NOWE ROZDANIE DOTACJI UEKwota dofinansowania projektów modułowych dla firm robi wrażenie

Katarzyna Waś-Smarczewska2023-01-31 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-01-31 06:00

7 lutego zostanie ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w ramach „nowego rozdania” tj. nowej perspektywy finansowania funduszy europejskich 2021-2027. Konkurs będzie dotyczyć projektów modułowych, czyli ścieżki SMART. Wrażenie robi kwota zarezerwowana dla firm – aż 10,7 mld zł.

Kwota dofinansowania projektów modułowych dla firm robi wrażenie
Kwota dofinansowania projektów modułowych dla firm robi wrażenie
fot. Sheviakova Kateryna / / Shutterstock

Kryteria oceny projektów dla ścieżki SMART

Dla tych firm, które chcą rozwijać innowacje w swojej firmie, bazując na wynikach badań B+R, nowy program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma bogatą ofertę dofinansowania UE w postaci tzw. projektów modułowych, inaczej „ścieżki SMART”. Na czym to polega? W ramach jednego wniosku o dofinansowanie tj. jednego projektu możemy wnioskować o wsparcie funduszy UE dla całego cyklu rozwoju innowacji.

Kryteria „na wejście”

Oto jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc myśleć o „ścieżce SMART” dla swojej firmy:

 1. Czerpanie z wyników prac B+R to konieczność. Oznacza to, że:
  • a. W przypadku MŚP każdy projekt musi zawierać obowiązkowo: moduł prac B+R lub moduł wdrożenia prac B+R (np. wczesnej zakupionych). Patrząc całościowo na kryteria, za które możemy dostać punkty – na poziomie punktacji preferowane są projekty zawierające moduł prac B+R (co nie znaczy, że te wdrożeniowe nie dostaną dofinansowania, ponieważ pula pieniędzy jest faktycznie bardzo duża)
  • b. Dla dużych firm - obowiązkiem jest uwzględnienie modułu prac B+R
 2. Projekty muszą wpisywać się w KIS, tj. Krajowe Inteligentne Specjalizacje - tzw. obszary gospodarki kluczowe dla dalszego rozwoju (ich lista jest tutaj www.smart.gov.pl). Kryterium będzie oceniane oddzielnie dla każdego modułu - trzeba mieć na uwadze, aby każdy wybrany moduł spełniał ten warunek
 3. Efektem modułu „prace B+R” powinno być́ opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być́ dofinansowane w ramach tego samego projektu - w module „Wdrożenie innowacji” lub poza projektem.
  Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.
 4. Decydując się na moduł „prace B+R”, firma musi ich wyniki wdrożyć w terminie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Co to oznacza w praktyce?
  • a.      wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji w procesie biznesowym; 
  • b.     udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę̨; 
  • c.       sprzedaż̇ (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się̨ zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 
 5. Kluczowym elementem dla modułu „centrum B+R” jest posiadane przemyślanej, dobrze zdefiniowanej agendy badawczej. Przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacji. W agendzie trzeba między innymi wykazać, że nie zostały opublikowane wyniki prac B+R/rozwiązania/technologie, które mogą̨ stanowić́ barierę̨ dla realizacji agendy. Trzeba też uwzględnić efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem rezultatów prac planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy. Kolejnym ważnym elementem agendy są zasoby ludzkie - posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry lub posiadanie konkretnego planu na zorganizowanie takiej kadry. 
 6. Projekt ma być spójny i powiązany ze strategią firmy, tj. poszczególne moduły powinny być powiązane zarówno ze sobą, jak i ze strategią przedsiębiorstwa. Oceniający będą zwracać uwagę na występowanie efektu synergii pomiędzy modułami projektu i powiązaniu poszczególnych modułów ze strategią firmy.
 7. Projekt nie może być rozpoczęty przed datą złożenia wniosku. W tym punkcie chodzi o to, aby przed dniem złożenia wniosku nie ponowić wydatków ani nie zaciągać zobowiązań (jakim jest przykładowo podpisanie umowy z wykonawcą) w żadnym z zaplanowanych modułów.
 8. Duże firmy motywowane do współpracy z sektorem MŚP. Duże firmy obowiązkowo mają rozpocząć współpracę z MŚP, która będzie dotyczyć́ działań́ badawczych i innowacyjnych.

 Za co można otrzymać dodatkowe punkty?

 1. Za ekoinnowacje i innowacje cyfrowe, w szczególności te wynikające z przeprowadzonych w projekcie prac B+R
 2. Za innowacyjność w skali minimum krajowej, przy czym najwyżej punktowane będą innowacje w skali minimum krajowej wytworzone w ramach przeprowadzonych w projekcie prac B+R (12 pkt)
 3. Współpraca popłaca – dodatkowe 2 punkty można otrzymać za współpracę w ramach projekty z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Współpraca musi wynikać i być spójna z zaplanowanymi zadaniami
 4. Kolejne 2 punkty można zdobyć za „społeczne znaczenie innowacji” tj. czy innowacja ma pozytywne znaczenie dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub spowolnienia zmian klimatu.
 5. Potencjał innowacji do „transformacji rynku” – od 3 do 5 punktów można otrzymać, jeżeli innowacja ma potencjał do transformacji istniejącego rynku docelowego produktów (wyrobów lub usług) albo wykreowania nowego rynku.

Wszystkie teksty napisane z okazji drugiego na Bankier.pl Dnia Innowacji

Powyższe kryteria nie są wszystkimi. Z pełną listą zapoznać się można tutaj oraz tutaj.

Terminy naborów w ramach ścieżki SMART

7 lutego (trwanie: 21 lutego – 12 kwietnia)

30 marca (trwanie: 13 kwietnia – 15 czerwca)

9 sierpnia (trwanie: 5 września – 31 października)

Przewiduje się, iż w procesie oceny projektów będzie istniała możliwość wprowadzania poprawek wynikających z oceny panelu ekspertów. Ta „tolerancja” na błędy będzie szczegółowo określona w Regulaminie konkursu (który zostanie opublikowany 7 lutego). To dobra wiadomość. Błędy w jednym module nie zaprzepaszczą całego projektu - moduł (poza tym obowiązkowym) będzie można usunąć z projektu.

Materiał partnera
fot. Bankier.pl / 

Źródło:
Katarzyna Waś-Smarczewska
Katarzyna Waś-Smarczewska
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadząca Bankier.pl, wydawca. W zespole Bankier.pl od 2008 roku. Absolwentka wrocławskiej polonistyki i specjalizacji edytorskiej, dyplom o komunikacji internetowej obroniła u prof. Jana Miodka. Chce, aby Bankier.pl był najlepszym źródłem informacji - podanych językiem zrozumiałym także dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, a chcą znać i rozumieć zagadnienia dotyczące finansów. Telefon: 606 861 086

Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
mesten
Do autora: Ile ludzi w Polsce wie co to jest B+R?
janoz_lobolotorant
ci, którzy są zainteresowani dofinansowaniami plus osoby z wyższym wykształceniem lub oczytane

Powiązane: Dzień tematyczny w Bankier.pl

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki