REKLAMA

STARKDEV: Połączenie Emitenta z innymi podmiotami

2013-12-16 17:03
publikacja
2013-12-16 17:03
Emitent informuje o powzięciu w dniu 16.12.2013 roku, wiadomości o tym, że Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 16.12.2013 roku, połączenie spółek: FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie \"Spółkami\"). Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj.: a) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: “ATLANTIS Energy\"); b) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: “Stark Development\"); c) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: “Urlopy.pl\"); d) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: “FON Ecology\") na Spółkę Przejmującą, tj. FON Spółkę Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913, za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie). Łączące się Spółki działają w przeważającej mierze jako podmioty prowadzące usługową działalność finansową. FON S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach: inwestycje kapitałowe, pożyczki, wynajem nieruchomości. Inwestycje kapitałowe oraz wynajem nieruchomości są wiodącą działalnością Spółki od dłuższego czasu, natomiast udzielanie pożyczek to segment, w którym spółka działa od tego roku. W raporcie nr 18/2013 spółka poinformowała o zmianie profilu działalności Spółki i strategii Spółki na lata 2013-2016. Do momentu opublikowania tej zmiany wiodącą działalnością spółki FON S.A. był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu private equity, który angażował się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie zwrotu. Stark Development S.A. zajmuje się realizacją projektów deweloperskich w sektorze luksusowych apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych Polski południowej. FON Ecology S.A. skupia swoją działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa, przy współpracy z partnerami z rynku. Atlantis Energy S.A. skupia swą działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa, we współpracy z partnerami z rynku. Jest właścicielem farmy wiatrowej zlokalizowanej w północnej części Mazowsza o mocy 750 KW (z możliwością rozbudowy do 2 MW). Urlopy.pl S.A. prowadzi działalność agenta turystycznego, który prowadzi sprzedaż wycieczek poprzez bezpieczne i bezpośrednie kanały dystrybucji, takie jak: Internet, telefon - centrum rezerwacji oraz biura obsługi klienta na terenie całej Polski. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Koralewski-Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki