REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2021-11-25 12:55
publikacja
2021-11-25 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 26/2021 opublikowanego w dniu 22 września 2021 r., dotyczącego rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pana Leszka Szwedo, przekazuje przyczyny rezygnacji wraz z komentarzem Spółki oraz zmianą podstawy prawnej publikacji raportu.

Uzupełniona treść raportu w sprawie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu brzmi:

"Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 22 września 2021 r. otrzymał pocztą elektroniczną złożone przez Pana Leszka Szwedo oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, opatrzone datą 20. września 2021 roku. Podane przez Pana Leszka Szwedo przyczyny rezygnacji obejmowały przyjmowanie przez Spółkę nierzetelnych wycen nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu Spółki za pierwsze półrocze roku 2021.

Równocześnie Spółka mając na uwadze konieczność zapewnienia prawdziwego, rzetelnego i kompletnego obrazu raportowanego zdarzenia wskazuje, iż wyceny nieruchomości inwestycyjnych stanowiących majątek spółki podawane są w sposób rzetelny, a dokonana przez Pana Leszka Szwedo ocena ma charakter subiektywny i nie jest oparta na metodach wyceny przyjętych na rynku.

Wyceny posiadanych nieruchomości inwestycyjnych stanowiących majątek Spółki sporządzane są przez licencjonowanych rzeczoznawów majątkowych i są na bieżąco aktualizowane, zaś sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez niezależnego audytora, zgodnie z wymogami ustawy.

Pan Leszek Szwedo podczas pełnienia swojej funkcji w Zarządzie Spółki każdorazowo aktywnie brał udział w przygotowywaniu sprawozdań Spółki oraz wycen nieruchomości i w żadnym momencie nie poddawał w wątpliwość prawidłowości przekazywanych w nich danych.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-11-25 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki