 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 3 listopada 2021 roku (dla drugiej raty dywidendy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki