REKLAMA

SYNTHOS: Rezygnacja Członka Zarządu

2018-03-02 14:51
publikacja
2018-03-02 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-02
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 02.03.2018 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Zbigniewa Lange - Członka Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 05.03.2018 r.
Pan Zbigniew Lange nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-02 Marek Rościszewski Prokurent
2018-03-02 Bartosz Kowalczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (1)

dodaj komentarz
s1lusar3k
Ciekawa zmiana. Coś zaczyna się zmieniać w zarządzie. Wyjście z giełdy to pewnie dopiero początek zmian jakie zajdą w samej firmie. Mam tylko nadzieję, ze to będzie na plus dla spółki.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki