REKLAMA

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie istotnej umowy – umowy najmu lokalu przy ul. Mickiewicza 3 i 3A w Katowicach

2017-09-20 14:12
publikacja
2017-09-20 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-20
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy – umowy najmu lokalu przy ul. Mickiewicza 3 i 3A w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w związku z zawartą przez Emitenta dnia 12 kwietnia 2017 roku umową przedwstępną nabycia nieruchomości, położonej w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 3 i 3A (dalej: "Nieruchomość") oraz uzyskanym upoważnieniem do dysponowania Nieruchomością od aktualnego jej właściciela, w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką Śląskie Sejfy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach umowę najmu lokalu wchodzącego w skład ww. Nieruchomości (dalej: "Umowa najmu").

Na mocy Umowy najmu, Emitent zobowiązał się oddać najemcy tj. Śląskie Sejfy sp. z o.o. lokal użytkowy. Umowa najmu, wchodzi w życie z dniem 20 września 2017 roku. Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat oraz przewiduje szczegółowe okoliczności uzasadniające wypowiedzenie Umowy najmu przez każdą ze stron, jak również dopuszcza możliwość jej rozwiązania na mocy porozumienia stron.

Przewidywany miesięczny czynsz najmu został ustalony na poziomie 60.000 zł za jeden miesiąc kalendarzowy, tj. ok. 720.000 zł rocznie, jednakże wysokość czynszu najmu będzie corocznie waloryzowana, na zasadach wskazanych w Umowie najmu. Ponadto, Emitentowi będzie przysługiwał dodatkowy czynsz w wysokości 25% zysku netto uzyskanego przez Śląskie Sejfy sp. z o.o. z tytułu wynajmu skrytek sejfowych znajdujących się w lokalu stanowiącym przedmiot Umowy najmu. Koszty Eksploatacyjne będą płatne przez Śląskie Sejfy sp. z o.o. bądź bezpośrednio właściwym dostawcom mediów, bądź też Emitentowi jako wynajmującemu.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-20 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-20 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki