REKLAMA

SCO-PAK S.A.: Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2019 roku

2019-06-27 11:49
publikacja
2019-06-27 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_podjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
SCO-PAK S.A.
Temat
Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SCO-PAK S.A. (,,Spółka", ,,Emitent") na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (,,ZWZ").
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych w trakcie ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz podjętych uchwał.pdfWykaz podjętych uchwał.pdf Treść uchwał podjętych w trakcie ZWZ w dniu 26.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-27 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki