REKLAMA

SYMBIO POLSKA: Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu.

2020-01-13 17:30
publikacja
2020-01-13 17:30
Zarząd Symbio Polska S.A. zawiadamia o złożeniu w dniu 13 stycznia 2020 roku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez byłych członków zarządu Spółki w latach 2018-02.2019, przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k. polegającego na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Spółki, co pociągnęło za sobą wyrządzenie Spółce szkody wielkich rozmiarów w rozumieniu art. 115 § 6 k.k. Zawiadomienie to jest pierwszym z kilku, jakie zostaną złożone w miesiącu styczniu 2020 roku, na co pozwoliły materiały zebrane w okresie od 25 lutego 2019 roku do chwili obecnej.
Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w Jej ocenie informacja dotycząca podjęcia przez obecny Zarząd Spółki działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu Symbio Polska S.A. może być istotna dla akcjonariuszy
i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.
Podstawa prawna:
art.17 Rozporządzenia MAR
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki