REKLAMA
WEBINAR

Skorygowana EBITDA grupy KGHM w I kw. wyniosła 1,174 mld zł

2018-05-15 17:34
publikacja
2018-05-15 17:34

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 1,174 mld zł wobec 1,581 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się o prawie 5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,122 mld zł. Przychody grupy wyniosły 4,266 mld zł wobec 4,911 mld zł przed rokiem. Sprzedaż grupy była o 7,2 proc. niższa od oczekiwań analityków.

fot. Bartłomiej Kudrowicz / / FORUM

Prognozy dziewięciu biur maklerskich, ankietowanych przez PAP Biznes, wahały się od 803 mln zł do 1,33 mld zł skorygowanego zysku EBITDA. Prognozy przychodów z kolei wynosiły od 4,21 mld zł do 5,25 mld zł.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w pierwszym kwartale wyniósł 439 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej. Wynik był zbieżny z oczekiwaniami analityków - eksperci ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że zysk netto wyniesie 437,4 mln zł. Efektywna stopa podatkowa grupy wyniosła 33,6 proc.

Saldo "pozostałych" przychodów i kosztów grupy wyniosło minus 191 mln zł wobec minus 426 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. W notach do sprawozdania finansowego spółka podała, że pozostałe przychody wyniosły 113 mln zł wobec 215 mln zł przychodów rok wcześniej, natomiast dużo niższe od ubiegłorocznych były pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły minus 304 mln zł (minus 641 mln zł w pierwszym kwartale 2017 roku). Na spadek kosztów wpłynęły głównie niższe różnice kursowe z wyceny aktywów, które wyniosły minus 183 mln zł (minus 503 mln zł przed rokiem).

Spółka podała, że operacyjne przepływy pieniężne w pierwszym kwartale był ujemne i wyniosły minus 11 mln zł wobec dodatnich przepływów na poziomie 458 mln zł rok wcześniej. Wydatki inwestycyjne wyniosły natomiast 678 mln zł i były nieco wyższe niż przed rokiem, kiedy wyniosły 650 mln zł.

KGHM podawał w kwietniu, że produkcja miedzi płatnej w grupie w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 143 tys. ton i była niższa o 12 proc. rdr. Sprzedaż miedzi wyniosła w tym okresie 133,4 tys. ton, i również była o 12 proc. niższa niż przed rokiem.

Produkcja srebra w grupie spadła w pierwszym kwartale o 18 proc. do 242,5 ton, a sprzedaż srebra była niższa o 16 proc. i wyniosła 212,6 ton.

Grupa wyprodukowała w okresie styczeń-marzec 4 mln funtów molibdenu, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu wyniosła 4,1 mln funtów i była o 55 proc. wyższa od ubiegłorocznej.

KGHM POLSKA MIEDŹ

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale wyniósł 771 mln zł wobec 1,304 mld zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 3,206 mld zł i były niższe od ubiegłorocznych o 17,7 proc., a zysk netto sięgnął 530 mln zł wobec 805 mln zł rok wcześniej (spadek o 34,2 proc.).

"Głównymi przyczynami spadku przychodów był niższy wolumen sprzedaży miedzi i srebra odpowiednio o 15 proc. i 16 proc., mniej korzystny dla spółki kurs walutowy USD/PLN (spadek o 16 proc.) oraz niższe o 4 proc. notowania srebra, przy wyższych o 19 proc. notowanych na LME cenach miedzi" - podano w raporcie.

Przychody KGHM Polska Miedź ze sprzedaży miedzi wyniosły 2,525 mld zł i były o 13,4 proc. niższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży srebra spadły o 30 proc. do 392 mln zł.

Koszty działalności polskiej spółki spadły rok do roku o 5,1 proc. do 2,686 mld zł.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w pierwszym kwartale wyniósł 1,74 USD/funt wobec 1,33 USD/funt przed rokiem i 1,84 USD/funt w czwartym kwartale 2017.

KGHM Polska Miedź wyprodukowała w pierwszym kwartale 102,7 tys. ton miedzi w koncentracie (spadek o 5 proc. rok do roku) oraz 110,8 tys. ton miedzi elektrolitycznej (spadek o 15 proc.), w tym 86 tys. ton z wkładów własnych (spadek o 8 proc.)

Sprzedaż miedzi KGHM Polska Miedź w okresie styczeń-marzec spadła rok do roku o 14 proc. do 102,5 tys. ton.

Produkcja srebra metalicznego spadła o 18 proc. rok do roku do 239,3 ton. Sprzedaż srebra wyniosła natomiast 207 ton i była o 16 proc. niższa niż rok wcześniej.

SIERRA GORDA

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w pierwszym kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 163 mln zł wobec 122 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 33,6 proc. Spółka podała, że wzrost EBITDA był głównie efektem wyższych przychodów, głównie z uwagi na wzrost cen oraz wolumenu sprzedaży molibdenu. Jednocześnie koszty działalności operacyjnej wzrosły jednak o 6,6 proc. do 453 mln zł. Amortyzacja Sierra Gorda zwiększyła się natomiast o 53,4 proc. do 163 mln zł.

Przychody spółki wzrosły rok do roku o 4,8 proc. do 481 mln zł, a strata netto wyniosła 123 mln zł wobec 143 mln zł rok wcześniej. Przychody Sierra Gorda ze sprzedaży miedzi były o 1,4 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły 140 mln USD (dla 100 proc. udziału własnościowego), a przychody ze sprzedaży molibdenu były 2,1-krotnie wyższe i sięgnęły 102 mln USD.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w Sierra Gorda w pierwszym kwartale wyniósł 1,43 USD/funt wobec 1,94 USD/funt przed rokiem i 1,44 USD/funt w czwartym kwartale.

Produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda wyniosła w pierwszym kwartale 12 tys. ton i była o 14 proc. niższa niż przed rokiem. Produkcja molibdenu spadła o 18 proc. do 4 mln funtów, a produkcja srebra płatnego o 20 proc. do 3,2 ton.

Spółka sprzedała w pierwszym kwartale 12,6 tys. ton miedzi (o 13 proc. mniej rok do roku), 4,1 mln funtów molibdenu (wzrost o 60 proc. rok do roku) oraz 3,4 ton srebra i 4,9 tys. uncji trojańskich złota i innych metali szlachetnych (spadki rok do roku odpowiednio o 18 proc. i 25 proc.).

KGHM INTERNATIONAL

KGHM International - spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA - wypracował w pierwszym kwartale 168 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza około 2,2-krotny wzrost. Przychody spółki wzrosły rok do roku o 5 proc. do 609 mln zł, a zysk netto wyniósł 29 mln zł wobec 160 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody KGHM International ze sprzedaży miedzi spadły w pierwszym kwartale o 2,4 proc. do 365 mln zł, a przychody ze sprzedaży metali szlachetnych były wyższe o 6,3 proc. i wyniosły 68 mln zł.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w KGHM International w pierwszym kwartale wyniósł 1,89 USD/funt wobec 2,35 USD/funt przed rokiem i 1,81 USD/funt w czwartym kwartale 2017 roku.

Produkcja miedzi płatnej KGHM International w pierwszym kwartale wzrosła rok do roku o 17 proc. do 20,1 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła o 7 proc. do 18,3 tys. ton.

Spółka wyprodukowała 15,8 tys. uncji trojańskich złota i metali szlachetnych, o 9 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż tych produktów pozostała na ubiegłorocznym poziomie, czyli wyniosła 13,9 tys. uncji trojańskich.

Wyniki grupy KGHM w pierwszym kwartale oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes
1Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 4266,0 4596,8 -7,2% -13,1% -27,3%
EBITDA skoryg. 1174,0 1121,6 4,7% -25,7% -20,5%
zysk netto j.d. 439,0 437,4 0,4% -38,2% -
marża EBITDA skoryg. 27,5% 24,4% 3,08 -4,67 2,38
marża netto 10,3% 9,5% 0,82 -4,17 12,57

kuc/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
konik_garbusek
Ktos ma pomysł co kupować (oprócz KGHM) w razie głebszej recesji. Dla mnie to chyba jedyna spółka "too big to fail". I raczej ładnie trenduje sobie.. Ale nie sledzę na bieżaco, jakies sugestie, płynna, duza spółka i nie bank, w polskim WIG?
sztos1
a wiesz co wymyślą politycy ?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki