REKLAMA

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2022-09-26 19:12
publikacja
2022-09-26 19:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IP_SATIS_30_06_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2022_SATIS_Group_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2022_GK_SATIS_Group_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody z działalności podstawowej 1 291 1 271 278 280
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -388 271 144 -84 59 629
III. Zysk (strata) netto -388 271 513 -84 59 710
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -253 23 -54 5
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -3 777 0 -831
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 3 712 -1 816
VII. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,03 23,34 -0,01 5,13
VIII. Aktywa razem 1 700 6 422 363 1 421
IX. Kapitał własny -471 697 -101 154
X. Zobowiązania krótkoterminowe 706 4 393 151 972
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT_IP_SATIS_30_06_2022.pdfRAPORT_IP_SATIS_30_06_2022.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2022.pdfSatis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2022.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
Raport z przeglądu jednostkowego SF 30.06.2022 SATIS Group SA.pdfRaport z przeglądu jednostkowego SF 30.06.2022 SATIS Group SA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SATIS GROUP
Raport z przeglądu skonsolidowanego SF 30.06.2022 GK SATIS Group SA.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego SF 30.06.2022 GK SATIS Group SA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki