REKLAMA

SPAC I: Zakończenie subskrypcji akcji serii N Emitenta

2015-10-20 15:32
publikacja
2015-10-20 15:32
Zarząd SPAC I S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii N:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 września 2015 r., data zakończenia subskrypcji: 19 października 2015 r.;
2) Data przydziału akcji: oferta akcji serii N miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Zarząd Spółki złożył notarialne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki;
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 95.473.811 akcji serii N;
4) Stopa redukcji: nie dotyczy;
5) Liczba akcji serii N, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 95.473.811 akcji serii N o wartości nominalnej 0,10 zł;
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł;
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: akcje serii N zostały objęte przez jednego (1) inwestora (osobę prawną);
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowa objęcia akcji serii N została zawarta z jednym (1) inwestorem (osobą prawną);
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii N nie uczestniczyli subemitenci;
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii N: koszty emisji wyniosą ok. 1230 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1230 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 0 zł;
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii N zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki